Share

Гдз татарский язык 5 класс хайдарова

Public

08 December 2018

Views: 21

5 класс татар теле гдз

Download: http://darkheatscenphy.fastdownloadcloud.ru/d?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MjE6Imh0dHA6Ly9wYXN0ZWxpbmsubmV0LyI7czozOiJrZXkiO3M6NjY6ItCT0LTQtyDRgtCw0YLQsNGA0YHQutC40Lkg0Y/Qt9GL0LogNSDQutC70LDRgdGBINGF0LDQudC00LDRgNC+0LLQsCI7fQ==

Магариф Скачать учебник 2008 года:. Гдз - домашние работы за 5-11 классы.

Класс, решебник и ответы онлайн. Өй эшләрен вакытында эшләргә кирәклегенә төшенү. Татарский язык и литературное чтение, 3 кл. Дәресләр расписанисен әйтә белү.

5 класс татар теле гдз - Диктан язганда аеруча игътибарлы булу.

« Татарстан Республикасының халык телләре турында» Законы Закон Республики Татарстан от 08. Төп гомуми белем бирүнең Федераль дәүләт белем бирү стандарты Россия Мәгариф һәм Фән министрлыгында 2010 нчы елның 17 нче декабрь боерыгы 1897 нче номер белән расланган, РФ Юстиция Министрлыгында 19644 нче регистрацион номеры белән 2011нче елның 1 нче февралендә теркәлгән. «1 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль автономияле гомуми белем бирү учреждениесенең 2015-2016 уку елы өчен укыту планы. Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән уку әсбабына нигезләнеп төзелде. Дәреслек: КҮҢЕЛЛЕ ТАТАР ТЕЛЕ. Рус телендә төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек. Рус телендә сөйләшүче балаларга та тар теле укытуның төп максаты Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә һәм чит телләрдә иркен аралаша алырлык билингваль, полилингваль шәхес тәрбияләү. Бурычлары: Укучыларда татар сөйләмен тыңлап аңлау күнекмәләрен булдыру. Рус телендә сөйләшүче балаларга 5 нче сыйныфта татар телен укыту буенча Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан әзерләнгән программа буенча татар теле һәм әдәбиятына 165 сәгать исәпләнгән. Мәктәпнең гамәлдәге уку планы буенча татар теленә 3 сәгать бирелә, 35 атна, ел буена 105 сәгать. Татар теле буенча эш программасы түбәндәге өлешләрдән тора: аңлатма язуы, эш программасының эчтәлеге, укучыларның белемнәренә, эш осталыкларына һәм күнекмәләренә таләпләр, календарь-тематик план, тикшерү характерындагы практик эшләрнең графигы, кулланылган әдәбият һәм белем бирү чыганаклары. Метапредмет нәтиҗәләре: Төп гомуми белем бирү баскычында татар теле һәм әдәбиятын укыту, танып белү чарасы буларак, укучыларның фикер йөртү, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә, шулай ук, реаль тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен кирәк булган универсаль уку гамәлләрен танып белү, регулятив, коммуникатив формалаштыруга хезмәт итә. Укучыларда мәгълүмати җәмгыятьтә яшәү һәм эшләү өчен кирәкле күнекмәләр үстерелә. Укучылар текст, күрмә-график рәсемнәр, хәрәкәтле яисә хәрәкәтсез сурәтләр, ягъни төрле коммуникацион технологияләр аша тапшырыла торган мәгълүмати объектлар белән эшләү тәҗрибәсе ала; презентацион материаллар әзерләп, зур булмаган аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнә; укучыларда, компьютер яисә МКТнең башка чаралары белән эш иткәндә, сәламәтлеккә зыян китерми торган эш алымнарын куллана алу күнекмәләре формалаша. Танып-белү гамәлләре: - фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; - иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; - объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; - төп мәгълүматны аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү; - тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, электрон ресурслар куллану. Регулятив гамәлләр: - дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм алар белән дөрес эш итә белү; - дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү; - уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү; - эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба белү; - уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү; - билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү; - укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый һәм, кирәк булганда, төзәтмәләр кертә белү; - ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру. Коммуникатив гамәлләр: - әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү; - әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү; - аралаша белү сәләтен үстерү аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре ; - парларда һәм күмәк эшли белү; - мәгълүматны туплау өчен, күмәк эшчәнлектә катнашу; - әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәре. Тартым һәм килеш белән төрләнгән исемнәрнең берлек һәм күплек сандагы кушымчаларын аера белү. Тамыр, кушма парлы, тезмә исемнәрнең ясалышы, аларның сөйләмдә куллануын кабатлау. Исемнәргә кушымчалар ялгану тәртибе. Сыйфат дәрәҗәләре белән таныштыру, аларны сөйләмдә куллану. Микъдар, тәртип, җыю саннарын аера белү. Мин, син, ул зат алмашлыкларының, төшем килешләрендә сөйләмдә куллана белү. Зат алмашлыкларының урын-вакыт килешендә сөйләмдә куллану. Хәзерге заман хикәя фигыльнең барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләнеше. Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләнеше. Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта зат-сан белән төрләнеше белән танышу. Боерык фигыльнең барлыкта һәм юклыкта 2нче затта төрләнешен сөйләмдә куллану. Фигыльнең инфинитив формасын сөйләмдә куллану. Фигыльнең инфинитив формасын модаль сүзләр кирәк, кирәкми, ярый, ярамый, телим белән сөйләмдә куллану 15. Чөнки, ләкин теркәгечләрен сөйләмдә куллану. Өчен, шикелле бәйлекләрен, ян, өс, ас бәйлек сүзләрен сөйләмдә куллану. Кереш сүзләрне минемчә, синеңчә, әлбәттә, кызганычка каршы, бәхеткә каршы, киресенчә, минем фикеремчә сөйләмдә куллану. Татар телендә исем сүз төркеме. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнеше. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Исемгә кушымчалар ялгану тәртибе. I, II зат тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше. III зат тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Исемнәрнең күплек санда тартым белән төрләнеше. Боерык фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Боерык фигыльләрдә басым үзенчәлеге. Боерык фигыль һәм аның мәгънәләре. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасын зат-сан белән төрләндерү. Татар сөйләм этикеты үрнәкләре. Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Санның лексик грамматик мәгънәсе һәм морфологик-синтаксик билгеләре. Микъдар саны янында саналмыш. Җөмләне баш хәрефтән яза башлау. Җөмлә ахырында тыныш билгеләре. Теркәгечләр турында гомуми мәгьлүмат. Татар сөйлǝм этикет үрнǝклǝрен булү hǝм урынлы куллана алу мөрәҗәгать итү, үтенеч белдерү, тәкъдим итү, тәкъдим не кире кагу, гафу үтенү, теләк белдерү, риза булу хуплау , риза булмау, гаҗәпләнүне белдерү, канәгатьсезлек белдерү, рәхмәт һәм хөрмәт белдерү 3. Мин — өйдә булышчы. Сузыкларның дөрес әйтелеше һәм язылышы. Тартыкларның дөрес әйтелеше һәм язылышы. Орфографик сүзлекләр белән эш. Сүзне юлдан юлга күчерү. Кереш сүзләрнең сөйләмдә кулланылышы. Сөйләм этикеты үрнәкләренең интонациясе. Инфинитив, аның мәгънәләре, формалары. Инфинитивның дөрес язылышы һәм сөйләмдә кулланылышы. Инфинитив формасының модаль сүзләр белән сөйләмдә кулланылышы. Бәйлекләр турында гомуми мәгьлүмат. Бәйлекләрнең исемнәр һәм алмашлыклар белән кулланылышы. Билгесез үткән заман хикәя фигыль. Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Татар теленең авазлар системасы: сузык һәм тартык авазлар составы. Татар телендә озын һәм кыска сузык авазлар. Өйдә эшләгән эшләрне әйтә, сорый, куша белү. Эш эшләргә риза булуыңны, булмавыңны белдерү. Өй эшләрендә үзеңә булышырга, ярдәм итәргә сорый, нәрсә эшләргә кирәк икәнен әйтә белү. Кунакларны чакыра һәм сыйлау репликаларын белү, дөрес куллану. Табын әзерләү турында сөйләшү. Табын янында үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен сөйли белү. Сөйләм этикеты сүзләрен урынлы куллана белү 4. Сингармонизм законына буйсынмау очраклары. Татар телендә нечкә һәм калын сузык авазлар. Бәйрәм белән котлый белү. Яраткан ризыклар турында сөйли белү. Табын янында үз-үзеңне тоту кагыйдәләре. Туган көн уеннарын белү hǝм үткǝрǝ алу. Милли бәйрәмнәрне белү, алар турында сөйли белү. Милли ризыкларны, ашамлыклар һәм, эчемлекләрнең исемнǝрен hǝм алар турында сөйли белү. Төрле рецептларны ǝйтǝ белү. Нечкәлек һәм калынлык хәрефләренең дөрес язылышы. Ике авазга билге булып йөрүче я, ю, е хәрефләре. Ике тартык янәшә килгән сүзләр. Яңгырау тартыкларның иҗек яки сүз ахырында саңгыраулануы. Фраза басымы, аның үзенчәлекләре. Сүзне оештыручы иҗек басымы соңгы иҗеккә төшмәгән сүзләр. Басым астында булмаган сузыкларның кыскаруы. Җөмләнең мәгънәви төркемнәргә бүленеше. Әйтү максаты ягыннан бүленеш. Дустыңның барлыгын, кемнәр белән дус икәнеңне, аларның нинди булуын әйтә белү. Кайда, кайчан дуслашкан, дусның нинди булуын, бергә нишләгәнне сөйли белү. Чын дусның авыр хәлдә калдырмавын, бер-береңә ярдәм итү турында сөйләшү. Дусларны телефоннан уйнарга чакыра, туган көнгә итагәтле чакыра белү. Дуслар белән туган көнгә әзерләнү, кибеттән ризыклар алу, кибетче белән сөйләшә белү. Татар халык ашларын, нәрсәләр ярату, яратмауны әйтә белү. Табын әзерләү турында сөйләшү. Табын янында үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен сөйли белү 6. Хикәя, боеру, тойгылы җөмләләрнең ритмик-интонацион үзенчәлекләре. Раслау я инкяр җөмләләр. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр. Бер составлы һәм ике составлы җөмләләр. Гади һәм кушма җөмләләр. Тулы һәм ким җөмләләр. Дүрт аяклы дусларыбызның токымнары, кыяфәтләре, гадәтләре турында сөйләшә белү. Этләр турында кызыклы мәгълүмат әйтә белү. Лексика һәм лексикология турында төшенчә. Килеп чыгышы ягыннан татар теленең сүзлек составы. Төрле типтагы сүзлекләрнең төзелү принциплары, алардан дөрес файдалану. Үзеңнең көндәлек режимың турында сөйли белү. Тән әгъзаларының исемнәрен, нәрсә авыртуын, авыртмавын табибка әйтә, сорый белү. Спорт төрләрен аера, үзеңнең нинди спорт төрен яратканыңны, нинди спорт түгәрәгенә йөргәнеңне, физкультура дәресендә нәрсә эшләгәнеңне әйтә белү. Вакытны сорый, әйтә белү. Өйдә эшләгән эшләрне әйтә, сорый, куша белү. Эш эшләргә риза булуыңны, булмавыңны белдерү. Өй эшләрендә үзеңә булышырга, ярдәм итәргә сорый, нәрсә эшләргә кирәк икәнен әйтә белү. Кибеткә барырга куша, нәрсә алырга икәнен әйтә, сорый белү. Өйдәге эшләрне эшләргә киңәш бирә, яхшы эшләр өчен мактый белү. Өйдәге хезмәттә катнашуга карап, кешеләргә бәя бирә белү. Татар теленнǝн мөстǝкыйль эшлǝр: Рус телендǝ урта гомуми белем бирү мǝкт. Диалог күләме: һәр катнашучы ягыннан кимендә 6-8 реплика 5—7 нче сыйныфлар Монологик сөйләм Программада тәкъдим ителгән темалар кысасында сөйләмнең коммуникатив типлары буенча бәйләнешле сөйләмне камилләштерү: сурәтләп сөйләү, эчтәлек сөйләү, хикәя төзү, персонажларны характерлау, хәбәр итү. Монологик сөйләм күләме: кимендә 8 — 10 фраза 5-7 нче сыйныфлар. Тыңлап аңлау Программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә төрле төрдәге тыңлап аңлау күнегүләрен үти белү; сүзләрне, җөмләләрне аңлап тәрҗемә итә белү; зур булмаган аутентив яки адаптацияләнгән әдәби әсәрләрдән өзекләрне, мәгълүмати характердагы текстларны, вакытлы матбугат язмаларын тыңлап аңлап, эчтәлеге буенча фикер әйтү, аралашуга чыгу. Уку Программаның предмет эчтәлегенә туры килгән әдәби, фәнни-популяр, рәсми характердагы текстлар белән танышу барышында, мәгълүмат белән эшләү күнекмәләренә ия булу. Мәгълүматны танып белү, үзләштерү ихтыяҗыннан чыгып, тәкъдим ителгән текстларны аңлап укырга өйрәнү. Күрмә-символик мәгълүматлы, иллюстрацияле, таблицалы текстлар белән эшләү күнекмәләренә ия булу. Текст укыганда, кирәкле мәгълүматны аерып алу, системага салу, чагыштыру, анализлау, гомумиләштерү, интерпретацияләү һәм үзгәртү кебек эшчәнлекләрне үзләштерү. Текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча яңа сүзләрнең мәгънәсен аңлау. Язу Программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә актив куллануда булган сүзләрне дөрес яза, төрле калыптагы диалоглар, конкрет бер тема буенча хикәя төзи белү, прагматик текстлар рецептлар, белдерүләр, афиша һ. Мин — өйдә булышчы. Язма эшләрне тикшерү һәм бәяләү. Сүзлек диктанты һәм аны бәяләү. Сүзлек диктантының күләме 9-10 сүз. Диктантның күләме һәм аны бәяләү. Диктантның күләме уку елы башында 35-40 сүз, уку елы ахрында 40-45 сүз. Язма сөйләмне тикшерү һәм бәяләү. Укучыларның бәйләнешле язма сөйләм күнекмәләре өйрәтү характерындагы изложениеләр һәм сочинениеләр ярдәмендә тикшерелә. Алар белән беррәттән башка язма эшләр дә куллана: сорауларга язмача җавап бирү; рус теленнән татар теленә текстларны язмача тәрҗемә итү; укылган яки тыңланган текстның эчтәлеген язмача сөйләп бирү изложение ; бирелгән ситуация яки тәкъдим ителгән тема буенча фикерләрне язмача белдерү сочинение һ. Язма сөйләмне бәяләгәндә, эчтәлекнең тулылыгына һәм эзлеклегенә, җөмлә калыпларының грамматик яктан дөреслегенә һәм төрлелегенә, стиль бердәмлегенә игътибар итәргә кирәк. Изложение һәм сочинение өчен ике билге куела: беренчесе эшнең эчтәлеге өчен, икенчесе — грамоталы язуга. Изложение яздыру өчен хикәяләү, тасфирлау һәм фикер йөртү характерындагы текстлар яки өзекләр алына. Алар рус телендә сөйләшүче балаларга аңлаешлы булырга, аларның яшь үзенчәлекләренә туры килергә һәм бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерүне истә тотып сайланырга тиеш. Укылкан яки тыңланган текст белән эшләү барышында укучыларның фикер йөртүләренә, сүз байлыгынан һәм җөмлә калыпларыннан урынлы файдалана алуларына, грамоталылыгына төп игътибар бирелә. Изложениенең күләме уку елы башында 55-65 сүз, уку елы ахрында 65-75 сүз. Сочинение укучыларның тормыштагы күзәтүләреннән алган тәэсирләрен язмада грамоталы һәм эзлекле бирә белү, әдәби әсәрнең эчтәлеген үз сүзләре белән образлы телдә бәйләнешле итеп яза алу мөмкинлеген тикшерү максатыннан яздырыла. Алар укучыларның тел һәм әдәбият дәресләрендә алган белемнәрен ныгыту, тирәнәйтү һәм камилләштерүне күздә тотып үткәрелә. Фән Сыйныф Барлык сәгат ь саны Атналык сәгат ь саны Теоретик материал Кабатлау Сүзлек һәм биремле диктантлар Сочинение БСҮ Изложение Контроль эш Проект эше Дәреслек авторы, чыгарылган елы. Татар теле 5а 105 3 68 17 5 2 4 2 5 2 КҮҢЕЛЛЕ ТАТАР ТЕЛЕ. Рус телендә төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек. Федераль дәүләт белем бирү стандартларында заманча белем бирү технологиялǝре нигезендǝ укучыларның белем сыйфатын hǝм тǝрбиялелек дǝрǝҗǝсен күтǝрү максаты белǝн педагогларның эш методларын камиллǝштерү. Яңа сүзләрне транскрипция белән күрсәтү. Шәхси нәтиҗәләр: - шәхесара һәм мәдәниятара аралашуда татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру. Танып-белү УУ гамәлләре : - фикерләрне логик чылбырга салу;иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак якларны билгеләү, эшчәнлек нәтиҗәсен тикшерү һәм бәя бирү. Регулятив УУ гамәлләре - эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаш-тырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү; кирәкле төзәтмәләр кертү; үз эшчәнлегең белән идарә итү. Башка сүзләр арасыннан исемне лексик грамматик мәгънәсе һәм морфологик-синтаксик билгеләре буенча аера белү. Морфология буенча башлангыч сыйныфларда алган белемнәрне куллану. Ялгызлык исемнәрне баш хәрефтән язу Ялгызлык һәм уртаклык исемнәрне ситуатив күнегүләрдә аеру һәм аңлату. Тартым кушымчаларын куллану үзенчәлекләре. Тартым кушымчаларын сүзтезмәләрдә һәм җөмләләрдә дөрес куллану. Килеш һәм тартым кушымчаларын сүзтезмәләрдә һәм җөмләләрдә дөрес куллану. I, II зат тартымлы исемнәрне юнәлеш килешендә төрләндерү. Текстларда III зат тартымлы исемнәрне килеш белән төрләндерерү. Тартым кушымчаларын куллану үзенчәлекләрен кулланып сүзләрне төрләндерү. Ясалма, кушма, тезмә, кыскартылма, парлы булулары. Исемнәрне төрле ысуллар белән ясау. Өйрәнелгән лексик-грамматик структураларны сөйләмдә дөрес куллана белү. Боерык фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Боерык фигыльне зат-сан белән төрләндерерү. Боерык фигыльләрне сөйләмдә куллану. Боерык фигыльләр кергән текстны дөрес интонация белән уку. Үтенүне белдерүче боерык фигыльләрне сөйләмдә куллану. Хәзерге заман хикәя фигыльләр кертеп җөмләләр төзи алу. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Хәзерге заман хикәя фигыльләрне юклык формада төрле затта җөмләләр төзегәндә дөрес куллану. Аралашырга өйрәнәбез Татар сөйләм этикеты үрнәкләре. Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең -ды, -де, -ты, -те кушымчалары ярдәмендә ясалуы. Үткән заман хикәя фигыль-нең сөйләүче сөйләп торган вакыттан алда булган эш-хәлне белдерүе. Бирелгән тексттан билгеле үткән заман хикәя фигыльләрне табу. Шәхси нәтиҗәләр: -шәхесара һәм мәдәниятара аралашуда татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру; әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау; Танып-белү УУ гамәлләре : - иҗади һәм эзләнү характерын-дагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; төп мәгълүматны аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү; Регулятив УУ гамәлләре: -уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү;билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү; ихтыяр көче максат-чанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру Коммуникатив УУ гамәлләре: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү; әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; аралаша белү сәләтен үстерү аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре ; парларда һәм күмәк эшли белү; 20 Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Аның зат-сан белән төрләнүе. Бирелгән тексттан билгеле үткән заман хикәя фигыльләрне табу. Боерык фигыль, хикәя фигыль темалары буенча белемнәрне куллану. Санның лексик грамматик мәгънәсе һәм морфологик-синтаксик билгеләре. Предметның санын, исәбен белдереп, ничә? Башка сүзләр арасыннан саннарны лексик грамматик мәгънәсе һәм морфологик-синтаксик билгеләре буенча аеру. Сөйләмдә микъдар саннарын куллану. Сөйләмдә микъдар саннарын исем белән дөрес куллану. Җөмлә башы, уртасы, ахыры төшенчәсен аңлау. Җөмлә башы, җөмлә ахырын табып, кагыйдәне дөрес куллану. Җөмлә ахырында тыныш билгеләре нокта, сорау һәм өндәү билгеләре Синтаксисның төп берәмлекләрен сүзтезмә һәм җөмләләрне куллану. Теркә-гечләрне рус теле белән ча-гыштырып союз куллану. Мин — өйдә булышчы. Аваз һәм хәреф төшенчәләре. Аваз һәм хәрефне аера белү. Транскрипция билгеләрен дөрес куллану. Татар әдәби телендә сингар-монизм законы булганга күрә, сүзләр я калын, я нечкә әйтелә-ләр. Уку һәм язу кагыйдәләрен аңлау. Сузыкларның дөрес әйтелеше һәм язылышын хәтерләп калу. Ике сузык арасындагы яки р авазы алдыннан килгәндә к, къ, п авазларының яңгырау парлары белән алышынуы. Борын авазларына беткән исемнәргә борын авазыннан башланган күплек сан,чыгыш килеше кушымчалары ялгану. Ирен тартыгы алдыннан килгән тартык авазлар ирен тартыгы белән алышынуы. Уку һәм язу кагыйдәләрен аңлау. Сөйләмдә тартык авазларны дөрес әйтү. Эзлекле һәм бәйләнешле итеп изложениенең эчтәлеген язу. Орфографик сүзлекләр белән эш. Сүзләрне транскрипция белән күрсәтү. Сүзне юлдан юлга күчерү. Сүзләрне юлдан юлга күчергәндә бер хәреф кенә аермау, иҗеккә дөрес бүлү. Сөйләм этикеты үрнәкләренең интонациясе. Сөйләм этикеты үрнәкләренең интонациясен аңлау. Сөйләм этикеты үрнәкләренең интонациясен куллану. Кереш сүзләрнең раслауны, шикләнүне, икеләнүне, үтенүне, үз фикерен-нән чигенүне, фикер чыганагын, фикер нәтиҗәсен һ. Бәлки, билге-ле, беренчедән, икенчедән, минемчә, синеңчә, кызганычка каршы бәхеткә каршы, риза. Җөмләдә, сөйләмдә куллана белү. Кереш сүзләрнең сөйләм дөрес куллану. Текстта инфинитив фигыльне тану. Инфинитивның ясалышын һәм язылышын үзләштерү. Инфинитивның кушымчаларын дөрес куллану. Инфинитив+ хәбәрлек сүзләрне дөрес куллану. Инфинитивның кушымчаларын дөрес язу. Кереш сүзләрне һәм бәйлекләрне куллану. Сочинение язганда бөтен өйрәнгән кагыйдәләрне куллану. Бәйлек-ләрнең 3 төркемгә бүленүе: Б. Бәйлекләрнең исемнәр һәм алмашлыклар белән куллану. Грамматик кагыйдәләрне дөрес куллану. Татар теленең бу бүлекләре нәрсә өйрәнгәнне белү. Бирелгән тексттан билгесез үткән заман хикәя фигыльләрне табу. Бирелгән тексттан билгесез үткән заман хикәя фигыльләрне табу. Аваз һәм хәрефне аера белү, транскрипциядә күрсәтү. Төп сөйләм органнары, авазлар ясалышында аларның роле. Сузык һәм тартык авазларны аеру. Сүз, җөмлә, текст эчендә бирелгән авазларны күрсәтү. Сингармонизм законын куллана белү. Танып-белү УУ гамәлләре: - фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; тиешле мәгълүматны табу өчен , энци-клопедия, белешмәләр, сүзлек-ләр, электрон ресурслар куллану. Регулятив УУ гамәлләре: - эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү. Коммуникатив УУ гамәлләре: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү; парларда һәм күмәк эшли белү;әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү. Сүзләргә кушымчаларны дөрес ялгау. Татар телендә нечкә һәм калын сузык авазлар. Өйрәнелгән сүзләрнең язылышын тикшерү. Татар телендә нечкә һәм калын сузык авазлар. Грамматик кагыйдәләрне аң-лап, хаталарны төзәтү. Сузыкларның алгы һәм арткы рәт сузыкларына бүленүе. Чакыру һәм котлау язу. Чакыру һәм котлау язу тәртибе. Үрнәк буенча эшли белү. Чакыру һәм котлау язу. Өйрәнелгән лексиканы, грамматик конструкцияләр-не язма сөйләмдә куллану. Тартык авазларның яңгырау, саңгырау тартыкларга бүленүе. Парсыз һәм парлы тартыкларны күрсәтү. Татар халык ашлары турында сөйләшү; үз фикереңне әйтү. Сорауларга җавап бирү; проект төзү. Авазларны дөрес әйтә һәм яза белү. Проект эшен яклаганда сөйләм этикеты кагыйдәләрен куллану. В хәрефен татар һәм алынма сүзләрдә дөрес куллану. Сыйфатның лексик-грамматик мәгънәсе һәм мор-фологик-синтаксик билгеләре. Башка сүзләр арасыннан сыйфатларны лексик-грамматик мәгънәсе һәм морфологик-синтаксик билгеләре буенча аера белү. Регулятив УУ гамәлләре: - укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбә-бен аңлый, анализлый белү; уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Коммуникатив УУ гамәлләре: - коммуникатив мәсьәләдән чыгып, фикерне төгәл итеп биткерү; әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү; мәгълүматны туплау өчен , күмәк эш башкару; 59 Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатларның дәрәҗәсен кулланып, җөмләләр төзү. Алар кергән сүзләрне дөрес уку һәм язу. Өйрәнелгән лексик-грамматик структураларны сөйләмдә дөрес куллану. Программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә актив куллануда булган сүзләрне дөрес язу. Нечкәлек һәм калынлык хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу 65 Ике авазга билге булып йөрүче я, ю, е хәрефләре. Е, ю, я, хәрефләренең дөрес язылышы. Е, ю, я, хәрефләре кергән сүзләрнең транскрипцияләрен язу. Кагыйдә буенча сүзләргә кушымча ялгау. Ике тартык янәшә килгән сүзләрне дөрес уку һәм дөрес язу. Яңгырау тартыкларның иҗек яки сүз ахырында саңгыраулануын текстларда куллану. Ау, әү иҗегенең сүзләрдә әйтелеше һәм язылышын дөрес куллану. Сүзләрдә басымнарны дөрес кую. Гадәти сөйләмдә ул хәбәр алдындагы сүзгә төшә. Җөмләдә мәгънәсе ягыннан әһәмиятле сүзгә логик басым төшкән булуын тану. Җөм-ләдә басымнарны дөрес кую. Фигыльдә кайбер зат-сан кушымчасы басым алмый. Сорау, билгеләү, юклык алмашлыклары өлешчә күрсәтү һәм юклык алмашлыкларрында басым беренче иҗекккә төшә. Басым, интонация, пауза куеп,сәнгатьле итеп уку. Сүзне оештыручы иҗек басымы соңгы иҗеккә төшмәгән сүзләрне белеп куллану. Тулы халык — халкы , өлешчә сеңел — сеңлэм, урын - урны редукцияне сөйләмдә куллану. Исемнәрнең 6 килеше булуы. Килеш сораулары, кушымчаларын кабатлау. Килеш кушымчаларын, сан һәм тартым кушымчаларын сүзтезмәләрдә һәм җөмләләрдә дөрес куллану. Бәйлек сүзләр, аларның формалары, җөмләдә кулланылышы. Бәйлекләрне, бәйлек сүзләрне сөйләмдә урынлы куллану. Җөмләнең мәгънәви төркемнәргә бүленеше. Әйтү максаты ягыннан бүленеш. Җөмләләрне дөрес укырга өйрәтү. Берәр эш яки хәл ту-рында хәбәр итә торган җөм-ләнең хикәя җөмлә дип аталуы, сөйләмдә дөрес куллану. Сорау җөмләләрнең сорау алмашлыклары белән сорау кисәкчәләре ярдәмендә яки сорау интонациясе белән генә белдерелүе. Сорау җөмләне тану һәм куллану. Дүрт аяклы дусларыбыз 11 сәг. Боеру җөмләне тану һәм куллану. Тойгылы җөмләне тану һәм куллану. Тойгылы җөмләдә көчле тойгы интонациясен куллану. Шәхси нәтиҗәләр: - әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау; әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү; Танып-белү УУ гамәлләре: - фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы чишү ысулларын мөстәкыйль рәвештә булдыру; тиешле мәгълүматны билгеләү, анализлау, объектларны чагыштыру , классификацияләү өчен уртак якларны билгеләү; эш башкару ысулларына һәм шартларына анализ ясау. Регулятив УУ гамәлләре: - укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Коммуникатив УУ гамәлләре: - әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү; әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү; мәгълүматны туплау өчен , күмәк эш башкару; -әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү. Сөйләмдә хикәя, боеру, тойгылы җөмләләрне аеру. Инкяр җөмләләрне юклык кушымчасы, түгел, юк сүзләре белән төзелгәнен аңлап куллану. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында төшенчә бирү. Җыйнак һәм җәенке җөмләләрне тану. Җөмләнең ике составлы җөмлә булуын тану. Җыйнак һәм җәенке җөмләләрне куллану. Баш кисәкләрдән тик иясе генә булган җөмләнең исем җөмлә булуы. Иясе булмаган җөмләнең фигыль җөмлә дип аталуы. Бер составлы җөмләләрне тану. Исем һәм фигыль җөмләләрне куллану. Бер генә хәбәрлеге булган җөмлә — гади, ике яки берничә хәбәрлеге булган җөмлә — кушма җөмлә була. Җөмлә кисәкләрен табу һәм куллану. Тулы һәм ким җөмләләрне табу һәм куллану. Җөмләнең мәгънәви төркемнәргә бүленеше. Җөмлә төрләренә ситуатив күнегүләр эшләү. Җөмләнең мәгънәви төркемнәргә бүленешенең берничә төрле булуы. Җөмләнең мәгънәви төркемнәргә бүленеше турындагы белемнәрне куллану. Этләрнең токымы, тышкы кыяфәте, нәрсә белән туклануы. Лексик-грамматик материалны сөйләмдә куллану. Җөмләләрне интонация белән укый белү. Җөмләләрне дөрес интонация белән: басым, пауза куеп,сәнгатьле итеп уку. Фонетика буенча алган белемнәрне куллану. Коммуникатив УУ гамәлләре: - әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү; әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү. Тезүле бәйләнеш вакытында бәйләүче чараларны: тезүче теркәгечләр, санау интонациясе, каршы кую интонациясен куллану. Телнең лексикасын өйрәнүче фәннең лексикология дип аталуы. Татар теленең үз сүзләре гомумтөрки сүзләр дип аталу. Тексттан интернациональ сүзләрне табу. Сорауларга җавап бирү; фикер алышу, сөйләм телен баету; проект төзү. Сөйләмдә алынма сүзләрне куллану. Сүзлекләр турындагы фәннең лексикография дип аталуы. Берничә мәгънәгә ия булган сүзләр күп мәгънәле дип аталалар. Аңлатмалы сүзлектән сүзләрнең төрле мәгънәсенә мисаллар табу. Графика, орфография бүлеген буенча алган белемнәрне куллану. Эпистоляр жанр текстларын шәхси һәм рәсми хатлар, котлаулар дөрес яза белү. Сөйләм этикеты үрнәкләренең интонациясе. Сөйләм этикеты үрнәкләренең интонациясен текстта һәм сөйләмдә куллануны конкурста күрсәтү. Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.
Домашние задания по монгольскому языку 4 класс российская группа учебник сафиуллиной упр. Буш вакытны файдалы үткәрергә кирәклеге турында белә Хаталарга анализ ясау. Тест электролиты и неэлектролиты. Текстны рольләргә бүлеп уку 52 Без өйдә ярдәмчеләр. Бирелгән тексттан билгеле үткән заман хикәя фигыльләрне табу. Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Гдз татарский язык 8 класс хайдарова П скачать безвозмездно pdf, djvu приобрести бумажную книжку математика, петерсон л.

Advertisement

Disable Third Party Ads