Share

Тестове по ит за 7 клас изходно ниво

Public

11 November 2018

Views: 21

Menu

Download: http://aframanne.datingsvr.ru/?dl&keyword=%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5+%d0%bf%d0%be+%d0%b8%d1%82+%d0%b7%d0%b0+7+%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81+%d0%b8%d0%b7%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be+%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%be&source=pastelink.net

От схемата на електрическата верига определете: а Кои са елементите на веригата?.................................. В чем польза решебника?

Ваш браузер не поддерживает JavaScript! Общо за цялата задача 7 точки. Healthy body, healthy mind. We go to the same school.

Menu - Подредете планетите Земя, Марс, Меркурий и Венера според близостта им от Слънцето.

Въпросите в теста са свързани с предстоящия за изучаване учебен материал в часовете по Физика и астрономия. В края на теста ще намерите ключ на верните отговори. Електричният заряд на градивните частици е тяхно основно: а движение б настроение в желание г свойство 2. Зарядът на градивните частици се проявява чрез електрични: а настроения б желания в сили г мечти 3. Съществуват два вида електрични заряди: а големи и малки б слаби и силни в добри и лоши г положителни и отрицателни 4. При наелектризиране на две тела чрез триене между тях се обменят: а атоми б протони в атомни ядра г електрони 5. Коя от стрелките показва правилно посоката на силата, с която електричният заряд А действа на електричния заряд В? В ядрото на атома на живака има 80 протона. Колко електрона има в атома на живака? Веществото каучук е добър изолатор защото: а има малка плътност б не ръждясва в няма свободни електрони г от него лесно се прави гума 9. Златото е много добър проводник на ток защото: а има голяма плътност б не ръждясва в има свободни електрони г от него лесно се правят жици 10. Електричният ток в металните проводници представлява насочено движение на: а атоми б електрони в молекули г атомни ядра 11. От схемата на електрическата верига определете: а Кои са елементите на веригата?.................................. Всеки магнит има два полюса: а източен и западен б положителен и отрицателен в топъл и студен г северен и южен 13. От какъв материал не трябва да се изработва кутийката на компаса? Ако разрежем прав магнит на две равни части, ще получим: а отделни полюси б части без магнитни свойства в два нови магнита г части с по — слаби магнитни свойства 15. Според посоките на магнитните сили действащи на магнитите определете какви са техните полюси 1 и 2. Два магнита се привличат със сила 5 N, когато са на разстояние 5 cm един от друг. Каква ще бъде магнитната сила F, ако разстоянието между тях е 10 cm? Източник на звук е струна, която е: а намагнитена б налектризирана в нагрята г трепти 18. Кое небесно тяло има висока температура и излъчва собствена светлина? Подредете планетите Земя, Марс, Меркурий и Венера според близостта им от Слънцето. Започнете от най — близката: 1................... Какво представлява Млечният път?
Then you shouldnʼt be bothered by this page for a long time. Новые ГДЗ за 7 клас. Това означава, че оперативната памет е с обем: а 1024 MB; б 1000 MB; в 512 MB; г 800 TB. ГДЗ 7 класс на нашем сайте отличаются проверенными решениями, составленными по новым учебникам Украины за 2015-2017 год. Weʼve developed a service called that has been specially designed to handle such requests. В края на теста ще намерите ключ на верните отговори. Общо за цялата задача 7 точки.

Advertisement

Disable Third Party Ads