Share

آموزش سرویس و تعمیر اجاق گاز تکنو گاز

Public

06 September 2020

Views: 10

ساختمان اجاق گازهای تکنو گاز تقریبا مشابه هم است در اجاق‌ها، گازی که توسط شیلنگ به اجاق متصل می‌شود ابتدا به لوله‌ای بنام چند راهه می‌رسد. بر روی این لوله شیرهای اجاق نصب شده است در انتهای شیرها نازل‌ها قرار دارند که گاز را به داخل لوله‌های رابط می‌پاشد چون نازل‌ها اندکی با لوله‌های رابط فاصله دارند هوا را به دنبال خود به داخل لوله‌های رابط می‌کشند و مخلوطی از هوا و گاز که لازمه احتراق است بوجود می‌آید. قطر سوراخ نازل‌ها (اوریفیس) و فاصله آنها از لوله‌های رابط حساب شده است و تقریبا احتیاجی به تنظیم و تعمیر ندارند ولی در اجاق‌های قدیمی در ابتدای لوله‌های رابط محفظه‌ای با درب متحرک وجود دارد که به توسط باز و بستن درب (صفحه) می‌توان مقدار درصد هوا در مخلوط گاز و هوا را تنظیم نموده تا شعله مناسبی را داشته باشیم. در بعضی از اجاق‌ها نازل به شیر متصل نیست و ابتدا لوله‌های رابط به شیر متصل شده و بعد در نزدیکی مشعل، نازل طوری نصب شده که همان مخلوط هوا و گاز را بوجود می‌آورد. بعد از لوله‌های مذکور مشعل‌ها که محل سوخت اجاق است قرار دارند و در مجاورت آنها ترموکوپل و جرقه‌زن (فندک) قرار دارد.


سرویس اجاق گاز و آموزش تعمیر اجاق گاز تکنو گاز

از نصب اجاق در محیط‌های کوچک و در بسته که امکان خارج شدن گازهای بوجود آمده از سوخت نیست، خودداری کنید.

اجاق را در مسیر وزش باد نصب نکنید.

بر روی محل اتصال دو سر شیلنگ به لوله‌کشی گاز اجاق باید از بست مناسب استفاده شود.

طول شیلنگ نباید از ۱.۵ متر بیشتر باشد.

پس از نصب اجاق با کف صابون محل اتصال دو سر شیلنگ را از نظر نشت گاز تست نمایید.

از سر رفتن غذا بر روی اجاق جلوگیری نمایید.

هنگام شستوشوی سینی‌های اطراف مشعل‌ها از سیم ظرف‌شویی استفاده نکنید. برای این منظور از پارچه نم‌دار همراه با مواد شوینده استفاده کنید و پس از آن سینی را خشک نمایید.
عیب یابی و تعمیر اجاق گاز تکنو گاز

عیب ۱- پیلوت خاموش می‌شود.

علت: مقدار گازی که به پیلوت می‌رسد کم است.

راه‌حل: شعله پیلوت را مطابق آنچه که توضیح داده شد تنظیم نمایید.

عیب ۲- پیلوت خاموش می‌شود.

علت: هوای زیادی به مخلوط کن وارد می‌شود.

راه‌حل: در صورتی که اجاق از نوع مخلوط‌کن‌دار است، صفحه محفظه را کمی ببندید.

عیب ۳- مشعل‌های فوقانی اجاق گاز روشن نمی‌شود.

علت: پیلوت خاموش است.

راه‌حل: پیلوت را روشن کنید.

عیب ۴- مشعل های فوقانی اجاق روشن نمی شود

علت: سوراخ های مشعل یا پیلوت مسدود شده .

راه‌حل: سوراخ‌های مشعل را با دقت توسط یک میله باریک یا برس تمیز کنید. نازل پیلوت را تمیز یا تعویض نمایید.

عیب ۵- نوک مشعل‌ها زرد رنگ می‌سوزد.

علت: نسبت هوا در مخلوط کم است.

راه‌حل: صفحه تنظیم مخلوط کن را کمی باز کنید. در اجاق‌های جدید اگر فاصله نازل تا لوله رابط به هم خورده آن را تنظیم نمایید.

عیب ۶- شعله وزش دارد و صدا می کند.

علت: نسبت هوا به گاز در مخلوط زیاد است.

راه‌حل: صفحه مخلوط کن را کمی ببندید.

عیب ۷- شعله دود می کند

علت: در مخلوط گاز و هوا، مقدار گاز زیاد است.

راه‌حل: مقدار گاز را کم کنید. در صورت گشاد شدن نازل آن را تعویض نمایید.

عیب ۸- شعله مشعل خیلی بلند است

علت: مقدار گاز و هوا هر دو زیاد است.

راه‌حل: در اجاق‌های قدیمی گاز و هوا را کم کنید.

عیب ۹- فر روشن نمی‌شود.

علت: شعله پیلوت خاموش است.

راه‌حل: پیلوت را روشن کنید.

عیب ۱۰- فر روشن نمی‌شود.

علت: تایمر در وضع صحیح تنظیم نشده.

راه‌حل: تایمر فر را تنظیم کنید.

عیب ۱۱- فر در درجه حرارت تنظیم شده نگهداری نمی شود.

علت: ترموستات فر بطور صحیح تنظیم نشده.

راه‌حل: ترموستات فر را مطابق آنچه که شرح داده شد آزمایش و تنظیم نمایید

منبع: https://abarkavanco.com/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B2/

Advertisement

Disable Third Party Ads