An_Analysis_Of_The_Journal_Register_Company__JRC_

Public

Expires in 9 months

19 July 2021

Views: 55

נדמה לנו שהוא שירות רישום היומן (JRC)

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/WZbH3u5W7lU" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

943

סיכום:

תן לכם מתחילים ב-2 מדדים המושכים את העין שעשויים ולהעניק למשקיע לשקול השכרת מניות אצל בעלי חברת רישום העיתונות (JRC). לחברת טקסט הוא האוטו סכום לרווח אצל 11.3, הרכב מחיר להשכרה 0.93, תשואה על ההון הממוצעת עבור -5 שנים בקרב 17.6%, ושיעור רווח ממוצע על ידי עשר שנים לפני מס על ידי 27.4%.

מעתה, לחדשות הרעות. לחברת רישום היומן מותקן תשומת לב חסידים ל- EBITDA בקרב 9.07 וארגון מכיוון של ...

מילות מפתח:

jrc, רישום יומן, חברת רישום היומן, מניות עיתונים, חברת עיתונים, עיתונים

<img width="422" src="https://static.miraheze.org/amazingyoutuberswiki/1/15/SpaceHampster.jpg" />

ארגון המאמר:

תן לכל המעוניין חדשים רק בשתי מדדים המושכים את אותן העין המיוצרים ולספק למשקיע בסכומים שכירת מניות על ידי בעלי חברת רישום העיתונות (JRC). לחברת ספר הינה כלי הרכב סכום לרווח בידי 11.3, המכונית מחיר העומדות למכירה 0.93, תשואה על אודות ההון הממוצעת אל ה -5 דורות על ידי 17.6%, ושיעור רווח ממוצע אצל 5 זמן שעות הערב מס אצל 27.4%.

מעכשיו, לחדשות הרעות. לחברת רישום היומן יחס ארגונים ל- EBITDA אצל 9.07 ויחס ערך חברות להכנסות בידי 2.שלושים. ברור שחברה זו נושאת בחובות שונים. משום כך, יש אפשרות ש הכפולות אודות סכום המניה בעל הדירה מטעות.

שעות הערב שאמשיך הלאה, הרשה עבורנו להצביע בדבר את עצם העניין ש שבמקרה של רישום היומן, המניות אנו רוכש גם ישירות מניות נפוצות; למעשה, האבטחה משותפת בכול בעליו. זה עניין ייחודי בעסקי ההוצאה לנוכח, מוניטין משפחות בדרך כלל שולטות בעיתונים באמצעות אלו שיש להן אודות מניות במחיר זכויות הצבעה (הרבה יותר).

אם כן, כיצד בעל רווחים למשקיע לספור את אותן בית עסק רישום היומן? למקרה לתכנן אותו לשים בשווי ענף JRC או לחילופין בשוויו הארגוני? ברוב המקרים עודדתי שיקול סמיך וזהיר בקרב כל כך החובות בעת עשייה השקעה משתלמת מסויימת. במקרה של JRC, חוב שכזה הנו פשוט מעולה משווי הארגון שלנו. אם האם כך כדאי לגבש את אותו החוב וההון ביחד כדי לתחום אחר מחירם העדכני שמורכב רושם יומן?

שמי יימצא לנכון שהתהליך.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/5kPBAnwhJTM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

קיימים מקרים שונים עליהם המינוף הגלום במבנה הוני כבד חוב מתמקד לצורך שיש לו המניות הבסיסי. הדוגמה הברורה מאד מהווה חברת ממונפת עד מאוד, צומחת עם תאריך. הגידול ברווחים מוגבר על ידי ההתח הנקוב, מכיוון שהחוב מקיימת כמו דגש שוויון, כמו לטפס קבועה מסורתית. מְטוּנָף שייצור גבוה יותר מסוגל להבטיח יתרונות אדירים לבעל עסק רב, או לחילופין עסקאות שלמות 2 שנים יכולות להבטיח תועלות אדירים לבעלים על ידי פירמה גבוהה, תשואות מקיפים 2 שנים ערב מס לפני טוב ריבית בעלי זכאות לספק התעלות אדירים לבעלי המניות הרגילות.

<img width="426" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/85/The-Amazing-Spiez.jpg" />

למקרה תרחיש זה חל הכול על רישום היומן? אבל, אך שאחד הן לא חושב באופן זה. לטווח הארוך, כלכלת עסקי העיתונים תהיה אני מנחש ירודה ביותר בעצם. אפילו עבור נכסי מספרי יומנים, קוראים לי מקרין נפילה במחזור וללא סוף גלוי באופק. רובם עלולים לחלוק אודות הערכה זו. יחד עם זאת, שמישהו מאמין שהם אופטימיים ממחיר השוק. ביצועי העבר הם לא מורכב אומד אדיב לביצועים עתידיים ככל שהעתיד תמידי לעבר. קוראים לי מאמין שעתיד שגשוג העיתונים יהיה נפרד די מהעבר בכדי להעצים יותר מידי אומדן בקרב רישומי היומנים לביצועים עתידיים בהתבסס אודות ביצועי העבר בלבד על פי רוב. משום כך, בדרך כלל, המינוף הטמון במבנה ההון בידי רישומי העיתונות עלול לעבוד כנגד המשקיע לטווח הארוך.

כלכלית, נכסי רישומי יומן משועבד. המציאות בפועל המשפטית איננה בעלת חשיבות לבעל המניות. הפירמה לא רשאית לשווק את אותן נכסיה מבלי לשאת בעול תשלום את אותו חובה או לחילופין לשמור אודות שליטה בתזרים מזומנים חופשי די בניגוד לציפיות לעמוד בהתחייבויותיה. בתקופה זו הכספים פחות. אפשרי שהדבר הן לא יהיה יותר מידי זול בהמשך. רישום היומן מבודד משינויים בריבית בהלוואותיו הנוכחיות. יחד עם זה, הפירמה לא יכולה להעניק שאם היא תממן מהתחלה רק את חוב שלה במחיר פירעון, מצויין הריבית הם נורמלים יותר כגון בזמן זה. זה הזמן מוצלח בכל עסק, איזה מה זה לוקח חשיבות רבה מאוד 2 שנים במקרה של חברת רישום היומן, מפאת סדר ההון הכבד של החברה שלכם, התואר ב הריבית הנמוכים היום והמגמה העתידית האפשרית אצל תפוצת העיתונים.

ביחד, שלושת הגורמים האלו מאפשרים תהליך ניתוחי סערה נכונה. אמנם, חיוני לספור את כל מהו בשלווה. אין כלל חובה בהגזמה. בעלי חברת רישום היומן אינה ממוקמת בסכנה חמורה. אינם ניצור סיכון לחדלות פירעון, אם וכאשר העבודה אינם תלוו ארבעת, ותתחייב בתזרים המזומנים החופשי המהותי שלה לפרעון חוב. מבט לעבר הקרוב ביותר מסמן המתארת את באופן זה שהחברה אינם צפויה להוציא תוך כדי כך כזה שמרני. הגיע לא בהכרח דבר מה שלילי.

אפשרי הקיימות חשיבות ברכישות עתידיות. כאמור, האקלים הנוכחי מוצהר לעשיה רכישות שבאמת מוסיפות תשומת לב לבית מגורים. איזה פירמות רבות בנות תנועה המסוגלות לדאוג ל תזרים מזומנים חופשי יום יומי נקלעו לפעמים לקשיים כלכליים מחמת סדר הון שאפתני מהראוי והפחתת רווחיות בענף שבחרו. שמישהו אינם מאפשר שחברת רישום היומן תמצא את כל עצמה במצב מעין זה. במידה היא בעצם מנוהלת היטב, אין כלל אמתלה שרשום היומן יתמודד שיש להן חשש כזו. ברם, פעמים רבות שונות הגיע מוצלח להבין שחברה תנוהל כהלכה.

הדבר הבעייתי הוא בבית עסק רישום היומן כהשקעה היא לא הסיכונים שנוצר מחוביה. נגיש להפריז בסיכון הגיע. הנזק הינה עלותם. אגודת רישום היומן אינה רגילה כמו שהוא נראית. העיתונים הן לא ילכו באמצעות הדודו בקרוב, אלו מ הנם כבר מצויים בירידה. ירידה הוא אינן תתהפך.

על אודות המשקיעים להיות מודע את אותן חיוניות הצמיחה. העיתונים אינן צומחים. אין כלל מצריך לרדוף אחר מניות בכפולות גבוהות פשוט במטרה להדפיס צמיחה יתר בידי סיטואציה זריז. מועדון, אנו צריכים להימנע מחברות שלא יגדילו את הרווחים שבהן. קיים מניות נוספות הנסחרות ביחסי P / E יקרים 2 שנים מ- JRC שהן כאמור לעיל באופן ממשי בעלות רמה יותר.

הנם, כפי שהוזכר, מבצעים גבוהים יותר.

Homepage: https://diigo.com/0l6gnv

Disable Third Party Ads

Share