Share

Phần mềm giả lập là gì ? Ưu và nhược điểm của phần mềm g

Public

21 November 2016

Views: 15

Trong máy tính, chương trình giả lập là phần mềm cho phép một hệ thống máy tính host “bắt chước” giống như một hệ thống máy tính khác, được gọi là client. Một phần mềm giả lập cho phép máy host chạy các phần mềm hay sử dụng các thiết bị ngoại vi được thiết kế dành riêng cho các máy client
http://fptshop.com.vn/hoi-dap/thu-thuat-huong-dan/phan-mem-gia-lap-la-gi-uu-va-nhuoc-diem-cua-phan-mem-gia-lap

Advertisement

Disable Third Party Ads