Anabolic_Steroids

Public

Expires in 9 months

19 July 2021

Views: 56

סטרואידים אנאבוליים

332

סיכום:

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/2PCA1harBmU" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

סטרואידים אנבוליים הינם הורמונים סטרואידים מקוריים וסינתטיים, המשפרים אחר צמיחת התאים וחלוקתם, וממילא גדלים סוגים של הרקמות, במיוחד השריר והעצם.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/9qgPfS_qp3U" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

מילות מפתח:

לעשות את ההדפסה סטרואידים, סטרואידים אנבוליים, להכין סטרואידים, לעשות את ההדפסה סטרואידים, סטרואידים בספורט

מוסד המאמר:

סטרואידים אנבוליים הם הורמונים סטרואידים טבעיים וסינתטיים, המשפרים את כל צמיחת התאים וחלוקתם, ולכן גדלים סוגים שונים של הרקמות, יחסית השריר והעצם. סטרואידים אנבוליים ידועים והן כסטרואידים אנבוליים-אנדרוגניים.

סטרואידים אנבוליים, הטובים וגם בשם סטרואידים אנבוליים-אנדרוגניים, הנם הנגזרות הסינתטיות על ידי ההורמון האנאבולי הגברי המופיע במידה טבעי. סטרואידים אנבוליים יחודיים מכילים שילובים ייחודיים בידי התכונות האנדרוגניות והאנבוליות. אנבוליזם היא הפנוי המטבולי אצל רעיון המולקולות הגדולות שנתיים מהקטנות יותר. המלים אנבוליות ואנדרוגניות מקורן באנבולית היוונית, פירושה להרכיב ואנדרוגני, בקיצור גברי.

<img width="429" src="https://hilo.hawaii.edu/chancellor/stories/wp-content/uploads/2016/03/Joshua-12.jpg" />

סטרואידים אנבוליים התגלו לראשונה בראשית שנות השלושים. אלו היוו לצרכי רפואיות משתנות, כללי גירוי גדילת העצם, צמיחת שרירים, תיאבון והתבגרות.

<img width="463" src="https://files1.comics.org/img/gcd/covers_by_id/51/w200/51498.jpg?-1647925631807850193" />

סטרואידים אנבוליים נמצא בשימוש נרחב אך בתנאי בזבוז כרוניים למשל איידס וסרטן. הנ&amp; ספר תורה חיפוש ;ל בעלי זכאות לעצב השפעת פיזיולוגיות מסוימות, בסיסי לעלייה הדרמטית בסינתזת החלבון, מסת השריר, התיאבון, הכוח וצמיחת העצם. על אף הצד החיובי שלהם, אם וכאשר אילו נלקחים בכמויות מוגזמות, הללו מביאים לתופעות לוואי נוספות דוגמת עלייה בטיב הכולסטרול הגבוהה בשנת LDL, ירידה ברמות ה- HDL, מתח לדלת דם מוגבר, רעילות מהותי ושינויים במורפולוגיית החלל השמאלי.

טסטוסטרון ודי-הידרוסטסטוסטרון הם ההשפעות הפיזיולוגיות אצל הסטרואידים האנבוליים. ספר תורה תמונות זה הזמן נלקח בעת ההריון, לכן זה הזמן יוכל להשפיע על אודות לעליה הדרמטית העובר. אופרצייה של מסת השריר והעצם בבגרות הכללים של גירוי קפיצות גדילת ההתבגרות, חוקי צמיחת השערות, יותיר שמן בלוטות החלב ומיניות, מושפעות וגם מצריכת כמויות מוגזמות.

סטרואידים אנבוליים הנם אנדרוגניים ומייצרים את ההשפעות האנדרוגניות בגוף האדם. אנדרוגנים מגרים את אותם המיוגנזה שהיא היווצרות רקמות השריר. האנדרוגנים מגוונים ואלו להיפרטרופיה על ידי נספח סוגי סיבי השריר. סוגים שונים של סטרואידים אנבוליים נקשרים לקולטן האנדרוגן בדרגות שונות בהתאם למבנה הכימי מיוחד.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/yNidqOmiNOU" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

Homepage: http://pigcream7.xtgem.com/__xt_blog/__xtblog_entry/__xtblog_entry/22195804-all_about_car_shows__why_you_need_sponsors?__xtblog_block_id=1#xt_blog

Disable Third Party Ads

Share