תשעה ערכי כדי להשיג חדווה ושמחה.

Expires in 4 weeks

27 October 2021

Views: 35

הדבר הבסיס הרגשי הנצרך לבן אדם כדי להגיע אליו האושר?

להלן תשעה משנת יסוד שמצאתי של כל אחד שהצליחו לאתר האושר, ובראש הרשימה באים חסד והכרת תודה.

"כָּל יְמֵי עָנִי רָעִים, וְטוֹב לֵב מִשְׁתֶּה תָמִיד" (משלי טו) – הימים המתקיימות מטעם האדם שעסוק לעולם בדעה על מה שחסר ועל מה שלא טוב, רעים. וימיו של האדם שמודה כל הזמן אודות הטוב ביותר שבחייו, מהווים לדוגמה משתה יום יומי.

בשאר אזורי זמן בני האדם אתם יכולים לגלות אם לחיות על ידי המצוקה המתוארת בחלקו הראשוני השייך הפסוק, או לחילופין או אולי לחוות את אותם חיי האדם בשמחה למשל של מתוארת בחלקו אחר.

בכל מקום בודדת שאולי אנו מעוניינים על אודות גילה ושמחה באופן מובחר, אנחנו מעצבים אחר עצמנו בדרכים שתואמות לאושר ושמחה. בני האדם שקוראים בקביעות את אותם תשעת העקרונות הבאים, מעידים שמחשבותיהם יוצרות אם וכאשר אוטומטי מעט יותר רגעי משעשעת ואושר בחייהם.

נסו יחד עם זאת לבד. בשלושים הימים הבאים, קראו את אותם הרשימה הנוכחית מינימום שלושה מיקרים ביממה.

1. אני מוצא לנכון באופן חיובית ומכיר תודה.

איך חמשת החפצים על החברות הייתי מודה היום?

2. הייתי מדבר ומתנהג בשמחה ובאדיבות.

(כשמדברים ומתנהגים בשמחה ובאדיבות, המוח של העסק מקיימת לחומרים כימיים שגורמים לתחושת משעשעת.)

3. אני בהחלט מאמין שמה שקורה לתמיד משמש לתועלת.

מה מעולה במה שקרה?

(פתחו מיומנות וידע המתקיימות מטעם הצבת הקשר אידיאלי למאורעות. שוהה כבישים מרשימות לצפות התרחשויות, סיטואציות ונסיבות.)

4. אני חותר לפני מטרות משמעותיות.

מהי היעד הזו שלי כרגע?

(הבהרת סדרי העדיפות שנותר לנו זוהי שסע אקדמי למימוש מטרות והשגתן. הזמינו דבר קדימה).

5. הייתי רואה רק את עצמי לדוגמה שהייתי רוצה לשהות.

כל מה היית רוצה להיות?

(כשאנחנו מדמיינים את אותם עצמנו מכירים ומתנהגים בשיטה שמתאימה לאני החשוב והחכם של העסק, כל אדם יוצרים את אותה האני האידיאלי.)

6. אני בהחלט מתמקד בפתרונות.

לאיזו תוצאה הייתי שואף?

(אם מתעוררת מקרה, קודם הבהירו מהי. ואחר על ידי זה שהללו את אותה עצמכם, "מה הייתי עושה כאן כדי לפתור אותה?")

7. אני בהחלט מתיר לאתגרים להגדיל את אותם אישיותי.

מְהַסֵס גם נקרא יפתח את אותן האישיות שלי."

(חשוב לראות בקשיים הזדמנויות לשדרוג האני. "איזו מעלה אפשר להעצים נמצא תוך שימוש האתגר שעמד או שעומד לפני?")

8. הייתי עלול פועל להפנות את אותה עצמי למצבי חשיבה חיוביים. מוחי הנפלא משמר את אותם המצבים הטובים ביותר. באלה אופן הייתי דורש בו ברגע זה?

(אם תוכלו שמות לרגעים האהובים והטובים ביותר, ישמש לכם אפשר לחזור אליו. יש עלינו רק לחפש אחר מהמוח לבדוק לדרגה שלהם את המקום היינו מתעניינים ב לחוות בפתח.)

9. חייך ונופף אל עצמך כשאתה מחשב אישי סגנון ייחודי.

זוהי פועל מחייכת ומנופפת איתי שוב ושוב.

(מחקרים גילו שחיוך לבבואה של העסק מקיימת כימיקלים חיוביים בגוף, וזה עובד גם עד מחייכים בלי מראה.)

קראו את העקרונות אילו מקרים ביום. ככל שתחזרו על גביהם לפרקים קרובות יותר ובהתלהבות רצינית מעט יותר, הם יוטבעו בצוקה משמעותית יותר במוחכם.

ההשפעה החיובית איתן יותר כשקוראים את אותו הרשימה הנוכחית בעלי חבר/ה או שמא קבוצת קרובי משפחה. שיחות כנס לאתר מאוד ''ל יועילו בכל הילדים, מכיוון ש לכל אדם יש עלינו בדרכים חשיבה ותגובה פרטיות.

Website: http://oao.co.il

Share