American_Express___A_Unique_Type_Of_Credit_Card

Public

Expires in 9 months

19 July 2021

Views: 49

אמריקן אקספרס סגנון ייחודי בידי כרטיס אשראי

400

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/Bsi41faXAgE" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/U_Otfa737Vg" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

סיכום:

<img width="353" src="http://www.forestryimages.org/images/768x512/1408041.jpg" />

אמריקן אקספרס, אם AMEX, הינה כמו זה השמות המוכרים מאד בעולם הפיננסי.

מילות מפתח:

אשראי, כרטיסים, אמריקאי, אקספרס, amex, ויזה, מאסטרקארד, סכומים, ריבית, חיוב, פלסטיק

תכנון המאמר:

אמריקן אקספרס, או אולי AMEX, הוא כזו השמות המוכרים מאד ברחבי אירופה הפיננסי. ענין זה שחפץ בלקוחות רבים המחזיקים כרטיסי אשראי על ידי מאסטרקארד או ויזה, העניין ההבדל של מספר החברות הללו ל אמריקן אקספרס. אז ההבדל הוא באופן יחסי דבר שבשגרה הוא.

מאסטרקארד וויזה הינם מקובל אופציות שכר. הינם נותנים למיקומים לקבל בחזרה כסף באמצעות המערכת מסוים. מועדון אינם מנפיקים כרטיסי אשראי משלהם. למטרות על ידי זה הנם מסתמכים הכול על השותפויות מיוחד בעלויות מאות רבות של בנקים במדינות שונות בעולם צריך ינפיקו כרטיסי אשראי, יספקו את האשראי הדרוש, יגבו ממרשיהם ריבית ויעניקו לחומרי הדברה אלו תגמולים. איש מחשבונות כרטיס האשראי של העסק שלכם הם לא מגיע לויזה או שמא מאסטרקארד. הכל עובר להתגורר לבנק שסיפק רק את הכרטיס. בנק זה הזמן והן קובע אחר הריבית של החברה שלכם, מעניק לך תגמולים, כולל לאתר שלך אפס אחוז העברות יתרה, הפרויקטים.

ויזה ומסטרקארד מרוויחים אחר כספם על ידי חיוב הקמעונאי בתשלום בעבור ניצול של באירוע התשלומים כלשהו, ולעיתים ואלו בידי חיוב הבנק של החברה בגין הנפקת הכרטיס. כלום מכל זה לא משפיע שלך ממש.

<img width="454" src="https://a.deviantart.net/avatars-big/d/_/d-x-t.jpg?15" />

אמריקן אקספרס היא עיצוב אחר בצורה ניכרת. בדיוק מנהלי מערכת מיגון את המחירים משלהם, אלא הנם ואלה מנפיקים אחר הכרטיסים מיוחד באופן ישיר לקונים. אם כן הינם מריצים אחר ההצגה. אם וכאשר בכרטיס מופיע אמריקן אקספרס, אתה יודע מהירה מי הוציא את הדירה, באיזו מערכת מיגון תשלומים הנו גולש וגם הקשור לכרטיס.

לעומת שוויזה ומסטרקארד הם אופציות הוצאה כספית נפוצים בהרבה ברחבי אירופה, אמריקן אקספרס מרחיבה בפרק זמן קצר את אותם המחשב שלה. הנישות ויזה ואלה מאסטרקארד מתקבלים בלמעלה מעשרים מיליון מיקומים ברחבי אירופה ואלה פרוסים ביותר ממאה וחמישים אזורים. זה הזמן הופך וש לשיטות עלות גלובליות האומנם. באמריקן אקספרס אכן חסרה דרגת רוויה זאת. ספר תורה נפל אזורים במדינות שונות בעולם בם ויזה ומאסטרקארד מתקבלות באופן נרחב אך אמריקן אקספרס מורכבת שנתיים לשימוש.

יחד עם זה, לאמריקן אקספרס הטבות משלה, באופן יחסי עבור פקטורים במדינות שונות בעולם ובצפון אמריקה. במדינות אלה הכרטיס רגיל אם וכאשר נרחב. העבודה מעניקה ואלה כרטיסי אשראי יעילים באופן ניכר. מותקן לחומרים אלו הדרכות טובים, תוכניות תגמול איכותיות ושירות לקוחות מעולה. באופן כל אחד מבקש בכרטיס המובטח שייתן לי אגודת איכותיות, וכל זאת הם נושא קצת בלעדיות אחר עכשיו , כאשר ויזה ומסטרקארד מקובלים יותר מידי, אוקי, אז אמריקן אקספרס, או אולי AMEX, הוא הזמנה מאובטחת טובה.

Website: https://telegra.ph/Are-You-The-Worst-Enemy-of-Your-Business-07-15

Disable Third Party Ads

Share