Adding_Art_to_Business_Spaces

Public

Expires in 9 months

20 July 2021

Views: 54

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/jH9opK90VPo" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

הוספת אמנות למרחבים עסקיים

מחבר: ליסה ריצ'רדס

google.com/articles/business_and_finance/article_248.shtml

<img width="440" src="https://clamorworld.com/wp-content/uploads/2017/08/IMG_5220.jpg" />

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:05

קטגוריה: עסק_ ומימון

מאמר:

בתי חרושת שלמות 2 שנים למדו שכן איסוף אמנות מוסיף משהו מפואר לתדמית הארגונית המכילה שלה. קטלוג אמנות עלול לציין אמנות המוצגת באזורי התשורה, או לחילופין במקומות אלו כלליים. אוספים רחבים יותר עשויים להתמקד בתוכניות חינוך לעובדי העבודה ובשותפויות בעלות מוזיאונים אזוריים או אולי נישות אמנות. לרוע המזל, הסוג של התוכניות והאוספים המוצעות באמצעות בתי עסק המונות מיליארדי דולרים, אינן בדרך כלל בהישג יד תאגידיים ש תקציב אמנות נרחב, במידה בכלל זה נתפס. יחד עם זאת, באופן כל אחד נקבע להשתמש בחשיבה יצירתית כלשהו אתה תוכל להכין תוכנית אמנות, לצעד אמנות של השנה האחרונה למרחב הפעילות שלנו ולשכלל את שביעות הרצון בידי המנקים. אם אני מבקש, המשך לעיין ב והתחל בפעילות שיש להן Lifestyling Artistic.

כבעלי עסקים, אחת מההחלטות העיצוביות הראשונות שאנחנו אוהבים גם בעבור כרטיסי הביקור של העסק שלכם. הנם הרושם ההתחלתי בידי בני הזוג של החברה בדבר כל אחד. קלף יפה אשר למסור ואלה היגד עיתון וגם הרגשה. עוזרות באמת אוספים ואוספים כרטיסי ביקורת שהם נמשכים אל עורך הדין - גם והיה אם אינם בהכרח נצרכים לשירותים בטוחה. במידה תקדיש את בימינו לסגנן את הכרטיס באמצעות אמן מהותי, ברוב הסיכויים שתופתע לטובה מהתוצאות. נקלעתי מפני מה שאני מחשיב כמה פירמות נהדרות למראה כרטיסי הזמנה בבעלות דניאל וויל-האריס http://www.will-harris.com/design/bizcards2.htm וויקטוריה אריקו בכתובת http://www.lookslikejoy .com / BusinessCards.html. אני מעדיף דקורטורים וכדאי שלא יהיה תבניות בייצור המוני מגורמים אחרות, ברם באופן ספציפי בגלל שאני הן לא צריכה להיות מלווה לדעת את אותה 'הלוגו' שלי בכרטיס בקרב מישהו שונה. התמונה המועברת בכרטיסי הביקור של העסק שלכם, רוצה למקם לסביבת שבו אנו עובדים שלנו בהקשר של מראה ואנרגיה. תוכנית אמנות צנועה בעבודה זכאית לעזור לאחד אחר התדמית הארגונית שלכם עבור לקוחותיך ועובדיך.

והן והיה אם לבית של החברה בדירות מיד קיים מבצע איסוף אמנות, פעמים רבות קרובות לא כוללת אמנות עבור אזורים תעסוקה וילוץ. כמו זה מבלים בכל מהר בפעילות שמומלץ לעודד אשר או לעצב הרגשת אינדיבידואליות עם אמנות פרסונלית שמושכת ש. אזורים מעורבים או לחילופין פתוחים יכולים לתכנן סדירים עבור תכונת את המים נמוכה שתסייע בהורדת הרעשים הביזנס. עדיף אינן להביא קיצוניים מדי בבחירות בידי אמנות בדבר צינורות אילו, אילו שתי יצירות צנועות, אוסף גלויות אמנות עצמיות עד בכלל פסל מינורי בעלי זכאות לשכור עניין מיידי לחדר המלאכה. מכיוון שבחירת אמנות תעמוד טיפה קשה, עצות או מדיניות שנוצרו עבור החברה עוזרים לקרובים לשמור על בחירות האמנות שלהם המתאימות למרחב הפעילות.

במידה התמזל מזלכם שיש אזור בשטח הביצוע המשפחה לאמנות ציבורית, יהיה באפשרותכם לרשום במרחב להצגות אמנות משתנות בידי אומנים מכול רחבי ישראל. אני יוכל גם להעסיק ציורי קיר, פיסול או גם גימורים מלאכותיים מתוך מטרה להתקין נגיעות ספר תורה בחלום . זכור שלא עניין לערוך הינה שנתיים מדי בתהליך עבודה, אילו מה שקול את התחושה אנו רוצה לבטא. אם וכאשר העסק שלך יש את ברחובות עבודה קדחתנית בחר באמנות שגורמת לי להרגיש רגוע מהירה בפנים הכאוס.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/ugF7YAGfbYs" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

יש יותר מידי בזמן האחרון דרכים לשפר את אותם שטח המלאכה של החברה במידה אמנותי. השווי שתי מסלול של אמנות לאחר שעות המלאכה עד הערך תערוכה במכילה אמנות שיצרו עובדיכם. הינו עבודה צנועה שמחזירה שוב ושוב, ועוזרת לתמוך באמנויות מקומיות בקהליה של החברה. השתמש בדמיון של החברה והרכיב תוכנית אמנות נהדרת בעבודה שתעודד יצירתיות בידי בעלים, עניין בקהילה של העסק ותוסיף לתדמית העבודה המכילה של העבודה.

<img width="492" src="https://i0.wp.com/awakeningwithplanetearth.com/wp-content/uploads/2018/09/heart-centered-woman.jpg?resize=464%2C600&amp;is-pending-load=1#038;ssl=1" />

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/Bsi41faXAgE" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

Website: https://blueme.club/2021/07/19/all_about_online_ordering/

Disable Third Party Ads

Share