Share

Скачати наказ мвс 141

Public

10 November 2018

Views: 20

Наказ МВС України від 29.02.2016 № 141 затвердження Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в 2016

Download: http://canzepepno.datingvr.ru/?dl&keyword=%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b8+%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7+%d0%bc%d0%b2%d1%81+141&source=pastelink.net

Про зміну відомостей, що містяться в документах, зазначених у пункті 1 цього розділу, суб'єкт господарювання письмово повідомляє Міністерство інфраструктури України протягом п'яти робочих днів з дня їх виникнення. Іноземці та особи без громадянства можуть перебувати на свіжому повітрі та вільно переміщатися територією ПТПІ в межах визначеної адміністрацією ПТПІ зони для їх проживання та перебування. Директор Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС В.

Якщо документ рукописний, назву пишуть з великої літери без крапки після реквізиту. Обшивка теплоізоляційного чи іншого захисту повинна зніматися тільки у разі, якщо це необхідно для надійної оцінки стану корпусу котла цистерни.

Наказ МВС України від 29.02.2016 № 141 затвердження Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в 2016 - Місце проведення цільового інструктажу визначається особою, яка його проводить, виходячи з конкретного завдання.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ 01. Затвердити Інструкцію із заходів безпеки при поводженні зі зброєю далі - Інструкція , що додається. Керівникам структурних підрозділів центрального органу управління поліції, його територіальних у тому числі міжрегіональних органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, державних установ та навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, у місячний строк: 1 організувати вивчення Інструкції в системі службової підготовки; 2 забезпечити організацію роботи з прийняття заліків у поліцейських підпорядкованих органів і підрозділів зі знання вимог Інструкції та безумовне її виконання. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС Слівінський В. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України підполковника поліції Деканоідзе Х. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Аваков Затверджено Наказ Міністерства внутрішніх справ України 01. Ця Інструкція визначає систему заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки поліцейських, запобігання загибелі, пораненням і травмуванню їх та інших осіб під час поводження з вогнепальною зброєю, ручним протитанковим і підствольним гранатометами, реактивною протитанковою і бойовою ручною гранатами далі - зброя. Вимоги цієї Інструкції поширюються на всіх без винятку поліцейських центрального органу управління поліції, його територіальних у тому числі міжрегіональних органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах далі - орган поліції , державних установ далі - установа , навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських далі - заклад. Основні правила дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю: 1 безпека при стрільбі метанні гранат забезпечується точним виконанням вимог, що встановлені цією Інструкцією, а також правильною організацією практичних стрільб та дисциплінованістю їх учасників; 2 кожен поліцейський повинен знати та точно виконувати встановлені цією Інструкцією заходи безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами. У разі неможливості своєчасного прибуття до органу закладу, установи поліції повідомити про це безпосереднього керівника і далі діяти за його наказом. Результати перевірки знань поліцейських оформляються протоколом засідання комісії з перевірки рівня знань із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю додаток 1 ; 6 під час проведення підсумкової перевірки рівня службової підготовленості поліцейських за результатами навчального року, комплексних інспектувань, контрольних та цільових перевірок органу закладу, установи поліції. Протягом тижня з цим поліцейським проводяться додаткові заняття з вогневої підготовки і повторна перевірка рівня знань складання заліку. Після позитивного складання заліку картка-застереження з чергової частини вилучається. Організація занять і перевірка рівня знань у поліцейських заходів безпеки при поводженні зі зброєю покладаються на керівника органу закладу, установи поліції. Особа, яка допустила порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю, відповідає в установленому законодавством порядку. Інструктаж з питань дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю 1. Види інструктажів з питань дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю: 1 первинний інструктаж; 2 цільовий інструктаж. Первинний інструктаж проводиться з поліцейськими, які: 1 щойно призначені на посаду до органу закладу, установи поліції; 2 зараховані на курси первинної професійної підготовки; 3 зараховані на навчання до закладу установи або прибули до органу закладу, установи поліції для проходження стажування практики. Згідно з орієнтовним переліком питань первинного інструктажу, передбаченим додатком 3 до цієї Інструкції, такий інструктаж проводять: 1 керівник заступник керівника, уповноважена особа від керівництва органу закладу, установи поліції; 2 працівник підрозділу професійного навчання, інструктор з особистої безпеки, викладач профільної кафедри циклу. Цільовий інструктаж проводять: 1 особи, передбачені пунктом 3 цього розділу; 2 керівник стрільб; 3 керівник спеціальної операції; 4 керівник командно-штабних навчань. Місце проведення цільового інструктажу визначається особою, яка його проводить, виходячи з конкретного завдання. Цільовий інструктаж завершується перевіркою рівня знань, а саме: усним опитуванням знання матеріальної частини зброї, правил та порядку її застосування і використання, заходів безпеки при поводженні з нею, основ, правил і прийомів стрільби, а також перевіркою набутих навичок безпечного поводження зі зброєю. Рівень знань перевіряє особа, яка проводила інструктаж. Запис про проведення первинного цільового інструктажу робить особа, яка його проводила, у журналі реєстрації інструктажів з питань дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю додаток 4 далі - журнал. Журнал має бути прошнурований, пронумерований, скріплений печаткою, зареєстрований у відповідному підрозділі та зберігатися в черговій частині органу закладу, установи поліції. Порядок дій та заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю і боєприпасами під час їх отримання та здачі до чергової частини 1. Порядок отримання вогнепальної зброї і боєприпасів. Про необхідність отримання поліцейськими зброї та боєприпасів керівник заступник керівника, уповноважена особа від керівництва органу закладу, установи поліції повідомляє оперативного чергового про необхідність їх видачі. З дозволу оперативного чергового під контролем керівника заступника керівника, уповноваженої особи від керівництва органу закладу, установи поліції поліцейські по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати чергової частини для отримання зброї і боєприпасів. При огляді зброї необхідно перевірити: 1 відповідність номерів на затворі, запобіжнику та магазинах номеру на рамці пістолета відповідність номерів на ствольній коробці, затворній рамі з газовим поршнем номеру на кришці ствольної коробки автомата ; 2 відсутність на металевих частинах зброї нальоту, іржі, бруду, подряпин, тріщин; 3 справність частин зброї; 4 стан утримання магазину в основі рукоятки ствольної коробки ; 5 чистоту каналу ствола. У разі виявлення несправностей зброї їх необхідно терміново усунути. Якщо в органі закладі, установі поліції вони не можуть бути усунені, зброя направляється до ремонтної майстерні. На час ремонту зброї за поліцейським закріплюється інша резервна зброя. Патрони з такими дефектами повинні бути відібрані і здані до чергової частини органу закладу, установи поліції; 3 відсутність навчальних патронів серед бойових. Якщо патрони забруднені, вкриті незначним зеленим нальотом або іржею, їх необхідно витерти сухою чистою ганчіркою. Порядок здачі вогнепальної зброї і боєприпасів. Про необхідність здачі зброї та боєприпасів поліцейськими керівник заступник керівника, уповноважена особа від керівництва органу закладу, установи поліції повідомляє оперативного чергового який їх приймає. З дозволу оперативного чергового під контролем керівника заступника керівника, уповноваженої особи від керівництва органу закладу, установи поліції поліцейські по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати чергової частини для здачі зброї та боєприпасів, проводять розряджання зброї і здають її та боєприпаси оперативному черговому. Розряджання зброї проводиться біля кулеуловлювача, при цьому ствол зброї повинен бути спрямований в його напрямку. При прийманні від поліцейського вогнепальної зброї і боєприпасів оперативний черговий звіряє їх номери і кількість, візуально перевіряє їх стан змащення , розкладає по встановлених для зберігання шафах та місцях і повертає картку-замісник. Про факти втрати затримки із здачею вогнепальної зброї і боєприпасів поліцейськими оперативний черговий доповідає в установленому порядку керівнику заступнику керівника, уповноваженій особі від керівництва органу закладу, установи поліції і далі діє за його вказівкою відповідно до законодавства. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю під час несення служби 1. У цивільному одязі зброю необхідно носити на спеціальному спорядженні з дотриманням заходів запобігання її випаданню або витягуванню іншими особами. Під час несення служби поліцейським слід постійно контролювати наявність отриманої зброї, а саме: 1 перед застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, подоланням перешкод, якщо пістолет був оголений, необхідно увімкнути на ньому запобіжник, покласти в кобуру спеціального спорядження та вжити заходів, які б унеможливлювали його втрату; 2 після застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, подолання перешкод, падіння, виходу з місця значного скупчення людей, міського та іншого транспорту слід негайно перевірити наявність зброї, а також стан кобури спеціального спорядження, автоматного ременя. Під час несення служби категорично забороняється: 1 проводити розбирання зброї; 2 вимикати запобіжник, досилати патрон до патронника, якщо в застосуванні чи використанні зброї немає необхідності. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю під час проведення навчально-тренувальних стрільб 1. Організація і проведення з поліцейськими навчально-тренувальних стрільб здійснюються відповідно до вимог нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України та організаційно-розпорядчих актів Національної поліції України. Безпека при проведенні стрільб забезпечується їх чіткою організацією, безумовним виконанням заходів безпеки та високим станом дисципліни. Керівник стрільб інструктор з особистої безпеки перед кожним практичним заняттям з використанням зброї перевіряє рівень знань поліцейськими матеріальної частини зброї, правил та порядку її застосування і використання, заходів безпеки при поводженні з нею. Поліцейські, які не засвоїли правил та порядку застосування і використання зброї, заходів безпеки при поводженні з нею, до проведення стрільб не допускаються. Перед початком стрільб ретельно оглядається територія стрільбища тиру. У разі проведення стрільб на стрільбищі виставляється наглядач, наряд оточення та призначається старший наряду оточення. При виконанні вправ зі стрільби, які передбачають поворот, розворот, перекид, стрибки до моменту відкриття вогню, зброя повинна знаходитись на запобіжнику. При пересуванні під час виконання вправ зі стрільби, у паузах між пострілами у необмежений час зброя повинна бути спрямована в сторону мішеней, а вказівний палець знаходитися на спусковій скобі чи затворі затворній рамі з газовим поршнем. Дозвіл на відкриття вогню дає виключно керівник стрільб. Стрільба з ручного протитанкового та підствольного гранатометів, а також виконання вправ з бойовою ручною гранатою проводяться виключно на стрільбищі полігоні. Під час проведення навчально-тренувальних стрільб використовуються протишумові навушники та захисні окуляри. Ведення вогню повинно бути терміново припинено кожним стріляючим самостійно або за командою керівника стрільб у випадках: 1 появи людей, машин, тварин у зоні ведення вогню, низьколітаючих літальних апаратів над районом проведення стрільб; 2 підняття білого прапора у темну пору доби - увімкнення світла ліхтаря білого кольору на командному пункті чи бліндажі укритті , подачі сигналу ракети білого кольору; 3 виникнення пожежі під час стрільби; 4 втрати орієнтира під час проведення стрільб в темну пору доби. Заходи безпеки під час стрільби з ручного протитанкового гранатомета 1. Стрільбу бойовими гранатами пострілами по броні або танку під час проведення практичних стрільб слід вести тільки з окопу або на безпечній дистанції, не менше 150 метрів, при цьому особовий склад повинен розташовуватися не ближче 300 метрів від цілі. При стрільбі з гранатомета ззаду в секторі 90 градусів у радіусі 30 метрів не повинні перебувати люди тварини , розміщуватись боєприпаси, вибухові і горючі речовини. Особливо ретельно за виконанням цієї вимоги необхідно стежити при стрільбі в темну пору доби. При стрільбі в положенні лежачи гранатометник повинен розташовуватися відносно гранатомета так, щоб уникнути ураження реактивним струменем порохових газів, направленим у задній сектор. При стрільбі з усіх положень слід ужити заходів для захисту органів слуху. Необхідно берегти гранати постріли особливо пороховий заряд від вологи та високих температур. Під час стрільби в дощ, сніг, на вологій і піщаній місцевості гранати, що підготовлені до стрільби, розкладаються на сумці, підсумку, плащ-палатці тощо. У всіх випадках ведення вогню забороняється: 1 допускати до стрільби осіб, які не засвоїли теоретичного розділу прийомів стрільби, порядку виконання вправи та правил поводження з гранатометом і пострілами; 2 упирати казенну частину гранатомета в будь-які предмети або в ґрунт, відстань між казенним зрізом і стінкою окопу або іншого укриття повинна бути не менше 2 метрів; 3 вести вогонь з гранатомета, ствол якого засмічений брудом, снігом, піском тощо; 4 торкатись гранат, які після стрільби не розірвалися, такі гранати підлягають знищенню на місці їх падіння. При стрільбі реактивною протитанковою гранатою забороняється: 1 допускати до пускового пристрою гранат осіб, які не вивчили їх тактико-технічні характеристики та вимоги заходів безпеки; 2 переключати без потреби пусковий пристрій з похідного положення в бойове; 3 переводити пусковий пристрій з бойового положення в похідне; 4 проводити розбирання або будь-які ремонтні роботи, а також витягувати гранату з пускового пристрою; 5 розводити і зводити труби з похідного положення в бойове до стрільби при стрільбі з одноразових гранатометів. При поводженні з реактивною протитанковою гранатою необхідно: 1 зберігати гранати відповідно до правил збереження боєприпасів; 2 транспортувати гранати тільки в закупорці і не допускати їх падіння; 3 не завдавати ударів і механічних пошкоджень; 4 у разі невикористання гранати з розведеними трубами реактивні протитанкові гранати розряджати пострілом у бік цілей мішеней ; 5 розводити труби пускового пристрою безпосередньо перед стрільбою; 6 не занурювати пусковий пристрій у воду. Заходи безпеки при стрільбі з підствольного гранатомета 1. У всіх випадках, коли стрільба з гранатомета не виконується, гранатомет повинен стояти на запобіжнику. Необхідно оберігати ствол гранатомета від попадання в нього води, піску, бруду та інших сторонніх предметів. У разі виникнення затримки, не змінюючи напрямок ствола гранатомета, слід доповісти керівнику стрільб. Розряджання проводиться виключно фахівцями вибухотехнічного підрозділу або працівниками, які мають відповідні навики поводження з гранатометом. Розряджати гранатомет необхідно тільки після постановки його на запобіжник. При цьому ствол гранатомета повинен бути спрямований у бік цілі мішені. Стрільба з гранатомета забороняється: 1 якщо на автомат не встановлено направляючий стрижень поворотної пружини з клямкою і потиличник з ременем, які знаходяться в комплекті гранатомета; 2 при кутах піднесення більше 80 градусів; 3 при складеному прикладі автоматів АКМС і АКС-74У зброї із аналогічною будовою ; 4 з приєднаним до автомата багнетом. Вони підлягають знищенню на місці їх падіння з дотриманням відповідних запобіжних заходів. Під час поводження з пострілами дотримуються таких заходів безпеки: 1 не допускаються падіння гранат, пострілів та гранат з пороховими зарядами; 2 гранати та постріли перевозяться тільки в призначеному упакуванні; 3 гранати та постріли переносяться в призначених для цього сумках підсумках, розвантажувальних жилетах ; 4 гранати та постріли зберігаються в теплу пору року в тіні для запобігання дії сонячних променів; 5 гранати та постріли необхідно берегти від вологи, механічного та термічного впливу; 6 відкривається пенал і виймається пороховий заряд тільки перед стрільбою; 7 запобіжний ковпачок знімається тільки перед заряджанням гранатомета; 8 запобіжники, запобіжні ковпачки і чеки зберігаються до закінчення стрільби; 9 у разі стрільби під час дощу або снігу запобіжний ковпачок не знімається якщо це не передбачено його конструкцією. У разі порушення поліцейськими зазначених вимог ведення вогню негайно припиняється. Поліцейський, який допустив порушення заходів безпеки, знімається з рубежу відкриття вогню. Заходи безпеки при виконанні вправ з бойовою ручною гранатою 1. При виконанні вправ з бойовою ручною гранатою в пішому порядку або з бойової машини слід дотримуватись таких заходів безпеки: 1 заряджати бойову гранату дозволяється безпосередньо перед її використанням та за командою керівника стрільб; 2 не допускаються до кидання бойових гранат особи, які не засвоїли матеріальну частину гранати, заходи безпеки при поводженні з гранатами та порядок і правила їх кидання, застосування, використання; 3 поліцейські повинні бути в шоломах для захисту; 4 гранати та запали видаються лише перед виконанням вправи; 5 забороняється розбирати бойові гранати та усувати в них несправності, переносити їх не в гранатних сумках підсумках, розвантажувальних жилетах ; 6 оберігати гранати та запали від сильних поштовхів, ударів, вогню, бруду та вологості; 7 бойові гранати та запали поліцейські переносять окремо один від одного, у гранатних сумках підсумках, розвантажувальних жилетах , при цьому запал повинен бути загорнений у папір або ганчірку; 8 заряджати гранату вставляти запал дозволяється після її огляду та перед киданням і лише за командою керівника стрільб; 9 кидання оборонних осколкових гранат та протитанкових гранат проводиться з-за укриття, яке може захистити від поранення; 10 у разі, якщо гранату не кинули і запобіжну чеку не вийняли, розряджання проводиться тільки під наглядом керівника стрільб та фахівця вибухотехнічного підрозділу; 11 район кидання ручних гранат оточується в радіусі не менше 350 метрів; 12 гранати, які не розірвалися, знищуються підривом на місці. Облік таких гранат веде керівник стрільб; 13 поліцейські, які не задіяні у киданні гранат, повинні перебувати в укритті або на відстані не ближче 350 метрів від особи, яка її кидає; 14 забороняється виходити з укриття раніше 10 секунд після вибуху; 15 під час кидання декількох гранат наступну слід кидати не раніше ніж через 5 секунд після вибуху попередньої. Для вивчення будови гранат, прийомів і правил їх кидання використовують навчальні, навчально-імітаційні гранати і плакати. Директор Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС В. Особливості несення служби поліцейськими щодо забезпечення підтримання публічного громадського порядку та безпеки, протидії злочинності на території обслуговування. Кількість фактів незаконного застосування та використання зброї, порушення вимог заходів безпеки при поводженні з нею поліцейськими органу закладу, установи поліції за минулий та поточний роки, а саме навести конкретні приклади, обставини і причини таких випадків, наслідки таких дій кількість загиблих і поранених від цього поліцейських та інших осіб. Порядок службових розслідувань фактів незаконного застосування або використання зброї. Відповідальність за порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю та незаконне її застосування або використання. Кількість випадків отримання поліцейськими органу закладу, установи поліції тілесних ушкоджень під час несення служби. Основні обставини та причини.
Контроль за діяльністю ПТПІ здійснює відповідний структурний підрозділ ДМС. Число, місяць та рік народження, місце народження Документи, що посвідчують особу, інші документи Громадянство Дата затримання, назва органу, який затримував іноземця або особу без громадянства Назва органу, який доставив іноземця або особу без громадянства до ПТПІ Дата і час розміщення в ПТПІ. Порядок уповноваження суб'єктів господарювання на проведення перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів крім зазначених у розділі IV цього Порядку 1. Контроль за якістю приготовленої їжі, санітарним станом їдальні та інших приміщень, що використовуються для приготування та прийому їжі, зберіганням кухонного посуду та інвентарю здійснюється лікарем ПТПІ. Довідка підписується посадовою особою ПТПІ, іноземцем або особою без громадянства та перекладачем. У разі адресування документів іноземним кореспондентам за межі країни спочатку пишуть ініціали та прізвище або навпаки, а потім — посаду, найменування організації та її поштову адресу в такій послідовності: номер поштової скриньки, номер будинку, назва вулиці, поштовий індекс, назва міста, назва країни, наприклад: Mr. При цьому оглядаються зварні з'єднання та поверхня всіх структурних частин. Дозволяється зазначені відомості наносити гравіюванням або іншим відповідним методом безпосередньо на корпус котел цистерни, якщо стінка посилена таким чином, що нанесення марковання не призведе до зменшення її міцності.

Advertisement

Disable Third Party Ads