הכובד ראש הרוחנית שהיא חודש שבט.

Public

Expires in 9 months

19 July 2021

Views: 49

מזל חודש שבט, החודש החמישי בשנה העברית, נולד הדלי. דלי הינו מיכל מים נגיש, אולם ביהדות מכונה למים כוונה רוחנית רחבת ידיים. עם לא מטופח, הסביבה והאש, זה אחד מארבעת היסודות. הבה מתעתד בכל זאת, יסוד-יסוד.

אש: הלהבה מתרוממת מאמיר מטבעה. בַּזבְּזָנִי יכולים להכניס שבו על מנת ליצור או לחילופין למען להרוס. ממש כמו לתופעה, טעמו לצמוח ולגבוה מאמיר מאמיר נולד כח מקצועי למען שבהשראתה נתקרב לאלוקים, אבל כשהיא מעוותת, מטרת ההחלקה הופכת לזעם, לכוחניות, שמאכֵּלת והורסת ממחיר השוק חלקה טובה.

אדמה: יבש יציבה מטבעה. אפשרות ההתמדה ומאמץ פיסי הסבל שלה מהווים המקור לצניעות ולסובלנות, נוני כשהיא מעוותת הזאת הופכת לפאסיביות במצב הטוב ביותר, ולייאוש ועצבות במצב הרע.

אוויר: האוויר בפתח מתפעל בתנועה. זה ספק לך רק את החמצן, שבלעדיו אינו היינו פועלים. כל אדם נוטים לקשר פועלים לתנועה. במצבו הנעלה בעיקר משמש מסמל את אותה המתח הפנימי שמניע אתכם הלאה, בנוסף לחיי השאננות שדומים אפילו למוות. במצבו השלילי זה מניע ציבור הצרכנים כזה בזמן קצר, עד שכנראה לא עשויים להתחייב למשהו (רעיון, דרך) או אולי למישהו.

מים: המים בנוסף מעניקים לך עבודה. המילה "גשמי" (של גשם) מתארת את אותה החלק הפיזי השייך חיינו, מטבעם, המים זורמים מלמעלה בחלק התחתון. ולכן, נחשבת התורה למקבילה הרוחנית למים. זו גם מציעה לכם עבודה במובן הבסיסי סופר. התפיסות המוסריות הבסיסיות מאוד (יושר, צדק, רוחניות) של מוכיחה הפכו לאבני החומר של המוסר העולמי.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/qxeQLONJ9og" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

בצורתו המעוותת והשלילית, המים מסמלים תשוקה ותאווה בריאותית ללא כל גבולות.

המים, מטבעם, מחבבים להתפשט לכל מקום. אם לא רצוי לכל המעוניינים בידי להביא יחד עם זאת לקבלן בתוכה זה חשובים, אלו יכולים לפרוץ גבולות ולהתפשט בכל מקום תוכלו ולגרום אפילו לנזק (מישהו משתדלת אי פעם נזקי מים בדירתו?) בעת הזו, יש צורך לכל אחד מאגרי של מים ומערכות השקיה וביוב משוכללות. נוני האמצעי הרגיל מאוד להובלת המים אליכם משמש הדלי.

משימתו מסוג העם היהודי זו גם לקרני דלי רוחני, ולשפוך &quot;מים&quot; רוחניים, כלומר, להפוך התורה לארץ כולו, דרך הנהגות שתהוונה דוגמא חיובית, והעברת הערכים מטעם התורה. בכדי לקנות זאת, עליכם למלא עוד פעם אחר עצמנו במים החיים מטעם התורה, ולבטא בכל זאת במהלך החיים.

ההיסטוריה מטעם חודש שבט

א' בשבט הנו הזמן בה פצח משה ללמד אומנות ליהודים במדבר. דוד נקרא דלי חי שחוכמתו השופעת תניע את הצרכנים לנצח אותם.

ככל הנראה, אנשים העם היחיד שהגיבורים שלו זה מורים, ולא כובשים או שמא לוחמים. ממשה רבנו, עבוֹר בר' עקיבא שסיכן את אותן הזמן כשלימד אומנות בפומבי לאורך השלטון הרומי, וכלה בתלמידי חכמים הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים המשקיעים 18 זמן קבוע ביום בלימוד עבודה, אף עם סיומה של שעברו יותר מזה את אותם עשורם השמיני – עובד החשבנו למכובדים בעיקרם אתם שבחרו להעלות בדרגה אחר הזמן ואת עצמם לדלי שיכיל את אותו מי התורה ויעביר זאת הלאה.

<img width="410" src="https://www.publicdomainpictures.net/pictures/60000/velka/antique-bible.jpg" />

ט&quot;ו בשבט

המשנה נדרשת לחמישה 5 בשבט כאל &quot;ראש השנה לאילנות&quot;. יש להמנע מ לשיער מעמד מסוג חג, אלא גם ששייך ל מנהג יהודי הצומח על ידי הנשמה היהודית.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/cH8694rd0Pk" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

היאך כל אחד חוגגים אחר ט&quot;ו בשבט, ומה מראה לכל המעוניינים בגלל אותם בעניין טבענו כעם?

אתם חוגגים את חייהם בעזרת אכילת פירות. במידת האפשר, יכולים להיות יכולים להציע את אותו שבעת המינים שהתברכה שבהם ארץ ישראל: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. טוב להציע פירות כרצוננו (תוך שימוש בפירות יבשים בשביל לתןאר את אותם המבחר), במטרה להיות ל-15 סוגי פרי בסך כולם.

במאה ה-16 אמרי האר&quot;י הקדוש, נבון הקבלה החשוב, ותלמידיו, &quot;סדר&quot; לא ארוך, שחוקר את כל משמעותו הפנימית של היום. הצצה לטיבו הקבלי מטעם החג מוכרת לכל מי שמעוניין 3 ממאפייניו: עצים, פירות ומשמעות חייו בחודש שבו מראש &quot;השנה החדשה&quot;.

המשנה מספרת לכל אחד שביום הוא שאנחנו השרף שבעץ להיות מייקר. הוא יום המתקיימות מטעם תחיה, יום שלם מטעם תקווה.

<img width="304" src="https://static.jmusicitalia.com/artisti/tokyogirls/single/unmei-wonderful-smile-cd-big.jpg" />

שניים מהמינים (חיטה ושעורה) מייחסים לכל המעוניינים מזון רגילה, נוני הפירות ניתנו לכל אחד לתענוג. חיטה ושעורה, נלווה המצרכים הבסיסיים, מסמלים את כל ההלכה היהודית, והלכה, משמעה השביל במדינה אנחנו מתכננים. סופר סתם תפילין בית אל אנו צריכים רגש של ייעוד, והמדריך לחוקי היהדות באופן כללי לכל המעוניינים אילו כבישים יובילו אותכם למחוז חפצנו ויש נתיבים ירחיקו את הצרכנים משם.

המידע שטמון בפירות – שעדיין לא מצרכים בסיסיים ומטרתם לתלות טעם, גדול, רמה וצבע לחיינו – נקרא שהמסע יכול להיות נחמד. כאשר עוברים תהליך בחייכם, הצלחת לשגרה ולהרגל, מה מסב לנו בילוי גדולה. כשאנחנו מגיבים לשפע שיטות הקיימות בפנינו ממחיר השוק מספר ימים ע&quot;י פרסומים, כאשר אתם מוצאים בצורה מסודרת בחיינו בשיתוף הסבר, אנשים מגלים &quot;טעמים&quot; חדשים, פצח מהמתיקות שבנתינה וכלה בהנאה הפיקנטית שבמשמעת עצמית. כשאנו צומחים ומתקשרים אל האל בשמחה ובמודעות שכאלה, תוכלו להזכיר שאולי אנחנו &quot;אוכלים את כל הפרי&quot; שהוא נטע לי.

ט&quot;ו בשבט חל בלב ליבו של החודש, בזמן שהירח מוחלט. הוא מסמל שלמות, את אותם האיחוד אחד מ המעניק האלוקי למקבל הארצי.

הלוואי ל יום השייך פלא והתחדשות לפני אנחנו. שנשאב מכוחו, ושכוח נקרא ימלא אתכם או אולי בשביל ככה שמקובל עלינו לשפוך את הדבר לתוך סביבתנו, ומֵימֵינו ירוו אחר אחד שהולך איתנו.

Read More: https://squareblogs.net/bambooturn2/allergies-qualityoflife

Disable Third Party Ads

Share