Share

GTM NoLoad/NoPromo 12Configs (sip/asht/sks/ehi/ktr)

Public

22 August 2020

Views: 1,313

➡️Use SocksIP Tunnel
NOLOAD EU7 08-25.sip https://dz4up1.com/30Qu

NOLOAD BR2_7 08-24.sip https://dz4up1.com/30Qv

NOLOAD BR1_7 08-24.sip https://dz4up1.com/2AQv

NOLOAD CA7 08-24.sip https://dz4up1.com/30Qw

NOLOAD USA NY7 08-24.sip https://dz4up1.com/30Qx

NOLOAD FR EU7 08-23.sip https://dz4up1.com/30Qy

NOLOAD SG7 08-23.sip https://dz4up1.com/30Qz

NOLOAD USA MIA7 08-23.sip https://dz4up1.com/30QA
=============================
➡️Use Shelltun
NOLOAD AUS VLTR 08-29.asht https://dz4up1.com/30QB
=============================
➡️Use SocksHTTP
NOLOAD AUS VLTR 08-29.sks https://dz4up1.com/30QC
=============================
➡️Use HTTP Injector
NOLOAD AUS VLTR 08-29.ehi https://dz4up1.com/30QD
=============================
➡️Use KPN Tunnel Rev
NOLOAD AUS VLTR 08-29.ktr https://dz4up1.com/30QE
=============================
How to Download?
1. Click dz4up link.
2. Wait 10secs countdown to finish.
3. Click Download Button.
4. Check IM NOT A ROBOT
5. Click "conitnue" button
6. After nun mag da Download na sya.

Tips:
- Iclick ang X button sa mga lumalabas na ADS na naka harang.
- Sa Chrome o UC browser mo idownload para mas madali
- Iclose din ang mga nag oopen na Tab

Advertisement

Disable Third Party Ads