Share

Những điều cần biết một nhà thiết kế UX

71beba9d36ec65a4867412e3c4774dadfc38656cfd26428df0ea80f895f5b28f

Public

23 December 2020

Views: 12

Thiết kế sản phẩm là như thế này
Đội ngũ thiết kế sản phẩm của Spotify làm việc rất chăm chỉ trong nhiều năm qua nhằm thay đổi cách nhìn của mọi người về thiết kế nói chung và thiết kế sản phẩm nói riêng. Với vai trò là một công ty theo hướng kỹ thuật, chúng ta thường phải gặp nhiều khó khăn và quan niệm của con người thì không dễ dàng bị thay đổi.

Trong thời gian làm việc ở đây, chúng tôi phát triển từ một nhóm khoảng gần 12 nhà thiết kế hình ảnh thành một đội ngũ lớn, bao gồm nhà thiết kế sản phẩm, nghiên cứu người dùng và chạy mẫu thử.

Chúng tôi trải qua nhiều giai đoạn, từ thời điểm cuối cùng của quá trình phát triển sản phẩm (“Chúng tôi cần thiết kế nút ấn cho tính năng ra mắt sắp tới”) đến những bước đầu tiên (“Chúng tôi muốn tìm ra nhiều giải pháp khả thi cho phép người dùng thỏa sức khám phá âm nhạc”). Vai trò của cả đội đi từ nền tảng là một người làm đẹp cho sản phẩm đến một người quản lý vấn đề – trải nghiệm người dùng.

Và đây chính là thiết kế sản phẩm.

https://thienthoi.com.vn/nhung-dieu-can-biet-de-tro-thanh-mot-nha-thiet-ke-ux/

Passcode:

Advertisement

Disable Third Party Ads