Share

Кыргыз тилинин онугуу тарыхы

Public

10 November 2018

Views: 38

Суперстан: Кыргыз элинин тарыхы, Эне-Сай кыргыздары - Суперстан

Download: http://sectatanpe.hotelsvr.ru/?dl&keyword=%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7+%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd+%d0%be%d0%bd%d1%83%d0%b3%d1%83%d1%83+%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%8b%d1%85%d1%8b&source=pastelink.net

Залкар Чоюн Өмүралынын көп жылдык аракетинен кийин Төрөн жазуу жаңы илими ачылды. Учурдагы кыргыз тили өнүгүү жолунда.

Бул Ин цивилизациясын — байыркы семмиттерге, индевропалыктарга, кытайга энчиленген, бурмаланган бир топ көз караштар өкүм сүргөн. Кыргыз элинин Кокон хандыгы менен мамилеси XVIII-XIXкк. Бул жерде «түрк» деген сөз жалпылама мааниде колдонулуп жүрүшү мүмкүн экендигин эстен чыгарбоо керек кара: Кононов А.

Суперстан: Кыргыз элинин тарыхы, Эне-Сай кыргыздары - Суперстан - Төрөн жазуу Алтаистика илимин азыркы түрк, маңгул, манжуу, жапан тил тобуна кирген бир йероглификада бириккен элдер жаңы деңгээлге көтөрдү, анткени, Төрөн жазуу туранская письменность деген жаңы илим башталды.

Алардын ичинде Кыргызстандагы бирден-бир техникалык жогорку окуу жай болгон Политехте да кыргыз тили сабак катары окуу пландарына киргизилип, студенттер окуп жатышат. Анын жыйынтыктары КМТУнун окуу процессинде пайдаланылат. Кафедранын окутуучулары жыл сайын өздөрүнүн илимий баяндамаларын, илимий эмгектерин Кыргыз Республикасынын белгилүү болгон илимий басылмаларына жарыялап турат жана кыргыз тилин мамлекеттик тил катары окутууга арналган республикалык ар кандай илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга, тегерек жыйындарга баяндамалары менен катышып турушат. Азыркы учурда куафедранын 9 мүчөсү кандидаттык илимий даража үчүн диссертациялык иштерин жазып жатышат. Студенттердин илимий-изилдөө иштерине да кафедрада өзгөчө көңүл бурулган. Студенттердин кыргыз тилинде илимий жазуу стилин өнүктүрүү максатында кыргыз элинин каада-салттары, улуттук буюмдары, белгилүү инсандары, кыргыз жазуу эрежелери ж. Акыркы 5 жылда кафедра окутуучуларынын жетекчилиги менен 30дан ашык студенттердин илимий баяндамалары жарык көрдү. Курстун негизги максаты — ишмердүүлүктүн ар кандай чөйрөлөрүндө жана ар башка кырдаалдарында студенттерге кыргыз тилиндеги кеп этикеттери менен грамматикалык эрежелерди үйрөтүү аркылуу алардын байлашыштуу кебин өстүрүү болуп саналат. Адистиктер боюнча окуу пландарынын негизинде кафедра тарабынан кредит технологиясы боюнча окутуунун окуу-усулдук комплекси ОУК иштелип чыккан. Кыргыз тилин окутууда студенттердин кыргыз тили боюнча билим деңгээлдери эске алынып, алар башталгыч жана улантуучу топтор боюнча окутулат. Саякбаеванын түзгөн Окуу-усулдук комплекси КМТУда өткөрүлгөн конкурста үчүнчү орунду камсыз кылган. Учурда окутуунун кредит технологиясы боюнча жаңы технологияларды колдонуу менен окутуунун жаңы усулдук ыкмалары иштелип жатат. Кафедра башка жогорку окуу жайлардагы кыргыз тилин окуткан кафедралар менен дайыма тыгыз байланыш түзүп, окутуучулар тажрыйба алмашуу максатында тегерек жыйындарга, семинарларга ж. Исмаилов Асанбек Усеналиевич Доц. Карабаев Алмаз Карабаевич Улук окутуучу Дуйшенкулова Динара Шейшеновна Доцент Айтбаева Нуркан Барыңовна ф. Же-кече 1 Күндүзгү формада окушкан бардык багыттардагы адистиктердин 1-курстары үчүн кредит технологиясы боюнча Кыргыз тилинин практикалык курсу башталгыч этап.
Анын урматына арналып жазылган эпитафияга ылайык Ажо Барсбек байыркы кыргыздардын башкаруучу династиясынан чыккан, атасынан эрте жетим калган, төрт бир тууганы болгон, тайган менен аң уулоону аябай жакшы көрүүчү. Басып алган өлкөлөрдө монгол феодалдарынын катаал эзуусун орноткон, бирок эч бир элге диний жактан кысым жасаган эмес. Алардын келип чыккан булагын билүү менен цивилизациянын байыркы жашырын сырларын ачууга болот деп эсептейт автор. Жети каттан желип өтөт. Диний ыйык китеп саналган «Веда», «Инжил», «Авеста», «Куран», «Тоорат», «Забур» ж.

Advertisement

Disable Third Party Ads