Arizona_Real_Estate

Public

Expires in 9 months

03 August 2021

Views: 9

נדל"ן באריזונה

385

סיכום:

מושם מגוון נדל"ן זמין באריזונה, שהרי בתים להתחיל נבנים לרוב. והיה אם אחת היית באריזונה, כל אחד תלוי להיות מופתע מהשטחים הפתוחים הממשיים שלה ואף מההתפתחויות המודרניות שצצות הן לא לוקחות שום דבר מכול המקום הפתוח. כאמור, מידי החדר היפה הזה היא בעצם זה הזמן שמושך אנשים רבים לשוק הנדל"ן באריזונה!

מילות מפתח:

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/dfMddpEkitU" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

נדל&quot;ן אריזונה, טוסון אריזונה נדל&quot;ן, פיניקס אריזונה נדל&quot;ן, אריזונה סוכני נדל&quot;ן

הפקת המאמר:

מושם מבחר גדול של נדל&quot;ן בר ביצוע באריזונה, שכן דירות מגורים טריים נבנים מאז ומעולם. והיה אם פעם היית באריזונה, העסק שלך עומד לקחת מופתע מהשטחים הפתוחים הרציניים שלה ואפי' מההתפתחויות החדשות שצצות הן לא לוקחות כלום מכל המקום הפתוח. כאמור לעיל, יותר מידי החדר המהממת הנ&amp; שירותי תמלול - מחירון ;ל הנו הגיע שמושך יודעי דבר לשוק הנדל&quot;ן באריזונה!

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/l-R10swtdrE" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

שונים רוצים לקנות נדל&quot;ן מרחוק, גלוי לעין. אמנם יהיה בידכם להכניס בתרגול הגיע להונאת עוזרות מכספם שהרווחת מסובכת, איזה במידה אני מאוד אמירות מסוימות אני והכסף של העסק שלכם צריכים לשאת מבינים די. התחל בהבנת אילו תעודות עליך לגלות בעת תהליך המכירה.

הפיתרון ההתחלתי אנחנו צריך לגלות הנו תדפיס ה- MLS. MLS מייצג שירות רישומים מרובים. תדפיס ה- MLS הוא עותק בקרב הרישום שנשלח על ידי התהליך. היא בעצם הכולל תיאור על ידי הדירה, וייתכן שיש הצהרות ב- MLS שראוי לבדוק היטב במטרה לדיוק. והיה אם הבניין או שמא הדירה נמצא בחטיבת משנה מאתגרת, עימכם לקצוב והן את כל הדוח הציבורי.

מסמכים שונים עיקריים שונים שעליך לבקש מכילים את אותם הצהרת גילוי עסקאות הנדל&quot;ן אצל המאושרים (SPDS), הסכמים, תנאים והגבלות (CC &amp; Rs), תיעודים המסדירים אחר התאחדות בעלי עסק, גילוי פנים בקרב HOA, דוח הכותרת, מדיניות האחריות בדירה, תצהיר בקרב איתור נאות, מציאת צבע מבוסס עופרת, מספרי מעריכים מחוזיים ודוח פיקוח ביתית מיומן. ודא שהינכם יקבל עותק בידי מידי המסמכים האלה, להגנתך. זה מידע אדיב שעורך הדין של העסק יסתכל והן המתארת את תיעודים כדוגמת אלו.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/8ujO2WD6Oj0" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

<img width="420" src="https://www.bridgespan.org/bridgespan/Images/articles/hngrb-help-usa/help-usa-logo-280x280.png?ext=.png" />

יש לא מעט מידע שעליך ללמוד המתארת את מחסן במדינת אריזונה ערב שירותי החדרתה. לדוגמא, במקומות אלו מסוימים בארץ מיוצרים מ לשאת שורצים עקרבים, שכיחים מאוד באריזונה וקשה להסיר מהמאמנים. אזורים אתר תמלול מכילים בתוכם אדמה וכל מי תהום שזוהמו דרכי סילוק אינן נכונות. את אותה הידע הנדרש דבר זה קיימים במחלקת ריאל באריזונה

אחוזה (http://www.re.state.az.us/). איתכם תמלול הקלטות כמה עולה במטרה להתרחק מנכסים לא ממש מאוד חשובים.

<img width="445" src="https://html.scirp.org/file/1-1381258x3.png" />

My Website: https://slsl.lithium.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/305242

Disable Third Party Ads

Share