Share

Реферат кыргызстандын экономикасы

Public

10 November 2018

Views: 27

Қазақстанның экономикасы

Download: http://rockbarcentcal.datingvr.ru/?dl&keyword=%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82+%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b%d0%bd+%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%8b&source=pastelink.net

Түркстан губернатору франциялык ишкер Эдуард Леватка Фергана өрөөнүндө кен казууга уруксат бергенине карабастан, бул чечимди падыша Николай II колдобой койгон. Монголдордун нчнндегн өз ара кармашуулардан пайдаланып кыргыздар өз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүүгө жетнше алышкан.

Нарықтың маңызды элементтеріне нарықтық инфрақұрылым жатады. Ескі партиялық-шаруашылық номенклатурамен өндірісті монополизациялау жалгаса берді. Өтпелі экономиканың негізгі көріністері Өтпелі кезең — эконмикалық жүйедегі түбегейлі өзгерістер есебінен елдің экономикасы сапалы түрде жаңа түрге өтетін уақыт аралығы.

Қазақстанның экономикасы - Бұл багдарламаның негізгі мақсаты өндірісті оның жандануына жағдай туғызу үшін қүнсыздануды басатын деңгейге дейін тұрақтандыру болды. «Articles Артикльдер » 3.

Революциядан кийин бул аймакты кайра көзөмөлдөй баштаган орустар жетектеген кызыл аскерлер аны 1921-жылы өлтүрүшкөн. Мамлекеттин функциялары Эл бийлигин камсыздоо функциясы. Кыргызстандын эли «Эрктүүлүктүн ээси жана Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийлигинин бирден бир туткасы… Эл шайлаган Жогорку Кеңеш жана Президент гана Кыргызстандын элинин атынан сүйлөөгө укуктуу», деп айтылат Конституциянын 1-беренесинде. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү республикалык бюджетти иштеп чыгып... Ошентсе да рынок экономикасы озунун бекемдуулугун орнотууда. Ошондуктан биз онугуудо финансылык системанын онугуу жолун,максаттарын туура тандап пландаштырып ишке ашыруубуз шарт. Мында негизги жол Кыргызстандын финансы системасынын капитализациясы жана корпоративдик башкаруу принциптерине отуу менен кредиттик-финансылык мекемелердин ишкердуулугун... Соңку жылдары жогорку палеолитке таандык таш куралдар Кадамжайдагы Капчыгай, Үйташ-Сай, Кочкор өрөөнүндөгү Калмак-Таш,Нарындагы Теке-Секирикте табылды. Нарын шаарынын чыгыш тарабындагы Теке-Секирик эстелиги 1978-жылы Кыргызстандын чыгыш тарабында жайгашкан Ак-Чуңкур үңкүрүндөгү сүрөттөрдү изилдеген Л. Мосолова жаңы пикир жараткан. Окумуштуу Ак-Чуңкурдагы неолит дооруна таандык деп эсептелген сүрөттөрдү Евразиядагы жогорку палеолит сүрөттөрүнө жакын деп эсептейт. Дегеле айлана — чөйрөнү коргоодо кызыл китептин мааниси зор. Себеби, аны жаратылышты коргоо боюнча жобо деп атасак болот. Кызыл китепке кирген жаныбарлар, курт-кумурскалар жана өсүмдүктөрдү Кыргызстандын баардык жарандары сактоого милдеттүү. Кызыл китепке киргизилген жандыктар менен өсүмдүктөр жергиликтүү экология кандай абалда экенин көрсөтүп турат. Биринчи кызыл китеп 1985 — жылы жарык көргөн. Эл аралык жоболор боюнча кызыл китеп ар... Өнеркәсіптің жетекші салаларының қатарына түсті және қара металлургия жатады. Қазақстанның мысы, қорғасыны, мырышы және кадмийі сапасының жоғары деңгейде болуына байланысты әлемдік нарықта сұранысқа ие және бәсекеге қабілетті. БанК» ааКнын ПоРтРети «РСК БАНК» ААК ЖӨНүНДӨ КыСКАЧА мААлымАТ , БанКтын МиССияСы, КоРРеСПондент-БанКтаР, оКУялаР хРонолоГияСы КаРдаРлаР: 15 000 аШыК юРидиКалыК жаКтаР жана 286 000 жаКын жеКе жаКтаР КыРГызСтандын БааРдыК РайондоРУнда 51 Филиал ЖАНА 53 КОШУмЧА КеңСелеР. «РСК Банк» ААК кардарлар үчүн ар дайым ачык жана заманбап банктык продукттарды жана кызматтардын баардык түрлөрүн сунуш кылуу менен өтө татаал суроо-талаптарга да жооп берүүгө даяр. Қазақстан экономикасы үшін шағын және орта кәсіпкерліктің мәні мен маңызы 1. Бул сөздөр жалпы ат катары колдонулса, кичине тамга менен жазылат: Оштун түштүгү, Кытайдын батышы, Кыргызстандын чыгыш тарабы ж. Географиялык аттар белгилүү бир жол каттамынын чегин билдирип турса: Ош — Эркечтам — Кашкар жолу, Бишкек — Москва каттамы ж. Көнүгүү жана иш кагаздарынын тексттериндеги географиялык аталыштардын жазылышына көңүл буруңуз... Жобалар жүзеге асырылған жағдайда жаңа инновациялық өндірістер құру үшін ішкі нарықта жаңадан шағын және орта кәсіпорындар пайда болады. Сыртқы нарықтарға мұнай тасымалдау да назардан тыс қалған жоқ. Қазақстан-Қытай мұнай құбыры-ел экономикасы үшін аса маңызды жобалардың бірі. Бұл жобаны одан әрі қарай дамытудағы негізгі түйіндердің бірі қазақстандық экспорт ресурстарының мәселесі болып табылады. Мұнай құбырын ұлғайту шарттарын реттеу мақсатында баға мен тариф белгілеу мәселесі бойынша... Үч тарабынан: түндүгүнөн, батышынан жана түштүгүнөн Көз карандасыз Мамлекеттердин Шериктештигине кирген— Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан республикалары менен, чыгышынан жана түштүк-чыгышынан Кытай Эл Республикасы менен чектешет. Кыргызстандын чек арасынын жалпы узундугу 4508 км. Анын ичинде Казакстан Республикасы менен — 1113 км, Өзбекстан Республикасы менен — 1374 км жана Тажикстан Республикасы менен — 972 км, Кытай Эл Республикасы менен — 1049 км. Республиканын эң чоң көлдөрү — Ысык-Көл... Кыргызстандын калкынын санын, улуттук курамын, айдоо аянттарын, малдын санын, токой байлыктарын тактоо боюнча иштер жургузулгон. Облустук борбордун жоктугуна байланыштуу облустук ревком адегенде Ташкенде турган, ал 1924-жылдын декабрында гана Пишпекке Бишкек кочуп келген. Ошондон тартып Бишкек ш. Кыргызстандын борбору болуп калды. Облустук ревкомдун президиуму Кыргызстанды башкаруу учун Жалалабат, Каракол-Нарын... Республикалык бюджетке карата басымга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги жана Кыргызстандын профсоюздар федерациясы жумушчуларды мамлекеттик социалдык камсыздандырууга багытталуучу, иш берүүчүлөрдүн каражаттарынан эмгекчилердин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо боюнча иш-чараларды каржылоону кайтаруу жөнүндө демилгеси... Арка сүзгүчүнүн биринчи куру узун, жылмакай тикенек түрүндө. Чүй дарыясынын Бишкек шаарына чейинки төмөнкү агымы. Дарыялардын кумдуу тайыз жерлеринде жана майда таштуу, кумдуу булуң бурчтарында кездешет. Кыргызстандын аймагында аз санда. Акыркы жылдары республиканын чегинде контролдук кармоого түшкөн эмес. Урук чачуу мөөнөтү апрелдин аягынан июлдун аягына чейин созулат. Уругун дарыянын түбү кум-таштуу жай аккан жерлерине таштайт. Президент Жогорку КеНештин депутаты боло а лбайт, кошумча кызмат аткарбайт. Президенттикке талапкер катары кОрсОтУлгОнгО чейин республикада эН кемине 15 жыл жашаган , мамлекеттик тилди билген, 35тен 65 жашка чейинки Кыргызстандын жараны Президент болуп шайлана алат. Доверенность Ишеним кат 20. Учурда 2010-жылдын 7-апрель окуясынын бир жылдыгына карата бир беткей эмес ой-пикирлер айтылып келет. Атүгүл бири-бирине карама-каршы келген кескин баалар да бар. Мунун өзү Кыргызстандын азыркы саясий турмушунун бир калыпка түшө электигин, саясий элитанын биримсиздигин, анын аркасында кыргыз коомчулугунун бул же тигил идеянын айланасына топтолбогондугун, демек, өлкөдө али саясий, идеологиялык бүтүндүктүн калыптанбагандыгын көрсөтөт... Наместник согушуп жатып чегинет. Монголдордун нчнндегн өз ара кармашуулардан пайдаланып кыргыздар өз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүүгө жетнше алышкан. Енисейди бойлото кеткен өрөөндү жерлерди кыргыздар ээлеп турушкан. Апарга ордосу Кыргызстандын Чүй өрөөнүндө болгон Орто Азиядагы монголдордун башкаруучусу Хайду жардам берген. Хубилай менен Хайдунунун ортосундагы согуш кыргыздарга көп кыйынчылыктарды алып келген. Согуштун кесепетинен кыргыздар туш тарапка ыдырап, мамлекеттуүлүгүнөн ажырайт... Падыша өкмөтү аймакты башкарууда жергиликтүү элдердин түпкү кызыкчылыктарын эске алган эмес. Колониялык саясаттын күчөшү, түпкү калктын нааразылыгын күчөткөн падышачылыктын жер саясаты Кыргызстандын түндүгүнө Борб. Россиядан орус, украин дыйкандары көчүп келе баштаган. Колониялык бийлик аларга ар тараптан колдоо көрсөтүп, кыргыздардын суусу мол, дыйканчылыкка ынгайлуу жерлерин тартып берген. Анткени казак-орустар сыяктуу эле келгин дыйкандар... Ош уездиндеги көтөрүлүш Сулайман тоосунун этегиндеги 10 мнндей адам катышкан жыйын менен июлдун башында башталган. Өзгөндөгү көтөрүлүш да курч мүнөздө өткөн. Август айына карата Кыргызстандын түштүгүнүн көпчүлүк бөлүгү көтөрүлүшкө тартылган. Кыргызстандын түндүгүндегү кетөрүлүш Түркстандын башка чөлкөмдөрүндөгү толкундоолордон айырмаланып, өтө курч мүнөздө болгон. Бул жакта элдик кыймыл мыкты куралданган падыша аскерлери менен куралдуу кагылышуу деңгээлинде өткөн... Кыргызстандын тундугундо булл мех чепкендер Тажикстан менен Афганстандагы сыяктуу постуне деп аталган. Алар мехтен куралып, коп учурда моюнду коргоо учун чон мехти жакалуу тигилген. Тункусун бийик тоолуу жерлерде малчылар анны жууркан катары жамынышкан. Байырки мезгилден калган сырт кийимдин дагы бир тири болгон, ал 19 кылымдын акырына чейин кээде Кыргызстандын тундук райондорунда жолугуп калган. Даакыны кулундун терисинен жунун... Это действительно было феноменально в фанатичном исламском мире Бухары и Коканда. Кыргызстандын ХIХ кылымдын 50-70-жылдарындагы саясый өнүгүүсү. Ее пасынок Жаркынбай, в угоду мачехе отказавшийся от наследственного титула датки, сначала назначен акимом Андижана, а с 1864 г. Мен ойлойм, бул министрликтеги реформанын башаты болду десем болот. Ошентип мурда Маданият жана маалымат министрлиги болсо, азыр бир гана Маданият министрлиги болуп калдык.. СОГУШ ТЕМАСЫ МАДАНИЯТТА КАНДАЙ ЧАГЫЛДЫРЫЛУУДА? Кийинки мезгилде Кыргызстандын маданият тармактарында Улуу Ата Мекендик согуш темасы дээрлик чагылдырылбай калды. Жаштардын бул согуш тууралу маалыматы аз. Кыргызстан коп улуттуу олко. Кыргызстандын калкы 5 миллиондон ашуун адам. Анын 66,9% кыргыздар, 14,14% өзбектер, 10,65% орустар жана 8,31% калган улуттар түзөт. Жалпысынан өлкөдө 80ден ашык улуттардын өкүлдөрү жашайт. Бизде,ооба кичинекей Кыргызстанда 80ден ашык улуттун окулдору жашайт дегенибиз... Жогорку өкүлчүлүк органы кеңири демократиялык негизде шайланган. Сабактын максаты: а табиятты сакоону уйротуу. Сабактын жабдылышы: жаратылыш жонундо ырлар,маалыматтар,табышмактар,кыскача ангемелер. Сабактын формасы: диалог — сабак Сабактын жүрүшү: а Уюштуруу б сабактын башталышы в бышыктоосу г жыйынтыктоо Саламдашуу: А Салам айтам, Ала-Тоонун кары болуп, Салам айтам... СОӨЖ сағ СӨЖ сағ Барлығы сағ Соңғы бақылау формасы 4 7 3 30 15 22,5 67,5 135 емтихан 4. Оқытушы үшін пәннің оқу бағдарламасы Кесте 2 Тақырып атаулары және олардың мазмұны Сағат саны 1 2 Дәріс тақырыптары мен мазмұны Модуль 1 Кәсіпорын экономикасы Тақырып 1. Кәсіпорын туралы түсінік, түрлері Курстың оқыту пәні, әдісі мен мазмұны. Кәсіпорынның жалпы экономикадағы алатын орын, рөлі. ҚР халық шаруашылығының басты салалары, ауыл шаруашылығы саласының ерекшеліктері. Кәсіпорынның сыртқы және ішкі... Ысык-Көл тунуктугу боюнча дүйнөдө Байкалдан кийинки экинчи орунда турат. Арсланбаб Арсланбаб — бул табияттын уникалдуу туундусу, деңиз деңгээлинен 1600 м бийиктикте жайгашкан, гүлдөгөн оазис. Арсланбаб — бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Арсланбаб району Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында, Бабаш-Ата тоо кыркаларынын кокту-колотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган — бул баарыдан мурда анын жалпысынан... Кыргызстан» «Бай манаптар террорунан чочуй турган биз эмес» деген ат менен жалпы маанайды чагылдырган чакырыкты окурмандарга сунуш кылды. Анын тексти мындай эле: Биз эпкиндуу колхозчу аялдардын биринчи республикалык слетунун делегаты,колхоздук Кыргызстандын мыкты эпкиндоочусу,Кыргыз борбордук аткаруу комитетинин мучосу жолдош Салиеванын кулак жана бай-манаптар тарабынан олтурулушуно катуу кейийбиз. Бул олтурулуш тап душмандардын колхозчулар катарына бузукулуку салуу жана жаздагы кош айдоого даярдыкты... КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР «Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорын экономикасы» пәні бойынша 2012-2013 оқу жылы «1226000 — Тамақтандыру өндірісі тағамдарының технологиясы және оны ұйымдастыру» мамандығы III — ші курс ТОППП-305 тобы Пәнге берілген сағат саны: 44 5-семестр- 44 сағат, Оның ішінде: теориялық сабаққа-24 сағат... Анын жалпы аянты 198 чарчы чакырымга барабар. Азыркы маалымат боюнча 6 миллион калк жашайт. Баардыгы жети аймак бар. Алар Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Талас, Нарын деп аталат. Кыргызстандын борбору - Бишкек шаары. Улуттук валютабыз сом, мамлекеттик туубуз, гимнибиз, гербибиз бар. Биз мекенибиз менен сыймыктанабыз. Жаттаган ырыӊды көркөм айт. Бүгүнкү күндө КРдагы глобалдык Интернет системасы Унда иштеген көз каранды эмес биринчи маасалык маалымат каражаты болуп саналат. Демек, окумуштуулар бул өзгөчөлүк адамга укумдан-тукумга берилип, тукум куучулук касиетке ээ деген жыйынтыкка токтолушкан. Бул маселени Кыргызстандын деӊгээлинде алып караганда ар бир мектепте, айрым класстарда бир сөздөн эки же үч ката кетирген окуучу жөн эле табылат. Натыйжада биз мындай окуучуну психолог адистерге жөнөтөбүз. Бирок кээ бир адамдарга жаратылыштан берилген бул өзгөчөлүк өмүр... ҚРҰБ Қазақстан Республикасының ақша - несие саясатының негізгі бағыттарын әзірлеу шеңберінде 2015 жылы ел экономикасы дамуының екі сценарийлік нұсқасын қалыптастырды. Мұнайдың әлемдік бағаларының орташа жылдық деңгейі сценарийлік нұсқаларға бөлудің негізгі критерийі деп белгіленді. ҚР Ұлттық экономика министрлігінің ішкі жалпы өнім бұдан әрі - ШЖӨ болжамдарының... Сонымен қатар оны кәсіпорынның өркендету күші деп атаса да болады. Нарық экономикасы дамыған елдерде жылына мыңдаған кәсіпорындар өз жүмысын қойып, оның орнына басқалар келіп жатады және бұны табиғи үрдіс деп санайды. Сонымен нарықтық карым-қатынастардың жағдайында кәсіпорынның банкроттығы, әдеттігі,пайдалы құбылыс, себебі ең ақырында ол үлттық экономиканы жақсарту және тиімдірек жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Нарық экономикасы дамыған елдерде баңкроттық институттар жұмыс істейді, олар бұл салада... Мысалы, Италия фирмасы «Фиат» тек қана автомобиль шығарып қоймайды, теңіз кемелерін және т. Фирма экономикасы курсының мазмүны мен мәні туралы көзкарастардың біртүтастығы жоқ. Авторлардың бір қатары фирма экономикасы кәсіпорынды экономикалық басқаруды зерттейді деп есептесе, басқалары фирма экономикасы өндірісті ұйымдастыруды зерттейді, ал үшіншілері фирма экономикасы кәсіпорынның шаруашылык механизмін зерттейді деп есептейді. Біздің көзқарасымызда, фирма экономикасының теориясы қатаң... Себеби кыргыз баласы 200 жылга чамалаш мезгилдерден бери дээрлик жаа атпай калган. Улуттук өнөрдү аздектеген, атасы мүнүшкөр болгон коомдук ишмер Кемел Ашыралиевдин айтымында куш салгандын да эрежелери, ирети болот. Үндөөк деп коет, куш канчалык алыстан ээсин таанып учуп... Ел жалауындағы екі қызыл белдік - мемлекеттің азаттығы үшін күрескен ерлі азаматтарының қанын бейнелейді. Ту ортасындағы ақ белдік - Дунай өзенінің белгісі. Оның қарлы шыңдарынан жүздеген тау өзендері мен сарқырамалар бас алады... Ресей экономикасы ЖІӨ бойынша дүние жүзінде 6 орын алады 2012ж. Ел экономикасы көптеген жылдар бойы жасанды саяси кедергілер әсерінен дүниежүзілік нарықтан тыс қалып келген болатын. XX ғасырдың 90-жылдарынан бастап Ресей экономикасы ашық сипат алып, халықаралық деңгейге бетбұрыс жасады. Баягы таза тунук сууларыбыздын азыркы учурда абалы начар. Айрыкча, айыл —кыштактарында суу бул кѳйгѳйлүү маселеге айланды. Таза суу эмес, арыкта аккан суулардагы жокко эсе. Башка ѳлкѳлѳргѳ сууларыбызды берип отуруп, ѳзубуз суусуз калдык. Кыргызстандын кѳп айыл кыштактарында суу жетпей калды. Аба: Кыргызстанда аба дагы булганууда, тунук, таза аба азыр жок. Мурда туристтер жерибизге эс алганы абабызды мактап келишсе, эс алганы дем алганы келишсе, азыр аба дагы аябай бузулуп кетти. БСҰ аясында Қазақстан алдында сауда саясаты арқылы келесі негізгі міндеттердің шешілуі күтіп тұр: 1. Қазақстандың экспортының кемсітілуіне жол бермеу; 2. Өркениетті халықаралық сауданың ережелері мен қағидаттарын қабылдайтын, ашық нарықтық экономикасы бар ел ретінде, халықаралық бет бейнесін нығайту; 3. ЕурАзЭҚ пен ТМД аясындағы интеграциялық аймақтық процестерінің дамуы; 4. Нақты Кедендік одақ пен біріңғай нарықты құруға жылжу. Өзара сауда бойынша арнайы қорғаныс, демпингке қарсы және компенсациялық... Экономикасы Германия экономикасы дамыған елдердің алдыңғы қатарынан орын алады. Негізгі салалары машина жасау, электр техникасы, металлургия, химия және фармацевтика өнеркәсібі, тағы басқа салалар ел экономикасының өркендеуіне қомақты үлес қосып келеді. Қазіргі кезеңде мемлекет пен қоғам жұмыссыздықты жеңу бойынша мақсатты әрекетті іске асыруға тақалды, бұл әрекеттегі басым бағыты жұмысбастылықтың белсенді саясаты мен елдің экономикасы саласында реформалар жүргізу есебінен оны азайту болды. Жұмыссыздықпен күресу жолдары «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы негізінен үш бағыттан тұрады. Бірінші бағыт аясында кәсіптік оқыту арқылы жұмысқа орналастыру көзделеді. Республикасының нарықтық экономикасы» «Қазақстан Республикасының әлемдік нарықтағы орны» ІІІ. Кіріспе: Бүгінгі таңда Қазақстанды әлемдік қоғамдастық нарықтық экономикадағы мемлекет ретінде мойындап отырғанын атап өту керек, ол Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің ішінде бірінші болып инвестициялық ел рейтингіне ие болды. Атап айтсақ 2000 жылы Еуроодақ Қазақстанға демпингке қарсы анықтауға қатысты нарықтық экономикасы бар елдің мәртебесін... «Present Simple осы шақ » 2. «Articles Артикльдер » 3. «The economy ofKazakhstan Қазақстан экономикасы » Орындаған: Елеусизова Арайлым, Есеп және аудит, 3 курс Тексерген: Жортушинова А. Астана 2016 Present Simple Tense Қазіргі осы шақ Present Simple Tense Қазіргі осы шақ — етістігі әдеттегідей, әдетте қайталанып тұрушы белгілі бір уақыт-мезгілді... Сол сияқты Қазақстан экономикасын қалыптастырудағы шағын кәсіпкерліктің рөлін анықтау болды. Кәсіпкерлік әзірде экономиканың белсенді қоректендірушісі болған емес, дамыған нарықтық экономикасы бар елдерде өріс алғандай, жаңа жұмыс орындарын аша алмауда. Курстық жұмысымның екінші бөлімінде Қазақстан Республикасының шағын бизнесінің дамуын дамыған және дамушы елдермен салыстыра отырып жаздым. Қазіргі батыс экономикасында шағын бизнес шаруашылықтың... Мәдениеті тілі, салт дәстүрі Ең ірі қалалар Әдебиеті Халқы Тілдер Географиялық жағдайы: Испания ис. Espaṅa , Испания Патшалығы ис. Reino de España — Еуропаның Оңтүстік-батысында орналасқан мемлекет. Пиреней түбегінің көп бөлігін және Жерорта теңізіндегі Балеар, Питиус аралдары мен Атлант мұхитындағы Канар... Бұл үдеріс рынокта жаңа тауар — адам күшінің пайда болғанын көрсетеді; 2 ақшалай байлық пен өндіріс құралының аз адамнын қолына жинақталуы; Қазіргі нарық экономикасы келесі факторлардың ықпалымен қалыптасты мемлекеттік реттеу, әлемдік экономика, нарық инфрақұрылымының дамуы, әлеуметтендірілген тауарлық өндірісі нарық экономикасында адамның рөлінің өсуі. «Нарық» түсінігінің әр түрлі мағынасы тараған. Бұл мемлекеттің салық төлемдерінен қағылуына алып келеді. Өтпелі экономиканың негізгі көріністері Өтпелі кезең — эконмикалық жүйедегі түбегейлі өзгерістер есебінен елдің экономикасы сапалы түрде жаңа түрге өтетін уақыт аралығы. Мұндай кезеңді ТМД елдерінің барлығы өтті. Ел тұрғындырының нақты табысының азаюы экономикалық төмендеудің негізі болып табылады. Тап осы жұмыспен қамту саласында тұрақты экономика мен өтпелі экономика... Древний Кырыгызстан: процессы культурогенеза и культурное наследие. «Манас» - историко-культурный памятник кыргызов. Кыргызстандын жана кыргыздардын тарыхый булактары. Кыргызстандын тарыхы кыскача курс. История кыргызов и Кыргызстана. Хрестоматия по истории Кыргызстана с древнейших... Город - страшная сила. А чем больше город, тем он сильнее. Осы кезден бастап қаланың аты тек өз өлкесiнде ғана емес, көршiлес мемлекеттерге белгiлi болды. Тараз қаласының IX-X ғасырлардағы экономикасы мен мәдениетiнiң өркендеуiне негiзiнен ықпал еткен Талас аңғарындағы бай егiншiлiк алқап пен Талас Алатауының маңындағы күмiс өндiретiн кен орындарының дамуы болды. Тараз - Түркеш, Қарлық онан кейiн Қараханид мемлекеттерiнiң орталығы болып, өзiнiң... Бул макалада Жусуп Баласагындын эмгектериндеги социалдык мамлекеттин жана социалдык акыйкаттын тарыхый аспектилери каралат. Ошондой эле социалдык мамлекет идеясынын өнүгүүсүнүн укуктук аспектилери жана анын заманбап Кыргызстандын реалияларына көчүрүлүшү, социалдык мамлекеттин негиздери, принциптери жана функциялары жана анын натыйжалуулугунун критерийлери такталат. Негизги сөздөр: социалдык мамлекет, социалдык акыйкатчылык, социалдык коргоо түзүмү... Қазақстан экономикасы Қазақстан экономикасы - Қазақстанда нақты жұмыс істейтін нарықтық экономика құрылған. Өнеркәсіптің жетекші салаларының қатарына түсті және қара металлургия жатады. Бул оздук ишимдин максаты 2010 жылы Кыргызстандын туштук тарабындагы Ош облусундагы кыргыз жана озбек улуттары ортосунда болгон улуттар аралык конфликт ,анын келип чыгуу себептери жана жыйынтыктары жонундо айтып беруу жана изилдеп чыгуу. Бизге белгилуу болгондой эле 1990 жылы ушул сыяктуу кыргыз...
Экономиканы мемлекеттік басқару жүйесін, экономикалык министрліктер мен ведомстволар жұмысының әдістері мен стилін реформалау, микродеңгейге мемлекеттік әсер ету жүйесін қайта құру меншіктің кез келген нысанындағы өндірістік сектордың шаруашылық іс-әрекетіне кірігу бір жағынан, екінші жағынан макроэкономикалық саясаттың мақсаты болуы керек. Патша үкiметiнiң қоныс аудару саясаты жергiлiктi халықтың экон. Кѳрсѳткүчтѳр 2010-жыл январь-март 2011-жыл январь-март 2011-жыл, % м-н 2010-жылга салмак нетто миӊ тонна наркы салмак нетто миӊ тонна наркы гр. Ошондой эле байкоочу кеңештин кээ бир чечимдери убагында аткарылбай атканын айтты. Дағдарысты жеңу үшін ол кезде рыноктықпен қатар алдын ала әлеуметтік, салалық, өңірлік және ғылыми-техникалық, қаржылық индикаторларды анықтап экономиканы реттеудің сынақтан өткен экономикалық әкімшілік емес әдістерін енгізу қажеттігі туды. Басқарудың әлі де болса сақталып отырған бұрынғы нарықтық емес әдітерінен түбегейлі бас тарту және XXI-ші ғасырға жаңа экономикалық құрылысқа бара- бар болатын , орын алып отырған дүние жүзілік тэжәрибені ескеретін жаңа баскару жүйесімен қадам басу үшін мүмкін болғанның бәрін істеу қажет ; - ұсынылып отырған жаңа экономикалық саяси конденциясы отандық тауар өндірушілерге іріктеп қолдау көрсетудің объективті қажеттілігінен туындайды. Мемлекет және бизнес Шағын және орта бизнесті қолдау бағдарламасы. Улуттук валютабыз сом, мамлекеттик туубуз, гимнибиз, гербибиз бар.

Advertisement

Disable Third Party Ads