Küresel siyaset ma

07 May 2021

Views: 208

Lütfen program ve modüllerdeki değişikliklerle ilgili önemli bildirimi okuyun. Alternatif olarak, üç yıldan fazla sürebilir, bu durumda öğrenci 120 krediyi üç yılın her birinde eşit olarak dağıtabilir. Tez iki veya üç yılda yazılabilir, ancak bunun derecenin son yılında yapılması şiddetle tavsiye edilir. Öğrencinin kayıt yaptırdığı yılın eylül ayında teslim edilmesi gerekir.

Bir kursun görünmeyen yazılı sınavları varsa, bunlar dönemlik olarak yapılabilir, ancak kurslarımızın çoğunda sınavlar genellikle mayıs ayından haziran ayına kadar yaz döneminde yapılır. Çoğu durumda, sınavlar hafta içi gün içinde yapılır - gündüz taahhütleriniz varsa, gündüz devam için düzenlemeler yapmanız gerekir - ancak bazı sınavlar akşamları yapılır. Eğitiminiz sırasında kısa veya uzun vadeli zihinsel sağlık sorunları yaşıyorsanız, akıl sağlığı danışmanlık hizmetimiz size destek olabilir. Eğitiminiz sırasında duygusal veya psikolojik zorluklarla mücadele ediyorsanız, danışmanlık hizmetimiz size destek olabilir. Uzaktan öğrenme ve harmanlanmış öğrenme kurslarımızda, vurgu daha çok bağımsız, kendi kendine yönetilen öğrenmedir ve modül eğitmenlerinizin ve çeşitli öğrenme teknolojilerinin desteğiyle kendi öğrenmenizi yönetmeniz beklenir. Herkes farklıdır ve gereken çalışma süresi konuya göre değişir, ancak bir rehber olarak, her öğretim saati için beş saate kadar kendi kendine çalışma planlamayı bekleyin.

Helsinki Üniversitesi'nde siyaset bilimi, iletişim çalışmaları ve küresel politik ekonominin en yeni kombinasyonunu inceleyin. Bölüm iii, devlet merkezli olmayan zorluklar da dahil olmak üzere küresel siyasetteki önemli çağdaş temaları ve zorlukları ele almaktadır. Bölümler uluslararası terörizm, enerji ve iklim değişikliği sorunları, dini köktencilik ve demografik değişimlere odaklanıyor. En önemli ulus devletler, BM, AB, uluslararası kuruluşlar, STK'lar ve çok uluslu şirketler gibi aktörleri tartışır. Program, ulusal, uluslararası veya küresel düzeyde daha ileri araştırma çalışmaları veya eğitim, kamu hizmetleri veya özel sektörde kariyer için iyi bir hazırlıktır. İlgi alanlarınız veya iştahınız ne olursa olsun, bu gerçekten uluslararası başkentte damak zevkinize ve cebinize uygun bir şeyler bulacaksınız.

Universidade federal fluminense'den tarihte bir lisans diplomasına ve pontificia universidade catolica do rio de janeiro'dan uluslararası ilişkilerde bir ustaya sahiptir. Lisans eğitiminizi Almanya dışındaki bir üniversitede sürdürdüyseniz, uni-assist aracılığıyla başvurmanız gerekir. Uni-assist, başvurunuzu Kassel Üniversitesi adına önceden değerlendirecek ve daha fazla belge gerekip gerekmediğini size bildirecektir. Lütfen bu kursa kassel üniversitesindeki yüksek lisans kursları için çevrimiçi başvuru portalı üzerinden başvurun. Küresel politik ekonomi ve kalkınma alanındaki yüksek lisans dersi, öğrencilerin çok sayıda teorik yaklaşım ve pratik konuların yanı sıra küresel politik ekonomideki geniş kurumlar, oyuncular ve süreçler hakkında eleştirel bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kurs ayrıca öğrencilerin bu bilgileri pratikte uygulamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Küresel siyasetteki ana din, Asya, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinin tarihlerinde ve çağdaş siyasi bağlamlarında din ve siyaset arasındaki karmaşık ilişkileri inceleyerek bu soruları ve sorunları ileri düzeyde inceleme fırsatı sunuyor. Temel bir amaç, küresel bir çerçevede ele alındığında hem din hem de seküler kavramların çoğulluğunu ve tartışmalı doğasını göstererek, laiklik, sekülerleşme ve modernite içindeki kamusal alanın doğası etrafındaki güncel tartışmaların Avrupa merkezciliğine meydan okumaktır. Küresel siyasetteki işletme derecesi, sizi hukuk, gazetecilik, halkla ilişkiler, bilgi analizi, pazar araştırması ve kampanya ve sorun yönetimi gibi alanlarda aşağıdaki kariyerlerden herhangi birini başlatmaya hazırlar.

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
https://www.kureselsiyaset.org/

Share