<h1>Chim Giả Gắn Tường Mike's Cock Siêu Rung Ngoáy Điểu Khiển Kể

Public

Expires in 10 months

05 August 2021

Views: 12

<p>được kiến thiết c&ugrave;ng với chất liệu silicon cao cấp cho, rất mượt mịn v&agrave; sệt biệt an to&agrave;n với người sử dụng. Với thiết kế được m&ocirc; phỏng như dương vật thật c&ugrave;ng với những đ&agrave;ng g&acirc;n nổi tr&ecirc;n th&acirc;n v&agrave; b&igrave;u tăng k&iacute;ch qu&iacute; l&uacute;c ra v&agrave;o b&ecirc;n v&agrave;o &acirc;m đạo. Bạn cũng c&oacute; thể sưu tầm th&ecirc;m ph&iacute;a dẫn về c&aacute;ch d&ugrave;ng dương vật giả h&iacute;t tường sướng nhất từ những chuy&ecirc;n gia của Cửa H&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i. Dương vật giả c&oacute; lẽ rằng thừa quen thuộc thuộc c&ugrave;ng với những mẹ c&oacute; đam m&ecirc; c&ugrave;ng với sextoy. Nhưng dương vật giả gắn tuờng c&ograve;n khiến chỉ em phấn kh&iacute;ch hơn cấp bội.</p>

<p>Bạn gắn cốc h&uacute;t của qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave;o tường hoặc s&agrave;n Nh&agrave; CửA nhằm cả hai tận c&ugrave;ng hưởng trọn sự k&iacute;ch mến ng&acirc;y ngất. Thường d&ugrave;ng để trưng b&agrave;y hoặc những nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; k&iacute;ch thước &acirc;m hộ gi&atilde;n vượt to sau Khi sinh đẻ, bẩm sinh. Về cơ phi&ecirc;n bản n&oacute; cũng tương tự động d&ograve;ng si&ecirc;u mềm chỉ kh&aacute;c l&agrave; k&iacute;ch thước to rộng lớn hơn. Kết hợp với gel b&ocirc;i b&oacute;ng nhằm tăng th&iacute;ch th&uacute; v&agrave; dễ d&agrave;ng d&ugrave;ng đưa v&agrave;o trong rộng.</p>

<div style="text-align:center">

<iframe width="568" height="310" src="https://www.youtube.com/embed/4dfHgP_ISXo" frameborder="0" alt="dương vật giả gắn tường" allowfullscreen=""></iframe>

</div>

<p>Dương vật giả gắn tường cao cung cấp c&oacute; rung Cyberskin si&ecirc;u mượt mịn c&ugrave;ng với nhiều cơ chế rung ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể gắn tường gi&uacute;p cho nường giải lan sinh l&yacute; với x&uacute;c cảm hưng phấn tối đa. Dương vật giả rung xoay gắn tường tinh chỉnh v&agrave; điều khiển kể từ xa Loving World l&agrave; th&agrave;nh phầm cao cung cấp c&oacute; t&aacute;c dụng rung xoay với nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch đa dạng v&ocirc; c&ugrave;ng mạnh mẽ v&agrave; uy lực mang lại th&iacute;ch th&uacute; sung sướng tột đỉnh g&oacute;p mẹ Tột Đỉnh một cơ hội dễ d&agrave;ng d&agrave;ng. Mục đ&iacute;ch nhằm mục ti&ecirc;u thỏa m&atilde;n c&aacute;c nhu cầu về dục t&igrave;nh, giải quyết v&agrave; xử l&yacute; những yếu tố sinh l&yacute;. Đến nay th&igrave; đ&acirc;y vẫn được xem l&agrave; một c&aacute;ch kh&aacute; an to&agrave;n v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy để thủ d&acirc;m m&agrave; ko mất đi ấm &aacute;p gia đ&igrave;nh. Cảm gi&aacute;c khi sờ b&oacute;p rất c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; như thiệt lu&ocirc;n, si&ecirc;u mượt mịn v&agrave; kh&ocirc;n c&ugrave;ng k&iacute;ch th&iacute;ch Khi va v&agrave;o. Silicone th&ocirc;ng thường sẽ tiến h&agrave;nh đ&uacute;c nguy&ecirc;n khối, đem lại cảm x&uacute;c chắc chắn ch&acirc;n thiệt nhất c&oacute; thể.</p>

<h2>Sản Phẩm Nổi Nhảy</h2>

<p>Bạn nhấn dương vật giả của bạn v&agrave;o trong 1 bức tường chắn phẳng mịn, s&aacute;t s&agrave;n nh&agrave; thấp với thế quỳ của qu&yacute; kh&aacute;ch sao mang đến đầu dương vật hướng ng&oacute;c l&ecirc;n hoặc trực tiếp đứng, thấp xuống một &iacute;t theo &yacute; của bạn để tận tận hưởng hưng phấn một c&aacute;ch thoải m&aacute;i v&agrave; dễ chịu nhất . Bạn quỳ bằng 4 ch&acirc;n của qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave; nhẹ nh&agrave;ng nh&agrave;ng đẩy ngược khung người về ph&iacute;a sau nhằm cảm nhận cảm x&uacute;c được quan lại hệ dục t&igrave;nh c&ugrave;ng với phong c&aacute;ch doggy. T&ugrave;y theo mục đ&iacute;ch sử dụng v&agrave; sở mến c&aacute; thể của mỗi người m&agrave; c&aacute;c thương hiệu ph&aacute;t triển đồ nghịch nh&acirc;n vi&ecirc;n rộng lớn hiện nay nay ng&agrave;y c&agrave;ng mang đến ra mắt nhiều chủng loại th&agrave;nh phầm nhằm những chị em đ&atilde; c&oacute; được sự lựa lựa chọn ho&agrave;n hảo nhất. Cu giả, chim giả d&aacute;n đất Inferno 200 l&agrave; sản phẩm cu chất lượng cao c&ugrave;ng với độ &ecirc;m mịn kh&ocirc;ng kh&ocirc;ng giống g&igrave; da thiệt. Sex toy c&oacute; tạo h&igrave;nh kh&aacute; giống như cu nam v&agrave; đặc biệt qu&yacute; kh&aacute;ch rất c&oacute; thể thấy c&oacute; rất nhiều lối g&acirc;n nổi l&ecirc;n xung quanh cu.</p>

<img class="aligncenter" style="display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgICAgMCAgIDAwMDBAYEBAQEBAgGBgUGCQgKCgkICQkKDA8MCgsOCwkJDRENDg8QEBEQCgwSExIQEw8QEBD/2wBDAQMDAwQDBAgEBAgQCwkLEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBD/wAARCAFzAXMDASIAAhEBAxEB/8QAHgAAAQQDAQEBAAAAAAAAAAAABwQFBggAAwkCAQr/xABMEAABAwMDAgMGAwUFBgMHBAMBAgMEAAURBhIhBzETQVEIFCJhcYEykaEVI0KxwQkWJFLRM2KCkuHwcqLxFxg0Q1Nj0iU1RLJzk8L/xAAcAQACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAEBQMGBwIBAAj/xABBEQABAwIEBAMGBAQEBQUBAAABAAIDBBEFEiExBhNBUSJhcRQygZGh0QcjscEVQuHwFlJiciQzorLxNFNzkpPC/9oADAMBAAIRAxEAPwDlVWDvWVlfL5bEJ3ntXttQRne2FZTgAk8H1rbbrg7b3VPMtsrUpCmyHWwsYUCCcHjPPB7itltbZmzGosmU3GadVtU8sEpRnzOAT+lcm41U0bWvIaDqV4QqIIrvitO+8FQ8NQUNgHOcjH0xzSRKSrtS6StoN+7oLKwgk70ggqz9f9KSMJBcSn1OK+bqLr6RuU5dNEcOlXsTe051o0qda9P+l02ZZVA+BLlSo8JErHfwPeFoLozxlGRnIzkGp+z/AGYftZhIcvOnNM2RBTuCrjqiCjv2GEOKOft5GuknULSbMWVY7HbIwjWyx2O3xLfGbG1qK2mOn4W0jhP2ppk9LH7TEaul/u+nLExNbS+07drvGi+IlXY/GsHn51l1T+I1S7EZ8Mw6idK6IkGx7aa2B67K90nB9C6jirK2tEYeL2y/S5PbyXOq6f2aHtawoTk6yaSsepGW0blfsTUcKQv6BBcStR+QSarxq3pzr7QF0Fj1zou+afuCjhMW6W92K6v5pQ4kFQ+YBHb1rsvbtD2yfLSdP9QNE3CaP9mm3amiOPZ78YXn5/aiFAdi6UVbbN1w1NplNxkTE/3MY1I+xIkIvAQstPMFZUpGAMbsgZKQDlQ3N8I4uxGqqG01dh0kRN7OtcadzYfr8EvxXh7D6SEzUVcyS38p0OvaxIXE2F7M/tGXGOiZb+gfUaVHXyh1jS09xCh8lJaINbX/AGYvaPjN+LJ9n7qSyjIG5elJ6Rk9u7Vdk7hpzrc5LdXOl6vW6FEqU29I2fbYduPpxTPCd6hrlJYh6n1E5IcO1DaJ76lKPoBu5NIKn8WIKSURT0cjSTYA6EnTp316JnDwI2aPNHWRm29tQPj2XFa/aA1zpPadUaNvlnCgVJM+3vR8j5b0jPajF0K9ibrJ180u7rmxytM6a0ymQqIzd9TXIwY8p9IypDOELWvGcFQTt3BSc5SoDrbbneuSXU2h03yezJ+ByHc4ZfZeQo8pc8VJ+AjIOSOK1dTNFaEg6f05aumUK3MWG3SrswmPbtpjR5SpW+ShsJ+EAPKcSUjhJTjjGA0k/EOI4TUYlFTPaYS0EPGUHMbaHW9uqAj4UY3EYaOaoaWyX8TNbWF9b2XOO0/2X/VZW53U/WLpLY20rI2Lv7kh5SAcb0obZOQfLnPbIFOx/szWXAW43tP6FU6r/Zh23Tm0FXllZRhI+fNXTmaK07p7TCdZa66gaY0lZlPqitv3eb4CnXUp3FDacZcXtydqfiIB471CGuqHsoPyxAa9pjTKJClY/wATbZzDWR/91bQQB35Jx2pbS8Y8T4nE2qo8PaY3C4JduPLUJ4/hjhulJZPWvuDY2boP+k/qqcau/s0+v9htky7aLvWiNfNw46pLsXTN88eZ4aQCrDDqG1rVg52o3KPYDJAqD9IfYk9oPrPpf++umtNwLXp9TqmGLlfrk1bmpLiThQaDpC14OQVBO3IIzkEV0shar6LdLVNdUr11+0A7Y7Iv3zxbJf2Z0qWU92GGWzvcUrG3A8ifQ1M+q0ZOp7pabhboaolucs8R+FDyNsdLzYcIwPhzlZyR39TTKt42rcHwZ2JYpSGN4eGBpO9xe/XRKYOHMPrMUbRUNXnjLcxdl1HS1tBfXyXNO6f2bXthxrUfdenFoubcQLWDbb/b3nnQcdgHgpfbIGM4qumtenOvOm93VYOoGjrzpy4jJEe6QnIy1JH8SQsDcn0UMg+Rrs9H6M3wyIwgKti50iKma1DantCYWVglK/CJC8HB7A8g+ler1aW9VWN3QXWPSUfWWn1FQcgXpsqkRlEY3sPH94yscYIP0xQUf4lso3sGM0j6dj7EOIJbY7HYael/RE1PCUUzS/Dqtkzm7tPhOnTc6+tlxDhwpc6U1ChR3X5D60ttNNIK1uLUcJSlI5JJIAA5OaJmtPZi9oPp1pVjXGuOj2q7LY307jNmW1xCGRwB4wxljJIA8QJyeBzV59Ceyzo32Vfa66fdTYdzNw6Z6pfmWywXK5keJY727HcTHYmcbVHeQEOfCCTk4KPisxEGqNNagnQtUqk3WLKDkG9W2a6p9qcwsFLra0qyFApJwcYwR5HBf49xpRcPNpp5QXQzHR7SMoGmvnpr00BSfC8ClxTnMa8MkjHum9yddPK1vquGRTzx2rdBgyrhLZgwIjsiTIcS0y00grW4tRwlKUjJJJIAAHJIo+e2h7NyvZy6uvWyxh2RovUbZu2l5iipe6Is8sLWe7jSvgVySRsUcb8UbP7MXo4mTftSe0dfLWh2Lotk2/Tvi/hcvL6Mbwnnd4LSiojyLqFDlIqx1NdBSUrq6R1o2tzX8rXuP27pZHC6ZzYmDxE2t59lWTWXsve0L0+0nH1zrbo9qmzWKQkK98lW5aUMgkAF8YyxkkAeKE8nFC/bjuO9dytNzlWROpNX9Qrs49pKBZ50vUyJ6y+zKieCoFtaFZDhVkADGT2HfB4fywy7KedjNFtlbilNoJyUpJyBnzwKUcM8RR8T0Pt8UZY3MWi/W3UW6dPUFNcUwp2FVXspkEhsCSNLX6HfX9rJJgeeazIFbw2fMV98Men6VYUvERGy0ZzWVvDWawtjyr5dZCtFZW7wh51gbA7V8vuWTutOM8VmzJxit+zmvQaUrgd/nXy+MGiTBIzjvXvZ8B9BXttlW4pHIHnW0ISCUgBSlDAwO1eXXzIitaEqTj4FEkenlShpta3B4OTng8fh/wBaVlhMdlAI7oBJ8zn+Va8GOhLjLpb3n4UZ7/Woc2Y6Jh7MYrZvjbdYiK6y+QpxORhRJ/hz8q+fAJA2krWTyofOvTiHnnElairdwpXqaU2+IEvpdV2Sex+tfM1NyvpiGnIwaXXsxlSW/hKEhvgZwcq/74pL4bEpIDYKVDhWBhJPl9KXST7u0402jCSBu+pOaTsKacRy8pvJJ+FGfvmpQUI9oLlouSUeIlLIAShON3r8zTcyC4jDgHHIOKenWELBQlRVn1pvWjYpQQD3xxzivW9lG8WN0jVGU5hOMY5HzrwXFBJygYzjt2xWx5R8RLeSn1869BDLaylzBJHGPKvVEBfUJOGUEZL6hnnArK3ksoO05yPlWV9cr7lMTNWVlZRCRr6mvSVbVZr4ABWV8ugs5rbH5fQP94VrAycUqiNbnkYH8QrlxsFIxhdoF+im+aeanvRJRRkqgRRnPo0mhl1q9kXoF191JZ9XdTbFqG4XO0WZiysoi3P3RgNNrWsKwhJWVbnFclWMY486NMqcyw1BQpQH+BjZ9eWk1Xb2qPbn0b7K+q7Jou6dNLrqadd7KzefFZubcVlttxxxvZkoWoqy0fLGCOa/JWEHiyq4wxeLhp7GOzuzGTtnNraHr5KyzSCWlhjqGlwA0+X2UWm/2YvsgzwkN2DW1sI+HdFv4cJ57/vm1VRf21fZIc9mXWtnFs1VK1DpnVEd5+0ypyEiUyGVJC47234VKTvbIWkAEK/CMYNt4f8Aa6dIn2QZ/RTVcd3Gdsa6x307ue5WEHHby86p17WvtUX72qdb2+8vWFqw2Gwx1Q7PbEPF5TSFkFxx1wgBbilJHZKQAlIwSCpW08IM41p5pBxNLE+O1hk94uv5Botbe/W3mvqWkbJM3lMIHW+oRi/sydYdQL57SEG0XbXWoJ1sh2G5OogSrq+7HBS0Ep/dKXt43ccceXlXS7SWlURtSQJCUhJbd3A47YBrmN/ZXNKa9pZ9xf8ADpa5Y9e7VdXNN3Bh29xW0KBJUcY/8JrP/wAUqmV3FGBRN1BkF/8A9I0fUF9JzmRCwLBf5FcUdY9e+ub2oNQWtHWrXAt7twlo92GoZXhhsuq+DbvxjHGO1dIvZC0wp72SOmjUhAKvDukgE8khye8Qc/MYNcndUtLGqLuADzcJHl/9xVdm/ZwaYsXs2dLIG3aDpqNJwe+XsrJ/NVWD8WaqSn4UqnNJ1LAPi9v7BP8AFIY6OKB1M0A36f7T+yivtN+zPcvaE6Xac0NZtXWuwm03p26PuzWnHAsFpTYSEoGc/ETz6fOq3J/smTIXtuHtBwEJOP8A4fTDrhx95CRn5VeLW3VDpp02iW2b1A1pFsguodMNKozzy3A2QF8NpOACU9/UVAZHtjezDF/H1MlvZyB4On5x7fVsVTOH+IeP4sKpqehw6PI1jQ1znjUW0JHMG412SeJmJVDDyGvc0knRlxe+uuU3VG+uf9l3qHpx0+u+v9EdS4us2rDHVNuMFy0Kt8hMRGS463l1xLmxI3EZScA4ycA9F4+nUT7Bpx9SB/8AsVuTz8o6KrZ7QXt4dNH+m2oNHdJYF4vd51Hbn7YZsyCYsWGy+ktuLwo71ObCcDGM4JOAUm2NpltR9NaeacUNybNBzn//AAJon8SsRxibghkmMMayo5rbhhuLWeB1PTz6LkQ1tC9kkrC0nMBcWJHh6abHyC5af2psa9232l9J3CwSHo0y36ItPgPRnS2824mRL2qQoHckg9iD6Vbb2H9UddOr3RCRO6/6YnNSLPKaj6f1Fck+FLvEUpO9t1tQC3PDOCHzwsKIyVIUo2dVcba5ORc1wLeqay0GUSlxWy8GwSQkOEZwCScZ8z60tiyn7/L8NMlKnSO7jgHHyH18hQOM/ixQcQ4I3h3DqN81RIxrBmAADrAXFnEkgi493zNtEpjpJaSQVLfDbUn++6AftSaNtsz2T+rFuuZCI0ex/tWOrOPDmRnEuMFJ8lKWlKcjk5xUI9if2gIvtQ9L0WXVktTvUfRMZEa6LeUVOXWAPhamZP4ljhDnJ+IBRx4iRQs/tDvalTf7NP8AZ06cQ57cT3lH95blLhqjrkKaVuTGabcSFhAWlCyvA3bUhOUklVJejPUfXHQfqTZupmjFludZ3ty2VZ8KVHVw6w4B3QtJI+RwRyBWicP8HPk4LZw5jbryEOOhvy3Ektsdrt620OovbVN20Fe+Q4ixpDjqPMW6+v2XXD2iPZst/tGdGLj0xkeAzfIC1XPS014lKY04A5aWe4adTlCh5EhWCUpp+6Y9Erb0a6SaU6N2xTDyNORt1xktI2pm3Jz4pD58yCokJzkhICfKpVoLqZpLqnoKxdUtFSFKs9/ZDjbainxIb44djuBJIC0KBScccZBIwS8TdS2Cx2q5ar1LPbiWexxHrlcJLqsJbYaSVKJ9fp51iNZjfE4pW/hxKz87mhoffePdo/265r/5RY7IBryyc1+3W3+rb5/uqH/2nvVxvQHT2y+zzpyUtm56qKL5qItrAIgIUoRo6vP4nElwjjHhD/NXMcgZ4TRI6+dUrt1y6tan6q3pBaev05TzEdS93u0ZPwMMg/7jSUJ+ZBPnQ+S0PMCv1jg2Gw4JQQ4fT+7G0AefcnzJ1PmVKIZJLyTe87U/FJ9vyrNvypQGSo4SK+KaxnimWdeGAgXScp+1YEg8Vt8NR8s15xg4xg10HKMx2Xgpx518Sjnk1sxmvW2vs69Ea1JT869+HkZPavWw4yBW5DBWng545Ga8z3XbISei0JbXhSkHBHetiIhwsoJ+EgDNK47TqdykJKATtz3zS9MMpcUExy+twpbQEBRIUTwMJ7k+neoHS22RkNDnGYhIG2ZjikMBKU5QUjPY+fesLb3jgrSWyhBB7Hijfo72X9Q3iKibqG6MWSZIBVBgOt75Dxx/EkqAR8gSVZ7hPmy666O3C3W+Td7Le2LlHiOKjSGlJEd+KtIJ2rBJHOOCFYPGM0MKuMyZAdUyOGSCB0zgdDptqB3QwYZ93OwpK8+Xcn50+s6alzYviAJZQAClS1HB+WQK86btwS94IcKlNnhaRuyPQZ+Z71KpmhNbPNGdBtU16PjcVIYKlY9CU9/zP2ojMGpMYnP8QFwh7eIcyIyll9PxFQSSnkHjg/lTOma5Gc8Je8Y4ICsVLJ7Ulv8AdS0L/duD4VjkEeX51ELin/FqUQd26iGm6XVDDHqE5NPqW1hpBUtfmc4T/qa+rQGYi1lWXnFbdoGcJxSWLOfSEE9m+AT2Arc7KCyVrUEeQIHJ+1dALkEEaprdYUhZK0hJ7gedfY7G9/xFZORk5Halfubbw8UHgd/jGf1r6thDSQUKCkq5Bz+hr3ZDGM3uvhS2TnIrK8nxAcZSPkayvLruxUar6BX3aa+4J4opV+xXysr7sV6Zr74a/SvLroArEDKqcIKMvox/mH86RISsfwn8qc7YgqWn4ckHgfOopHWFymFFEZHho3XfPXOp/wBl3iPELmNlvhnGfLwU1z8/tSoj156waBmITnxNAQCT9ZUo/wBaPVp9o3od1j0/Zda3rq5bNG3b9mxo98tFyiPlxh9lvYtUfYkpeQrblODnGAeeKrf7T3UC2+0H1Xhy9BwJatP6etEbT1sfkJKXZTLJWovrB/BuUtWAecAZwcisgwLBpuH8bxLFJwGsmd4Tfe7i79O9lqVDg8OJR0sEQN2g59CLGwFrkWJ9DsLqqkfS7ysZQaMXs4+zdP659R42jf2km0W5iO7crtcVN7/dYTOC4tKeNyiVJSASBlQJ4qXac6URmAl24/vF8ZQnt9zRo6PXqX0g1cxqmyWlh9HhLiTIq/gTKiuDDjRUBkZ4IPOCAcGmUvF8DZQwnS+/RW2bhPk0r/ZR+bbw+v37I3dGujns7ez/AKqe1h0+Y1k/dFW9+3B65XFhbTjboAUpTaW085SDwR9PKidpzqXHs95i3GVufaZUSpCFYKgUkcE9u9CtnqL0blOF1OjddI3ncYyZsTwkkj8IWfjI+Z5pZ/fbpYDhnQGqVoHmq9IST9g2R+tZbjMWJYvWwVtZWQ54HZmWuANQRoGa6gb690qjwGEMcx1PM7MLEnLfa3V479NFDZ3smeyXeJj78lrX0RyY6txchu6x3PCUs5Kgks8gE9uasPe7S90k0dofRSrkiY1aLEzbW5KW/DDwYAQFYycEpKTjPnQrZ6hdPYchD9t6T3qfJRy2zMvW5hSvLeEt5Kcjt5+dSex6rla0tVxidY7g3GMmaqfbpsLb4kBSkhKmNn8TOEp4B3ccknkNcUr3YzhE2GYvVROkkLTGWgtAym5zHK0a7A206lBVOEzQ1MU5ZJyme8HkOJvoMoDnE266+guk/V7p1D67aZ0iIurdPQHrImaiW3cphaWA64kpKQEnPCD+lB2V7GMd1RDHVfQiEk9zNdPH/wDqopO6J0w6sItvWTTysrOBKjyI6u/oQeaf7Z0IvN1bEqF1F00+wOSthx5ZA+QCa6pqnFYYo4207HFrWtvzRqGgNBsHW2ATemrYsIhMUdWWR3JAdEdMxJPvN7lVh1/7H2odMaef1PY9S2PU9thlImLtLq1ORNxwFLQtIO3PmM/MVcbW2o/2Nc4NuLhSWbXDBSDjnwU1q0xpi09OI12E29nUMq6xfciyzFW2w22VZUVlX4lemB9acr9pvRGu5MW9XB67xJzLCI7qIa0bZCEDCclf4VY86gxyeDiDDv4bJKxk12vLc4IBbnFg7XUgg2uSBfW+iU1uLitqmPq7viZns8MsTmDTq3TQEEXACiXUjr7D0HrOyab1JokzrHcdO2+4/tO2OBuYw64XErJSr4HU4bSQCUkc8qyBT09dmnrO3rHSl7bvdiWoATI4KFxl54S62fiaWOO/nzx2qF9QdOSNZakVcHbV7gzBjt2+CyhW7wo7YISN3mTkk8+ePKtGirFedAXNVy0+4tvx0+FJjLTuZlNebbieyhgn5jPHnSzHDgWMTcqeHLlsBKxtnCwAuQLZgbddbbELuDCKSOgjkhdaW13MJu11zffXK63UG3cHdZ1O6b6A9p+AjTmp4zMLWKGfCseoUNgu7hkpjSfN1o84zkpJyOe9FrL7OGrdTa2haBgQy3cpk/8AZ60uY2sqCsOKVjyQAon5JNdI7UnR9muqtSaZ0pcGbsdxjMvyguHEcI/GhIAUrHkDwMD0GI1pfSDui9Vw9bNQFSpUd1xx7eoAu+Ikpc59SFH71Y8M4mkwunhpaqfnWdYvAdozQC9wCXAX1te25JU9BUw0jJ2RssC3wNdbR9je2ps2+XS9r3slsaTpXptYbT0t0KUosOlmBCjqGMyXskvSFEDBUtwqUT25OMZoD/2gXVC52jp5B6B2F9xF11Elq66pUjGWYoO6PDJ7gqUA4odxtSOyqNzkbp5oycvVMRV9vDkdRfg2d9hKENvD8PjPE4WgHB+EZOBnPnVPVmnbtrnWVzvt/jvT7tdZK5EpxtGcrV2A9AAAkDyAA7ACh8FdTUeLT4/WyNlqZLhuUhwY3yI2NgGtG4be+6mwjhuHFnsja0iJgzOLvCXP+PQG5J2J26qjsjR8tBI8Mj5Y7UjOmZec+HwPPFXqkezRPmQXJy7G+ykJJytKRQd190J1laGFSrVFEloA7m0jasD1GTg/StWw3GjiTC9gsu8SwXDqWTIHgnyN1XN2xyWCdvxeXHqaQTIEmLnxGVE+uMiiCux3GOtaHoq/EbCiElP4Vj1HrSFcQIcSZjSlMBpWOO6yMim7al3VLKjBYZRaM2v16BQRoshwOkKSoI4CgMZ9RWsNEo8RKVlSuVkkVLXLJGW2pIRjaOMjsT6UyyocuGsp8NKmgNpPzolkzX6BV6pwmanaHvFx5d/NNSUc5wK2BsHHHetyGysnak/lThbrTMuLqYsOM484r8KEJ5/6D59qkL7dULHTud0Tcy1yEgDKiQM04W+w3GfLEOBDdkPrHCGUFSjz8qKekujaX0tyNSPkgfEI7SsD6FX/AOP50X7LCs2mooZgRGYjQ5IbGPz9Tx3NBy1bW7JtBh4cPEEJ9D+zlqO7EStTTW7PFKwot5Dr6h/4QdoPzJP/AIaO2ldN9NemTTYstoRJuSCopmyAlcgqxgkLIARx/lA4qCaq6uwrUDCt7hfkEYDTZGc/M5wKCt91vf72uS7OefaGSjwUrKUkf7xHf6dqXuM9VsbBNIYI6VoDtd/v/fVH/UumLrq24r1He7qhhLP/AMFHadwWwDkK3A9/pyKgfVaZrZ+M1K/Ztyhxb8hqHPmKjhLE95r4gtKxgndgKIx33YyCcQ7SSp6Jtptb97cEBUpgy0+OpDbbanEhW4bsEbSc10atPSZN/wD2jpHVNije4RlR5EZRaOfjW5ucKgopL20EHgbc8cYA4aTFIBa6Jr4slMeYSy9renX5IGezR7MVtctEbXGqUoKVDey2d2FpH8RJPbP8jVgm/wC60kSIFhnW94xQELRGcQot+gISTinjqGzqXTGlVRNBqiwJMdgNxt7PiIbAAHCcg9uO/wA6rTpq/dUtSa4aa1ShCLpEQ4YtwbSpLLzWSVNL75Qoc7SfhJyDmp5JMx1VfhgLhcHROvVzo3pPW0GSp6A3GnKSSmW0gJVuwcFQ/irntq2yS7Hf59plDL0N5TKyOxKTjP3HP3rohrTqjpW3mVbXLulExsqSslCyhJ+awNo/OqB9Q7um6asu10bUFpkS3FJV3yncQP0AojDpHl5HRBYzTsETXHe6jEeNNdGW0KUkfxEcV7cbUg/vnACnk/Ktn7RlOpAdeUpAGAndjH9K1ORFvK3BJGfLFOQe6rRYAPCvodbSnKFE/PFeVL5whWSfM1uTFQ0P3qsn/KK8CMFnjAHmSa+LgFyI3O8I3WkoUT3T+dZXtcfw1lBSkkelZXOZq+9mcvSLNvPFKWdOqUfw/pRAtfTzUkjb4dpfPzDRqWW/pJq57bt0/MUPUNnFcmpA6ruLBpn7MJ+CD7WlSr+ClSNHFQ/2WftR1h9GdYYGNOTFfRkinaP0Z1qQMaVuGPkyeaidVt7pjHw/Pa5id8iq6nRpTz4OPtXtFmTCWk7ADVlGegnUKbksaSmYHB8Qob//ALqGa+SfZe6nTSGWdFzXHFj4fCKFkf8AKo1HJUB7CAURT4TJTSh+QhQDpn07layU4pp5LLEYpDxKCcg5PB7Z47GrCWLSVpsjCIkJvYhP4ld1LPqo1O+mHs26ttWl41slIdtaj+8eaMVxTinDjKiQnHkB38qMOl/ZiacKV3SfNVn+H3ZwZ/8ALWTYrDi2J1LomRPyA6aEfG+39FsmG4tguFUjX1koz22FygZEjW5naS3k486c40i3pWkFsHFWVHswWFWNinsfPcP5mvP/ALsNiyf3qwR/90f1VSp3BuJO96By9d+IHDX/ALhHw/qgrCZgOtpcSEp8xxTizFir/jB+dF6B7OEJmQpD9wk+7g/u0tLR2++ac3vZ1suz/DXm4MqHfcpsiio+AcQMdwy3kUrl45wPNlbNp6IJKt/hHeysA/KvSUBYUlx0bvrRSnez1f0nZatQRXUnyfbKFfmnOaSD2bteDn9o20k/76/9KCdwRibXWMR+FkRFxXgsozGpb8f/AAgne9MSX3/GjyVp8/hVjFSfROoNS6RfamQ5iw42RuQonw1j5iiK57Oeu0J3LuNvAHmC4rP5JpC90N1VHXsdu0MH5Nvn+SKkdwjjDgAIjptsp5uJ8GrYjBJO1zTuNT+yeH+sES5IDk6zOIfIyrwXgUk/cA15Z6uaaio/xFslqXnslTf880xHozfN21Wo7Yk+ig8k/qikh6LNqU8m5XR96QhHiBMVl0oI/wDFtxn5UBUcFYk9/Nlj18gB+iStg4by5RIbeWb91Inetumgo+FpqQv5qkIH8ga1/wDtptjn4NLNAf70o/0TQrOiJ/vbgixLgIyCcFcZwKV9AUitUm1vsNKCLbMCUY3FMR9RBPbJCMUZS8HVErC9wI9Qi5MOwGJwYy7vidPqi4nrLHIw1p6K0ccKL6lY+gwKb5nU+bKWpTimktn+AeX3oRrZuKT8FvuBGMgGE/8A/hT1A0vdXY7c2fGmllxIWG0RXclJ+e3ihangqrlfywDZF/wvBaVvNB387n5J/u2t40nO9LZ+vJpRp7W2n4e511llkp5W4UDP50PrvaFR5qG4sC5IQpWTviu4x9SkCkN8gXN+J7vEhut4HA8JX64ppgfBopn3kGUD5lSV3sMcDYqa7i76etkaIPV7RV2nKtUy9BpCztQVo+An5qzxn17Vt1FG02UKR7ihQVnOR3qoFw0XrgSlyY8OcsJV8Sm47m0fLOKfLfJ6rwGW4rgufhNJCUpDbhwkdh27VqNOyKCDlRtsAqHNhUjZecxxt2SrqpoPRV5mvBm3eDKX2cZOFZ+frVWtRQWIVxftrMkOtsLKSUL3JJHzHFWNvWndcXhovKgzkIUcKJiO8n/loZag6O6secK4likuZ4Phx3E4+ZyKia1+a5VgpJmMjMchO3VCO4hlLKUtNhSkpAxgE5pimuIYaUhbSiAnPPmT3NGWJ0Q1w86lDun5u3zKmF4++BXmZ7P+up7MmLH0zM3JSdq/AWQfpxwKIYSDqF1MWuYcjhdABltK3kIzt8RQBI781YnSmi2LRamHoNtOHUBalAcrOO5PnUF/92jrSkoUxouW6SrCNhTkn6Zq4fRDpdr+5aLt8LXOkX7VdWSWg27g+KgfhVxkJJHlRT2F40VVbNHAbydEA52oY9kTm5MPx0nspTZ2k+m7kUOtX9QH7lviW1am2v4nDx+XqfSr9Xr2dW50Vbc61t4cTtUFgHIqt/U32T5mnvFn6djlbWSpUfdkgf7mfT0oTk5DdwumsFZBOAGEBVjQh5ptJfyl4EOuEKwvHfnzyaVyY8a6bIzTK461I35Wn8YPbBzz37mpm/0vu0h5xlyItG5OVeIc9vT65pGjpzqYSSt1vlgI24UPwjgdz8u3zr5x6hPYY9OSQHMdYHbp57i47bndRqROhQWW4ERlbS1kNuEN/EB6D1zzXVr2YrXJZ6M6RlXGQ7IkyrOw8tbjpWfDJUplOSeyW1oSPQAeVcyz0/vt8vFtsluhLVLuEtuM0E/FudcWEp7D1IrrXbmLNoHT8CzxVBm2WqM1Cjbj2ZaQEIH/ACpFeRhjGh536pFxNUyucKewt0sBsOmiT69VEEIF3BUeAPU/KghedT2XTkKaq4DwnX23UtuI/GlfwhCAgAqVvKsZ4CccmiN1UVZbvZC8821c7fJRwlCxgj5HyIPnVPNSrl2i8peROUza4yFKWl9XOAfhyok9sd8/6VBUSAuuELhVIHxHObW6FCzq7Ev3T5UjUFtvjyUXVS0KZdIUoLcBJ2keWNxx2qt0goefwtR2jgkDJoo9YeoMnX94SiGoi2wyUsZ43nzXz+nyz60PPBKEcIbODjOM02omlkYz7lJsVAnmtHsF5agxVoDjclCvVK8Aj7Zr6+7HbRsCz9gP9a1rjuPfEhDfzwMYrG4i1EIW6hIHnjgUXmSnk62aNVrUpB/A3n/xmvbL7oIDY8RavLGf6Usas7rrLkpKVusNkJ3ZwST6CnZlET3xmOhPubbQKi4AN+R2FQvnAFhqmNJhEspu85b2t53NtOiYU22URu8MDPOMisqRuR/FWXDNjfFz8SwD9xisof2o9gnf+H4f8x+ij8PV0tjHhqQPqkU9xuoM9og7mv8AkFDRMhSR+I17Eo/5jTY07DuFmceKzs2ciu31NuQHCmBj/wC2k0qb6oXNQwSwAeM+EmhCmY52CqUMzXUkfEfpXHszB0RUWL1RPvlGmD1PuLakk+7q2nI3Mp/UVJIHV64NuLktKjsPBRcQW2wkdxhKQB8PnzmgNBmOPuJbSpKVHgFSgB9yeBTrHluZI3du/wAqFkjY06BP6KqqaixLyQVYiD7QOoUx0MPCG+UrKi46yFrUMYxk/nmpDH9pTUsd1X7McQw0SdqTyrGfPy/Sq0x5iu2407RZDpSSkqwMZx5Z7UBJKGHRW2joXTts83VpLT7W/Um27TDvLiOeydoH6JqaO+3D1auE9pm1T0ZcCGkNIjIWVLxjAyMkk/zqnceatkNuoWQrdkfD+tL27hKfkmWt1XjKUVlQGDnucYxj7UI6vkZoCrBDwnR1Ni9gJ9FbuP7cPV1mSuNLnxvESS2UuQ20qQoHHp9aItl9rXqFe4sZEVcZ2SEKU8RDQTxyeOeAPPFUPbfL8oOtB0A4PxK3Eq8yTgdzk9vOp9pefcoykqaecR9OOKXVmMTRtuHaptBwJhwNnRAj0V34HtMa8JK0iIcoAGGEjacdxgCtUnr11KkZc/a+3PklpIH8qAGkdSSNyG5SN6fPii7Zo8W6tJLYG4+VVWp4wmp9JHKao4Swei8XIHyWu59VNbzsplXErC++8ZH5YqGz9TXQuK3xobqdx+L3dJCh68iiM/pEqTu8IE9+1M83RwVk+Fz9K5i4ybJ/NdDx4ZhTTZjQEPF3xK1ZXa4CVeoip/0p1smoXI6ltsR4zPiY3eGylOfrjvS+bo5aSVJb5pvasEiM5uDRGO/FF/4ha8XBTqmw+gIsbfIJXEtWlTPTJuGkrRIQte5wLipwok8nGMZqa6t0Za3tMod0xaLexDIKlMNRkBvcR5pA5+9R+BFS82Gnkj6+lEbp45tLlin4VHfHwZ8jXg4iHulyXYnR0tKPaIWDwnUdwq4e42Dcpl/S1uaebPP+GTyfpWu5XyQlCkFOE7CEBCQAD/pRb6l9N1W66uPMNEBfPbg57ULb1puawlRU0o49BXUXEDXGxcm1LQ4fiEDZIQLnyCGmop86QFEJbI74KAR+tQiXdnWFFLkCNnPfwU8/pROuFpJBUpvKc8j/AL+lRO96eafWvw2FBBOUpPJA+uBn8qdQYsyQalA1XDwB8LVH4Gu3rYVgW6G82pCkBtaPhGR3wMcjv9qQjWslC0n3OKdvYFof0xXy6aOkxndim1oO0EJIxkEZB/Kmp+yXEqAWCdownJ7D0ppHWRH3Sq9Ngsp8Ntk8nXd2fbytbRBOCnAOR9PSk7urZTax8DJ+EH8CDz9hTObJOb7NL+3pSp7S8xqzpvKnmNi3iz4IcBeBAzko7hPPf5VL7SxvVDDBna3YnBrV7/Ki2wR55bTx8+1LUa9lJSEILSEj8KUDAFRDwylJbIJycnIGfzr0w2oKyltHw+vNdGYqNuGN7Ij27qXdWUbGn1FI8gSMVIIXWK8xcPm5lstkFBSpWQR2I9CKEbZdWkpK8bvLGMCvEkeChfiPkKP8OeOe32rn2gt6oxuCRSjMQrrdLvahha0DWnL1MRFvBPhsOqVtbmc4ABJwHDz8PZWPh54E6v6Jd8hONBROR5muec9TS3mU2htyO2poIVvdDiisJ+JWQBgZBIHOOMk4o49KfaRv9qt8vSeq213CRHhvqtVxJ3PBxDeWmXh2Wkkfj/EMkK3cFMcsrpGHVDTcN+yPbLStvfcW0v5KG9Vb3AZucq2WyzeHOivrjy5LgBJcSrGEAHH1UR54GO9QiLCucx343lJAGVfF2/P+ppwYeekiTLu77j8p+St5a1nK1rUcqUT6kk17ZlBLanHDsbAI24zn/wBfT86XuqXj8tq0yi4apI2MfKNSBcdj5ol+yZabXdOszd6uSyhrTMV6e2lR/wBrICdqN2fTcV8eYTV0dYS5t20+MrUhtLZKs1QzpTqq2aNvz5uChGFyQG/G4CG1ZGQr5EDGR28+MkWqgaon3SzN29c9tLDiQEqxuBHlgjv+dFiUPiyrNeIsMlhrzK8WF9O1kFdW6j1HoNyZ/dm4OLivqUpyA9+8YWs8AhAxg+WQQfXI4qsOt+o+qdXzHmbvMwjfzGQ34bSSD6HKjz/mJq/Ft6X6Vut6YXcnZ05wOb0oO1DZP0wf5ippqT2fNGS4Tt4l2G1lSkfDiI2s4A7blAk1xTP5Ny5ub9kBWzwSFrQ7Lfy3XKJSd61JeJUfI+VKmvdi0WyhYOO23Of+lWP619DLf4L140xDTHmRsktMtpSh5I8sDsr0I79j61XJlRI8A5CiTnBI/OmkVS2pbcKAUvsz7Otrt5pXEt8WUHFPR0hPZKwccik5tcVL6UtKKin43CocJT863NTVlKWG2iU5PIFK21tvKWHGOdpzhWBz514XPb10TIU1JUNa3KMw3P2XiG+xGlbW4weLiPhTwNuPP0rwhDLr37WLSnFbiC0B+AHtx58fzrw8ywmOHmZKUuJTt7eXPfnvzXxMd5iMXmHgreBySO/piuQ3tuVIHvaRG9oLW+IAdOoPna2x6JassOK3qjPEn5f61lMnv0o8hf5rwayvvZ3KP+MM/wAv/SEM6ysrKtK/PYWxA5BpU0nzIrQ0OeaWtgEVC9yY00WbVb22l4CgkgA44p0hy1sMLjhhpW8g71JytOPIHyz50jYU74fhBxWwncUZ4JHnil0ZgrIwKClcDurVQQlrgWaJwguFRG4GnhkrQAtIO3OM+Wa+Wt4w246mGY6nmlrUd7IUcEAYOchQ78Y4pdEirJASndntxn/v/rSad4uVoWGtcxrQdSlcYOSFb3Fbc8gBP4j6DFTLTem37iEBtrJKjyM9vL5etOGh+mk+7NIuNwbUzFVgpJHLn0Hp86Llk0uzHSmLHZCE9uByRVIxfHIoLxxm5V+oQ5jbuUbsugojQCJJRvPJAGVCpYzpiOw0G48LKsklSjjI9MVOdO6HbSN6G3FEjPwoKuftTw/p+7tDbHtL7m0Yz4ZArParHHzSEB10wFdlOUlQS3W4xFDc2EYogaYu4iOIAc7eRNND1qnA4lxHGvqkj9a1GC60vLTpHyJpZUyNqxlcVJI9lU3K7VWB05Pg3dhLasBzGMU8PabS4MhHfsRQIsV9utqdSttXainp/qw4htLVxh+LjjcO9VOagqKd+aM3HqqTiWE1dO4yUuo7JykaRDhI8Lj6U2SdB7gdrfepZH6oaXWnLsKUD5gIB/rWxzqlpBpOf2VPcPoEJ/8AypjSun2JPzSUTYqw2ETvkoEnQshslSWl49cU627TkuI826lB3I5GO5p3f6yWBCtkfS0pfzW8lI/QGt8HqrGlLw1pKOkeq5ClfoEimD4X+855HzRUtTjDozngNvMt+6X6psI1BpsSi2r3iOnCuOcChIbVFkEsT4/Y4yBR/ses4sxBaes8RCFjChhfOfvQb6ga6sWjdTKh3DSMDwHzlK0vuoyPzIoiahllDZqd+p31O6i4eqq3mPohESdwAR9wozM6LaevyN8ecYzqu24cfnUXuvsv6qwXbalme1j/AOUvJ/KjBpbVnTC/lKS9MtTq8YUl0Ot5+fY0SE6XuUeKLhZLkidGUMpcaOfzHlXkNdiNAPGC4DtqR6jdHVnElfh7xFKS3ykbp8CN/mqN3zofqGzqIudsfZHkVJqNO9MFuEhvYpXoavyu+TUZi3m1okNfhIWjdTNcem2i9Ubn4MdMGSckJCfhz9PKmNPxTJJ/ypbnsdCp4uLXs/8AWMFu41CpCOlUpLQzHJHyFJnOmJPwqjn/AJatnN0FM09MDM21l1rslXOw+hyK2RdJW+Una7BwvsTjNTjiasB2ThuOUz25rAjuFTqd0gUsKzHUlX05qM3TpdPtqcoaUUjnmr4P9OYqm1BuKDuHCsfhqF6m0AlKFBTCTgeQo+k4wqWOAkBsuosQoak6DVUgl2NxkLCU7HADgGmdu1S1tLQYzq3ACpW1JOEjufoBzk1Y/VegkpcWpEc9+wFDqfZp8F95MYvNBSCglJIyk5BH0IOCPOr7h+OR1LAQdUzgp4jdwtayGX7OcTtZCPgByHDngfb0pwt0GOh4PpbT7y2SUrACzvTyODwRwCflnv2pzetK4iAHG1t5QC4ond5nyOceVPNksMJyGJhaKHnMp34HKR9vM5+2KamoDhod09w3Do6qYRtHTr09FG246paTKCEtqb3uOZVhIH3/ACpqW/4riGwSQFDIqa3nTilwnC0kLUkBQIHKccnj6fyqO2uwTrq64/EjlxLAC3AOdo+dc6tBL90yr6eWKZtOwb9e6R3NalHByoITtST5fP60utOrtRaLlGRpO9SIo8FtLgB3NOqLaStKmzlJ2qKgDjPApJcIzqFOIcQcg4PB4PpTY+8AopUgjOO4xzUsJOlkhxWnje4tlCMdq9qS/bVJuVsjQpGMpfjLWEE/NKtyhn/xEfKjb0t9p9vWCmNPagfQncAkOFX6j1qjjgC0DOc15gzp1qktzbe+tl5pW5KhxyKIEIOxVHrcNiIs1oXSLVfT9qTDXKba3odG4KAyCk+eaod7QHTlOkNR/teCyEQ7i4Qv/K2/yT9ArlX2VV0PZM61wOo+mVaQvz6E3GOMNhZ53Y7Z9CO3zqI+0n07RdrdcrT4HxOJLjBx2cHKT+fp6moI3GllDuh3VfiLpXOppNxq091QsKW2EthHCuyu1b2XGm3uAVpOMknz9a8LjPNOOtuApW2SkhXdJzyK3MKZQyRhKlE85TnaKcutluFPTte1/bqtUza46omP8KkgA+Zwe9JVtrcCAHR+74QjHJNLSoFQKz4iUg4ya8eGgJCkMkuJwokEV8HWC+mhEri7v/5WB9aBtMJIx8xWVrMl8nIwM/7wrK+u7so+YwaXPyCFFfR3r5WVZSvz8N0paHIpcx6Y86QMkDGfKlrShih3hNqM7J9THgCIw6xNLryyfEa2FOzt5+f/AEpygRVKwrA5qPxVJSQTk1L7IhtaXDOdeZV4PiMBLW4OK8hyRgHn4ue3Y0qqbtaVecKc2Rw0snCFEJIOKOfR/paqY2nUl4ZSqG63hhhxoEuHPJ5H4eBgjBPyHePdFdCyNV3wynmU/s6GD7wVoBDhIOGxnzPcnyHPmKs3er3pnQNpN2vqxHYbwiPGQAFuqx8KG08A8D6AZPYZrMeJ8bljkGH0YvI7t0v08j59AtQwalY2IVDz6L7ZtFS7qpKWkIYYH8ahgAfIVObBauntgZVNlyGp6mskvOuJSyFDyyeDz6bj/KgbYtSa26sTXJM19Vp08xyYkdRQkp9FqGCs/p8hW3VN3QpP7Mt6PCiMDaAkY3Y86oVRhs0kns8smvUN6eRPU+ifezOrhYuyjyR2V1qsiD4FlagBtJ2goaJScfMkfyqW6W6kpuziUGLFAxjIScH9aou9e1mb4MN1SShXKge9HDpHeJBbTLfcO1oDJqLEcD/hsHNjcVzW8PUogOQXPrqrkxrRaL3BUq42+Mpop5VtAx96AHULTdutdwddtSwlgLPHkOfKsvPVe7MxC2h8tspHwhJxmhLqHqHcpz6gpxSseWcAUBDBLWlvLba25S3h3h2up5nSvf4T0UlRd0sL8MkHnzpzi6jZBwUp+1C1N5lznANi3VHgJHOfsKmemtB6wv2FQrLJCTj4lDApqcMbs5XWpoYKZmeocG+pU0j6ijY7Ypc3foi+Ck0hV0g1pbovvUpDbaAPNZ4/TFR+RHlQ5KYkjG9Sto5oiHCGvcG21SVrKCpuYZAQN7FS1U+KtW5tAJNL7bc0heOEc06dNtP2GQ8hU+IJq+535Kfy9KOLGgND3WKEO6dhZxwptGwj55HNW6n4IknZYvAPbVUvEuKKKkdkDHOb30Qttdy2AFLvkPOo31R0vD1pASl5KS80coX50QtbdH5dlgu3fRb78hDIKnILhK1FI5+BXcnz2n7E9qDq9WpcGCrB8/lSKuwCtwd+Q6dQR1UmCyRYjIK2gd7p9CPUf3dDWNoqfY5PiwZDjS21YIB4P1FHXpJ1NuOk5TSbmp12Es7XkJ52/bzobXa7NqcL7ZGf4v8AWm5vULiFjwl4PypdM2d7myH3grbiNGMZpjDUtBBVsbhrDSVycMyJeIaQ58WxwhBA/wDCcEV8gajs4cyxLhuHj8Lgz/OqwtX66OpBQVfXFOMTUV1h/vQ64nzOKrVdh5meZWNDXeX2VNPBgZHkbJ81buPcrVco/u82My4hQx5HFM91ZsdoHjJthcb9UkcUHrFrF96M0+JTh3gHBVUqj6lcmxjHf+JCxggk1BBU1jmmJ5AcOtlV5OH5qKQ+I5b6hPMnXOnYwKUWlYxx5Go/cNUWO5ZAYDWe4WAKGevBebDJVJhuZjLOUnk4/Woa3ri5JVteQlY9QoijDh1VWt8b/kFbqHhiJ8YmicTfzRXnWi1XIqDRYXnPbFMN76SJXEE5MZhYdJGAE5475HlTDbdcxVKHjCQ0ofxcLA/rU805r9pRQ0ZLEtvzbXwr8jXsFHVUJPiNkXPDiFAA6HUDyP6oL6i6SQnUKS7BSkgjsMfp51Ar9pE2pza2MIQhKANvoAD/ACq9EbTum9awFLt58GSkZWye/wBvlQU6o9NZcNp5YZ3gHjaOatOFYzPTSCOU3adj2TrhbjCM1fIm8L9jdViMRbShkHOMnHn/AN4Na4mkIwdeuEJ52I54RWVNqKSggEkpwf50+XKE+xIUSjAGG1eR5IB4+hNfW1L90ue/4Ut2t9f/ABeGk/1zWjxzc1tzstWnqeZGHGxQh1zYr4zcPHvCnZK3ANrz2DuR5beTgd8dqhjrKmVHbwAcFPl9KMPUESJdo05IWNxcjKWVDJ3bc5/nQtltbFONEYUlah9MUwgk8OVUvEKRj/zG6E3TK4UjJ5+gGa1JW2olK1BI/wB7ilT7JIPxHj503Swpp1O7kCjWAP0VUqnOh8SkvTfWMnRes4V2iSVsN+MlDp3bfhJ4PHzNXrl3iRreytvXBSHXCgEOYGVZAOSR9q5zuOIeWG0IKgruVDFXL9kbVbmrrM7o2ZIQu4WkJKdxJWqOr8JPmcHI+gTUNZHmaHKvyANcZeg6oIdeemDtjuL2qbdHJjvLzLQASEq4HiD5HjPz+tB7dtILCUkY+LHODXRnqfodiTBebeYS+24gocQU8EHjBqhWs9FvaW1TJs7mQwFb46lfxtH8P5cg/Q17R1BcOW/cL1redZ0X8yjiQhYDa8AFWVHzr0oKa3IbSVlQwFHjI+lOMeA+sKSlgKCFA4PoK9SUocKVcIIIGPMf6Ciy+xsjm0LiwknX0TQmO6tIUIQIx37VlO6Wy2NqZoAHyz+uKyvs4X38Nd/dkCKysrKtZX5fC2Nq55NLWl8YpvTSllePOoni6LppMh1TrGypYSO57Z4okaX05OuN4YsbRS8+VhkKbWFox6hQJGB34obW3Y7KbQ4pSUlQ3KAyQPPjirA9IHxEHxKR4bSipBKQFDI5Oe/YDjNV3Hah1JTuezfp6q/cOhk8oa421/sf1VgbRK070s0kEtyQ3Ghtla3cbS6vGVKx55Pl9BQoiTNSdZtZNzp5eSyXAzEjknDDWRj/AIj3J/0qMa51dJ1rqNjTER1QiRlBb+xWMkHhPyPnVkfZ+0og3liU4lalZKgpw7lc+p8z86yyoi/gNK+tm1qJATc7gfc/otNZVtq3ZI9I2aeSkl2sTWkNORtPWxAR8IC1DgqPmTQj1zKNujFhH+3fzk/5U+ZqzHUHT6kS0rUjCdhV/wB/lVadX2124XZx5xPwqVhKT5gVW8EcDJmlOu59VaMNqRIzODoohp20uS5SEhKipau9WP0dps2yxoS4nAX8a/8Av71Fekugl3CWJbzWENkHt3otXxCYrQiR09uDgUDxHjAqJxSxHbddy1eZ+UbofaiaVOdLaFqCRkAAYr3pbpRN1I4l1SPd4fdT7o8v90ef1qb2rS8CIz+3NSEJZScts4yVk9hjzz6VCOovXi3wVrs8GUhCWvhLTKspRjyUU/iPyBwO3J7c0BqKj8qlaT5qWKtqpzyKPfqeyK9l09050O2gJSxMl+agQs5+fkBU1s+sIUkpbjlphHklNUjc6wofez46uT6YH8qlun+qT3gKdZk8pST+LtVhhw+rhIdIFDWcKSVbc8shc89Sf0Gysx1X6t2HTFicgpleJJcTlQCu3HFVy0bqSbre/wA65Kz7pEwhsn+Jajk/kB+tB7W2t7jqK5uqfkrcSVc896NvRuwPQNNQ0OtBK5ZMlwHIOVYKc/8ACE8Vd8NoruEkmpC4xLDaXhfAnQxm8spAv5bn6afFWF6TrQxdmN4wCkjt37UdbIpRuCorZABc+HHPBoM6F07M/dzmlBptn4lOr4SPl86LljdRBSXm1nd3Cj61bKYWNisZxUNkvlNzaylz7iGJLiG07m0crTnyA5/7+VVP9ozpg5aNSo1ZptbTVsu6z447BqR3JAAxhQ5xxyD8qtVZ21Sh724skOBQwfPPnUJ6hWJN90pdrK6ne4htTzBxylxv4kkfkR967xakFbSuYRruELwpismCYm2Vp0NmuHQgm17eW6pyiyMpT/ipTjx+Xwj/AFre21BjEFuMgY8zyfzre/fbVb075EM8DPxrSD+RNNb/AFe0PAc8KTHjgjuFIJ/kg1jtTSzSGzRdfoa08ou2Mn0S6RdnG0FMdGSPU8VG592uK1KSpWPvUgidYenEohPuUIk+qCP5op7ttx6danWGmbKytSj/APJe24+fGKVOjNKS+aMgdyFyJX0ozy07rDromjSUy4NW/buUd6ypPyBqY2+9XJHC1FJHlmpdYunujVx0pZ95jEjuV5SPuc06yOka/D8S23FLqTykLQOfuDSCWshmlLoxdVWux7D5JS2QFt+4UJu012725cKRyFDg+hquOtnLxp24ORlLWlOfhUO2Ks1dtL3e0KKJcRQ8gocpP3od6/0h+37aoGP++QDtVjk0/wAFxCCOQNk28074erIIJbAgsd5oDxtYXtp9A97Vt8wVUdOklsga5Q0zNv8AKhyVEJSpKG1jd80kA/8Amqvdyt0m2y3I8lO1SVEYORT9ovWU/SV2iXJp8pSw8lxSScBWDn+lXHE8NFZTZqSwduPNXbF8HNXRkUZyvI0Pn0V37vonUnRmLAvdu1Mi45O95l1HhFSP9xJUry8t1PNz1HZNZQ0rQpIU+0FbMjkkeR8/pVQ+p3tHav6hTcuSA0yAGmW2ySEJPH50+aK1rOluR4TKXsMpSgqJxnAxmqqcIqKeDnVVgSQbdhbVZg7gfEW00dViTxzxfUWGnQG26mGuOlhUHJkVglKiTx5Zz/rQUvrD9uVeYz0cp95ivtJzxgeE4OPu2Pzq5Omrq3cbe2zOYCnCBlZHChQF9oDQc+2Txd4zJMKWhSApA/CTuyD9lU7w/GGMaGNNwSmXD3ET5Jzh9afIHuq3Xu6IdsOnojzST7kZDTgB5/eBAB/Qmh7cEr99klxGxQcWSn0JV2og32wS0Nq2oygnd9Khc6A6lS3XEZKiVE571caSoZKMwKt9QGOYA3ZR10HcUn1xikElkOLycHAxTo8y5uJOQoA+XzpGSnYcjKgcYzzThhsLhVOqja82dsm7wVAgjHHapZ0o6jTOk/UO16yi+I83Fc8Oaw2eX4yuHEZPGccj/eAqOuNODICPxfpXxmGgZDmMdyT/AK1PcOHi2SaooTMOW0WuuqFxbtGs9ORr3Z5DcqFPjpkMvIVuSpKhkHP3FU19o7Q6xHFzbbCX4KyQQPxNn8Q/r+fzoh+wtr+6zod86aXIqfttsje/wHlKH+HSpzatn6FStw9MK9RUx652ONOt7igE5Tk5PpzSh14JbpFRCSjmdSv6ahUVt7RUgLbcKiskEZzx/wB5pumB2O85GKcnnafkakO+JDuUy2x1AJYcIST5Dvj7ZxUf1A/4spstknH5gCmjbucn8lReIOaUlDy8AFzBHlmspG5OaKyVNpz8yKypMqE9tt/Mg7WVlfQMmrSvzIF9TXpJwa+YA7Gvo718u2gg3TlapARKRn1orWfUqbLYpMpLgBCMJHqTQcbWUEKSeQc09LujkyI1CSTjIKvmaWV9E2qIzbdVYMJxF1Ne2/REno8+5cdUOvSFb1vHcSfrXQvozEahuxChI3LAzXO7pUr9mXpmUrhCfxmr9dF9RMXT3V5hzOFpBAPbmsc/EdrxK2SP3QtY4YdzaF0bjrqjp1QtKFWlqUhA3KQpP51Wu5acC7ilIQSdwq13URguW1mMhO74Cc0Hk6dL90abLZ3OOBI+prOams9iqS1vZPMBq8tFcnupNoXSjVn0204lsBbqd3byrHrbDjF673ZSG48cbiV9uPM/6US4lmT+z22W0DCUADig71UauNwkGywwr3WOr94lI4cX/oB+uaqdCX11WS47nVDUVaayocy/X6INdT+ot7vD0pcFwxISUKbYwMLCPXP8Kj6jnHAI5zWe5SH/AHhZWokbjR76kW2TCglgsrQXDjJHFBO6RNpUnbnJrdeGRDFDaMCy0Gje2lh/LCZkSwoDJ/WnmxXd+M94QWShYKTn50xG3ub8oyBntTtb44SQCORg1a3sYW90fDiBcbFSLROmHtS6njQVAloub3iBkBoHKv04+9XB0pb2WFNuLbBSgAhvPYelAnoku3RIlydO0S1ONgqIyQ3zx9N39KNNhuDkmSlmOcIKgC5jI/60xpowIw7us04vxCStr+QdBGLepIBJ+oHoEabTdZEpDaH3AltGEobTgJSPLjyogWdL7+xLm0NnAwfOoDpy3x4zaVupKFDkeIQXlcd8H4UD7E1NLZIccQHWmy00SAFrJJV9KZR+FUKosQWtCJjHhpQlLRSEpxjHaoj1GuUTTFiumo5a0oYhxXXXNxwCAkkD7mvkac5jbvI59TQw9r1yW90NmuRX3EeHLiBxKCf3iN+MH1HIP2oqecGFzgNgluEYYZcUgge7R7mg+hIv9EBdLa06b6gIi6giLtL7hI8QJ8RrP1HI7+YpfrHoZAnw03a0CPPgujciRHUlaSPqMiq2M3gx3djitpHcE4Jog6G6qai0m7vs10cbbUR4jCzubcH+8k8H696zOtpnA549D3C/S1ThFXTOE2GSkH/K43afQjUfG4XmT0ijsvYTHUnaeeCP6UQNDaCbtTSVMRwlSuSQOT96ldg6xaB1UlLWq7Wm1zccvsoKmln1x3TRO0/btN3KOl+z3KJIbUMjasfyqnYvNXmMsJuEhxfiavp4uTVxOaevUH0I0KatMImNlLakrOPXyoo2Jp1SAnJGRzSGxafQ25kpHepUywIqv3bQP2rMKkOjqQ51x6LJcZxFlQ8ho1WSLFCubBjz2AtKxjBTQj1d08k2OcpEVxp5hwbkBZ28Hy5oxv3iQwghMdIwODioBra4SLk2oryFAEDA7U8diFO5gZGSX+YQ+BVNZDPZjvCdwgRrPosxqQeKuzSGHyThxlO8f+XP60Obj7NupYig/DJcT32OIINGmZInNLWg3KQwsY2bFKAUc+ZHatkW6a7aRsg6om7TwEur8VP3Cs1aaDGauljDRJYeeoWu0WO4vRxgRStIHR17fPVV5a6XP26Slq7MLbWFZIUOM58qJOlbXaLYUblto5AJyBxU5esWuL9Iabn2+LLSpWVPIaCDj6JqR2fplEjkv3XAQASW3ACf1ouqrJMTjPNk27LvE+KmyxWq3jN2ab/spBolm1zGG223UK44AUP+/OnLqVpi23PRM+JNTuLbRda8yFJ5GP1H3rIU6x2DwYcCMw0VLKUHAGSVYH8qc5esdOXOM5Bu7TDiOUKT5+ecEfSkoqH0zSx0foVlM8tR7Y2oha4gG/mqR3W0wtyke6uqAyCNtRCfoiyXlwtW+cmLJPHhPJwFH61bTVXTzprPK5Fl1Mm3ukklmSC4jPoFJ5H3zUBc6PC5vgsP26TjstqU2CfnhRSr8xTamxkwNBzEFanTcRRTxZnEt/3Aj+nyKrPcOkF8bkhlyCpS1cAoGQr6Ypxc9lvVsyALhHgvISrlK1NqSg/fHNXQ6f8AS626a2S9WXaKIjfIYU8l1w8dkhJ4/OpBrLV8S/MqTpkpDEVGwMtnCkJHngdx9KndxjWQt8J9LdfMjoP1Sep4lM1Q2GljDh/M7p6XXMjV3S7VmkFbLpbVoQrO1xA3IV9xUMW2UIKVYzntjmr76gdnXsOw/d4kxKvxNuICqBeu+jceSHJMaxGA8cq3Mpygn6f9at2D8XipAZWtse42+SdiRrxZwsSpV7FsT3LT2q9QpZw48+xBSv8A3W0lah9y4n/lFSTrRqRUWwS5L6sJbbUcZ+Rp86BaQkaQ6Qxo77W12VJfkLVtI3ZWQkn/AIQmg77UeoWYVjXamnMOzFeFgeh71ZSRPIC3UFVWV+epkd2VZ4spyW7ImOYy+tS1E+p5pPKRvKnHHNpHFKYrIbRvHHOMeVfLkhLUZS3Ep2q4yk5IFOLgOTQUobTZuwTC4y4VkpSgj13CsrwWhn8YP5VlS691Wja/uoV1saKdw3nArXX361ZFgA0KdL2bKHGRZRJ2eEnxfHxnxMDdjHlnOPlSFpsrOACfoM14OOMUus9ylWqaidCWlDzecFSQocjHY8edckZW2CKa5s0oLwAD2H6BfJTUVL+yI644jA5cRtOcDIxk+eadtPJ8CYzI92Ze2Kz4bydyFfIjzpBGjvXCQT8OScqUpQSByB5/MipTbrezGlJaQ+l5ST+8KQNqVZ5AIJCh8xQlVNkYU5w+mMknMA0UxsDD9vtj0hk7FLTsylPkfL9KNns7a+m2e+sRn9wYdUEr3HhBzwaHGnraZdqUgD+IVNdMWc2xSXW0YJ+VZljkkVXTyU8o1ctDwxs9PMx7DpbVdJ2p7OpNMxbo2pLi0Jw6AfwnHxVrsOhXplwblqSlthJ3pWr+L0wPvQ19l2/y5EZca7q/wAKW0qWeCvyz9u/2qxKpzMB8tq/2BH7tQ8vl9Kw/FaUOHNlOrNPVdV089A90FON9R9k7W6yW2NECVp8YpH8Xb8qZpembC48ouWKEsrOSVMgk/nThGuIyMLStKvSlNxcxH94bRyPl5VJglRTSQ/ltAsqw100cpJcbnzQk6l9JdJXSAqQLchlSR2QPh/I9qpv1G6VW2G7Ift5Dam8nb/Cr7eVW16v64egNKjodKRs8vOqXdUepEgrdaS6cqJFW3Bny1FQBRaDqtY4YbVx0uad5LUMJrLUZxSVDkcHNJPeG0nIIGKjl11I666pQ3cnua82q/QULcVcWlPoLakoSlzZhZB2nODnB8vOtXho3hgJT1tcxkmUlErRN7nw9QQW7cskyH22HEbdwW2pQCgR58Z+lWq0uUicy3HIznG5KSQn12jzqm3S2Sq5a7ssZlJWRJDqgCBhKQVE5PoBVydPPpYeQraWkn8RI+NQ+XpR8bDG2xVU4lnbUVTC3fLr80dNMw4yHEhEKXJWkDC3gAkHHp2FTKIw+64FvKSUJJ2pT+EfT1+v5VENKPR1W1kvLWATlLIOEgeWfM1Ooq0rbDwOOO3yo1uqpM17lY2vErYQAlIqGe0zFmy/Z+1SuAoB+LFalAkfwtuoWr/yhVTNtZQ2VOoAUsk988Ui6mW83zpFqy2IGTIsktCQPNXhK4qYDM1ze4UUE3IrIJ9sr2n5ELmFbNZ2B1aUai06mQnPxLaXsV/LvRY0S37OeoAlu4O3m3vH/AOWJe0Z+WUkVXJtxbe9CexyD9KUNKxyM1Up6MSCzSQV+o5qMVjbNkcw92myuCrpD0muoA01rW5QnFD4RJ2upJ+qcV9tOgtY6Alh8yFTIClfBJjLKk49VAciq36P1vcLI4llchxTWRjKu1WU6d9UHkIbDru9tYG4E5GKpWLU1RA0slOZp6pDidBilFCQ2XnMO7XgX+BA39boz9L7td7hKKH5riko5wTxRejOOrUApWfrQ20AuzybsJ0Daz74japsfh3Y7j0ojfFFc+PIrKaqF8dcJXe6CsHx9zZKwhrMumyeHLWt9ncEA8HyqF6itRQFhTI/KiPZbkypsNu4IIxTfqOCxICijGP6Vb6/BqaooxVU7vEq3Q10lPUZXjRV6vlrYC1KLQyMmom/qpiyqO5tR25HFGPUFgLpXsR3zzQu1LpGMhpa3Vkk5PHlSTDp4pDkm1C1jBq6nqQGT6haLB1ekgy34qVkRmiU5yMnBwP0qXRerKbiowr7aVONraJC9uFA/vOyhyPwChhHg2u0WhkOHCZ0hxK1KPYZDf8zn86l7Vx001LaD0qOne2hSCVAAhRWR+mT9q0XD8EpZYvywQUTiOG0Ery6OEnsRvolOoLUvUEBq/aGu5lhhZX7m4rDgOd3wn+Ig+XfmhPc9S3cXF9hxL3jpQXXkYOUeasjuMEn8qfV630HYLQ1Ft+qYrKm5Ed1TiXh/EQhRH0SNxrVa+pXTSZePfL7fIMiemIlK5KUgFaih4qSofxDGwfUivDw/K05Xi4PzCZYfBU0QOaB0jRfL4bO6WvpYj6phj6lkqjlBOUkgnz5wf9ax7WDVua8R1wYHGD5Uo6hTOn+nYEbVFmvDYt02S5FLSQSPESpYyn0B2K+XHzqCP3TRWo0+JG1Cyn/cUFcfXilU+EmOS0rDlHUAlWGBkNZDzWxkA9CDceRTvI6pS5bvu7bgaYPB5xkfzqX6O1RE8dqQmQ4h1JBC0k8Gh9atM6VffBXqGECFY+J4Ci/ozSGkctpTf7cVdh+/Tz+tB1dJThmWnBafkk+JS08DC1zTb0XjqH0ogdQrcb/oq9O2DUjSd6VMubGZBH+ZPZKvn50M9AdVdV6ev6dC9cLCh+L4nu5uQbCXGznAJPZY58qtZC0JFRBVIgzmHlbeA2sHOPpQM1XY5l617DhPwA4xCX7w9vTkFKMED/m2/rXuEVs8sgw+rjDgdndQq5QVkNW18Jdma0aX95vof0Rq13Y7TpXQrSIRR4MdkKbKfTHFcvOumrlan1y822sKYhqKMZ4Kj/0/nV1vaJ6or0704MNx4gtx9gye5xwK50peXNmOTHlFbjy1LUT6k1r2DU/Jj12GyAw2B8TAJTck3TpGZaVFV4iygEeXlSVKoE1YaFxWhsnapJGSPy8qcIYQ80GyAMgjOe9NTttjM3QMNyAkuA848/SmtwXEK3zQzRxsdlBaTY3Nt9lvCrMgbTuVjjPhDn9ayvC45QtSPAYVtON248/PvWV9Zy8zEaZG/wD1/qgVX0DNe0MuOr2NIUpXPAGTWN5CgB3HNW1fk4XK+EEcKGK3MfCobvOt1yub9zkiVIDYWEpRhDaUDCRgcAAZ4r5Jl+8lCvCbQUISgbEbQcAcnHc+p8681I1RDSxjiWm4B003SplO1WMHFSm0OpckhaUJQFnO1PYfnUWiOeKjk8jvT3aXg24k+hpbVtJaQrVhhBsW7FWQ6Y2uJNsr0lU5r3gOpSIu1RWU4/HnG3Hl3oiQrRvcQ02n8SgkfnQw6KSku3VMc4IebUB9QM1YPS9sQ9d4rbjYIDgV38h3rE+IpXU1U8E+a1fC4WzQtdbyRVs62NG6ZiRGiELbQFLI4ys8miZ07161qm2riTnMraG0KJ5PpQG6l3ow4iUJVjOB3pFozWSbMlhSXylShlXNUHFMPkrKTOzcp5VYRFVUdyPF0Ksfeb3Nsb6fCdJb3gjmp5pfUIvEBIWsHKcHNA5WqWtR2xAStJcBznNTLpnNdDy4jiznbkfakuAM5Ewhl0J0VUxLCh7IXuFnNUS6+2daGhLbSogbkK/pVGOocBwSnXHEnJJ+1dG+pMZq4MvwJX4XUcH0OKpB1g0w9AkvNrbUCknBA7itA4ZlFDWup3eoVs4akFRQ8o7hVpu/h4S2Gdq0k7l7vxZ7Z8him+KqLGlFE1CnmwCMNOhOTjgg4PGafb9CdbcKi2Qk5IJ9Ki7qVoWRxwa2ulcHM07JbXZoZblF/wBnKxm66+RO99bZ/Zkdb5QckuFQ2AAf8WT9KuPZGWGXA8++FrSByf6VTz2ZGEva1luLJHhW5wjHzWgVbezNtIUEnv5ZNeyEDQpBWnm1B16BFbSctyS4pIUeBwM0ULO8XIqGc5Ue/wAqGWiIa2m3JzxS2nbtQD50TdMoC4zkxaceSB611H0SerIAJHRLZjoSopz2+EUukKA0tcQ4Mp90ez9PDNNUkDxkpJySadrkkjTM5LQ3KMV4Y9fgNFRauKX1AAaz1C44pVlRweKVNnikCSUqUntgkUqZPbNIXAL9U0clwEubJHAxRC0dqNcVtLKnMFOAOaHjI3KxT5bhtUFAkDvkd6X1NMypbleE2IbKzK5Wk6cdQ3YTzUZ1/CSRtOexq1lj1JG1VYfeEqSJcZOHgD3Hkr7/AM65zWOdMa2KS5yO3rR+6PdT5NvujMaaVFKv3azn8aDwQfnjtVDxvhm8bpYh6rKeNeDxVRe2Uw8TdVaW13R5tQSo859afVz0vN4Urkihr+2UxHQguBSVfEg57pPIP5EU7NX5PhYCh+dZy6WrowY2E27LHKjC3PIkATxcFtKQsEjCeTQb6k3D3dKm2Qfj4SAcDPkCfnU+1RfRbrWFBWHHO3NCO7TG7tGfjOublLz38j61Jg9G9someNLq0cNUL2vEzh4QUOuql+j2+wWeA62taWUNvOpSraXQtJJx6AKWkEZ86g+sOoMSK5KhJ05Dntzmm3IL0lB2pZOzCSkEeQUOD/lPnU+1tZU6l6Vrlttb7jaZIguf5iFPtlP5jb/y0Ar0ZCGi06o/4ZaUpB/hykggfL4E/lW40TWCNrmjoFtvDVFS1sNn6ljnAi9uoIOn920Tv/feCy4Iy+lOmVOJAQUuNSN2ccn/AGnmT+WKT3S/WNsJMvp1bITxKSFQpT7ZTghXZSljP4ew8/nSqbqF4NLuEiKz7/cGktMDbhQQQElXPmsJCR/upVyNwNQe5TVSXAXXlLQjOCTkKJJKlfcn8gmjw4lWWGkjcc1i22/jdr9dkqv2qX7lbxanPEEVgI93aKshsp3ZP1O45PqajDEyRCeDsZwpKT3z3HzrdJO7HPxHn6DypA4CKkY0EWKgqQxlw0WClEPVtjeShF4ZciL7F5kZTn1x3H60Q9DqdmTGjYNTMS0FQw2XQVD5bTzQFlHchQPcDg0QPZ+6YXHqDrViVu8GBa1eO++TtSnb6nyx3P0pZiuHwilfIXZbeQIJ6DX9lSsVyREvfYC11ezTtovMfTLEl4qbfcOxJTwSfWpXa9FTVwX7rOZ3vODYXCOSkev3NU86o9ZNQ6t1lC0J0n1JNjW62Ax0vxniA6Un948fl2CfoKLWn9V6v0/ZY8J7VNykrbbCVKefKio+ec96qGE8IyQubVyGx3A+6zitoaoxh7XtBcb2sb5egVffbTvbku8NadjKIaiqLjoB4PkBVZIrO/I+tF3r9rlWo9eXGNdGUFTaA0l5oYz5/EP6j8qFTIQEhpJ+NXGQPKtSw8SRU4ZNumlJALi/QLHvd44QGpKznkhJ7fetbVvakkPNuLTJK8p+PJxWxLTxb8NxkOBs9gnkpr49MdRL/cx0xiMbSjOdv+pzRbN9EwkawEGUeHtY/wDi6RybRd0vrG9ffzIrKfjdIrZ2PJSFgDdu75/OsrrM5E/wmgOvNPzQEjSXImX4rjrUgKwlxC8YBBBHrk/X1r5EkCI8H3I7L4wRsdBKTkYzwR279/KvHvz6YyoiXD4S1hZTgcqAIB9fM1qcecdKd6s7QEjPkBVqX5LDiLWOy+jnsMjPb/v6Vg+Hk+fallmftkae27d4i5UVP42kObCrj/Ng4/KtT4bJ3tN7ELJKR6c14NTZSBlmB9x6dfVZFdLLgOOOxqbw7RbRpw3r9vR0zUyA0IGxXiFBGfEzjbjy75qK3KJbmGIarfKedcca3SAtvaG157JIPIxg54pbaXwhttbjaVkZGFZwfnwRQlQ3mNDmmysODSezTOhkGbTTXQX8wjT0du0yJdI8pDTimGFtqkEJOAkq/i9O4H3q5Glo6W7m27kEYOD5YqgWmrnMslwDHvmG3gguBp0KSsdxkjg+X0NXp6W339qWC13RlwFZZ8J09+Rwe/yxWMfiBRuiLahux0WycPSNkh5Y3CSdVL4IF0irMViUlKj+5fTuQrII5AIJ7570F9Ua1mWd4uRlHYg/hB8qInWt0t3CMsPDG4AjzB/r2oFarkCQFhSs5zUPD9HHLDGZBcJjjlW+mhY2M2NiUV+mvX6MpaYjkvDgIPhqOFVbPpprm3XKSzNjupS82rDqCefnXKaQw6xN8VlRSQcg+lGHpJ1WvmmZ8dwyytCMJUhZJyPrUnEvA0UsftVCbPGtkkpMbGIMNLVtsTpcfuF1V1haUXS2pmMjcCkcg+tVv6maZE2M5FuDBWE8odSMqTRU6LdUIWtNPogrkpUpSNzYJ5xjlP1Fb9W2sOrdjLjJUpOSnI4UKocrpY3tqAPE3Qj9VPgtRLhVQaWbUdPRc8daaVVbpi1FgSGUKyQgnkDyPmP++aEl1hFp1SijBznHpV2eqGh46lLlM24nvynjFVw1Xp5IUtPuax9VZxWucPYu2piF+yuGIUDa2LmxqTeynptb7t61EqSlJbSiEhsHJ+L41KI9OEgferRWlcOKpKl/GsEcAVXb2abaYUTUDh3thT7ACQfRKuf1NH+AcLSGxlSjwPnVomdcgrN54jHO9jjqCibp+dJuUhqJHSQFEDAHYfOjNB8KLFaiNkfuxhWPM0J+na4tmPjTxt8XgKPcUToM23LUnwHd4Uc5qSLTU7pXVkONgNAljjJU6XlpwlAyPnTzbNsmAELSlW7PB7Him6W60pIaSkkeeKdLWkNxkJA8uDRUQAfYJTUuPKue65I9Z9OQtH9W9XaZtjaW4lvu8hlhtPZCN5ISPoDj7VFmSeKIHtNAt+0FrxJ7i8uk/cCh00o5BzSWYWeR5r9MYHKZKKF53LW/oE6RzjnFP1rIUoAVG2HOcZp+troSoHPnQjhbdWdj/Cp1aQgJBP3qfaUjSTOaQ204hxzBaOCM88EUN7W+OAD3xU205dHIU5qShZUWiCBn0Pal9Xd0TgEsrWvdG4M3srUarbdsdj085K+F52IN4PBxlRT+mKR2S8qmrbYDmSpYSPuabNW6lOrtN228Ic3EMJbUM52qAxSDQDwlXuE2pR5dAIrMKqlZLmfbYrHoKFzcPc+YeNpdf5kpX1V1Ili4CGHCENpIx9OKFbWqUpnApdyCrBGafuusedBvTj6Uq25WM4470BnLnKEokuEAn4sHGafYPhUU1LmBWgcK4LBUYax7TuPqrHaFjxrjeLpZnk7mJ6Y85KT2Km1HP6hNBzUuio9plS7tdW1FtuQVJYKcKUlOEJJ9N6t6U/PKuycE2ez9YLnrG6We9W4J91gsvNTXl/hRnBQn5kqT29MnypP1r6T3iWHVIvUB58KLi0HxEeIcYTzyAAMgDGOTzzVoo45eSw22BHyNv3SamxqLDMefQmXLmDcw6ixI6bXAB+IVR7vcXpkh+4OjaXFlDSUg7QcAHaPIJSEgenw+lR99aV4AxgDPHbFSPV1qu1iloiXK2Ow07MJKsFKz/EQsfCeT5egzUVeWRlJOcnvTJgK11s7HxjlWtbS3ZaXl55pG6sDitzrqQaSvKzlW0/LHnRLAAlNVILErUUh1aWU43OHaMnHepfdupVxs+k1dPtGPqgW50bbjKayl2ccHIz3DefLufPyqCrU4Ht2VApFaHXMnhWDn17V2+BkxbzNQNbefdVOsYyodmkGg6I6+z3b4tsiSbxIjfvZS1pbcV/8ARa27sf8AEoZPyoq6k1lCgxZZXw5HhqklPbDeDhX6VXjR/UCPa9LT7JLQtxKWUsbUqwfBU6FOhI8yUk/lTVrDqxIul51I+ykLj3q3tQmSk5LTSckp+WSpR+9dch8j7qpVrC6YlwQ9vd3ev17lXN1RPjvKUEk9gewpSmQ2G0xY7J8TbyvGCMedNcVBbXuB/SlS5SQlTgyhQI5FMHtuLBFULhCwuOhP6LY09JbS6stqJwRuIPn2pNJOxje1OIdJyCAOAPlSt+4SZAAhuhKdv4RzuOPP9aRoREcjKUtCS4AdxKsc58q6bcmxU1Q4OGSN19NybfK2t02mA7LUZCpyCVknLjnxfesrWQsEhCSQDwQo4/lWVPlPkqkcl9WH5uQhwa+UsQi3+5uKdcd95C07EbRsKcHJJzkHt5UkPerIvzsRZesgj50t2bobS/RRFIUAnOKeYLJkW51sAZSMj7VxI7KAVNCMxT1bP/0t2JdfBivbCcplMh1sgjGVJIIPfNJ0tRGpyo4lByMhwpDzaDhSc/iAOO/fBxTo7CzpZqYScEbTUeLSUKb92lJk5aDqw2lX7r1SrIHI88cc96Aidzcx7aKyhwpcrA0W0P8AfyUz01qNvS78lxmBa7oJsQskTI28MqUO6M8pWn/MOPrVn/ZR1Gu9svaZMltDgIdb8RQABxg8/YVUizMW1+JJfuM5cVxtvdHARuDytwBGfLjPPyol9EtTQ9O6hQ+9KfbccIbaQlI2r553HIx2/wDSqpxThra/D5WNHi+2y0bhurk5kbS4ZTe2u3fz+fwVgeuiS3cWV+K0PDPfd+Lny9aAt7k7t3zJo09aZaJ1mg3Flec4yr14oB3V/cVFPbPFVjheP/g2A7jRPuJNRH6FIIi2G7i1IejofQ2sFTS05SoZ5GPOlzVpuFvecdLKkhhYDhBCkpyeBkcflmkTKPFa8QrbGzCQNuCQc89sHHzPpin6zOIad2OpCmln4gfL581a55SxvhSGkiDgGuCK/RfqnctG3NhYlqSzvSpQB/CfJQ/Wr92DUlr6h6bau9vW2uShHxJCjwcfy8xXOqHp+M8tgQGVBTgCSFqTgrPnngAfWjF0Q6kXHRd8YguyQmK+oNLDi8IAzg5PYD51neM0cczzPALHqO/mrI+hdWQi3vt2PfyVjr1YY12ZcPhYUPhdRjkH1oF686Vha1vMx+Dk9qsdcXmJrDWpdPvNvoWMrS2cpUO2fnSJ2BAvkRT7CBwSHGj3QfMUtwsPpJAWHwovDMXfSi0g8PXyVZunGnXbBFuUdLGHHn0KAHGQAB/WirYGExFokyVblg8D51v1RYxYlxnIyUhEh1SVDz4HetNtYWuYBuOeMZ+laxSP5tOx3kqxi0jajEJpGaAm4+QRBtRelOJ3DtwMelEKztiI2lx3v5ZOagtgafSpOTjsRipxb0rlOtRxlSsj8qOGuqTSjopE18afGX8IPJNPaFpRB3JICUI3Z+g703So6UBDKf4QBSXW63Y2gr+tk4WmzyygjyIZVgii4hYpRMOeWN7lcpOsmqWNadVtV6oiqSWLjdX3GlJOQpAUQkg/MAH71FWlkH5UnKCkDIxnyxXr4kAbgRntn0pI45zcr9I0bfZI2wjZoA+Sc2HOad4L2FDn0qPMOYNOcV7+YqB4unkM11NbbKHHNSm3zQ22lxt74grbsCT2x3z28/0qB293GOeePOpHAkhIAV60DKNbIvKJAjp0+vS3GFWd1eY8rlAJ4QvyokaThG33qJM24Sh9BJ9BuGf0oF6GljcnJBKVDB+9Wl0Xp5V1tXv7ikI2NhZ3Kxn6epqm4pTfnHl9VmHFj2YfmedGv0PqvXWjRDVztK5hbykBSySPLGc1Tl7SEu86pZ05pw++Tpr6WGWBkErPqcYAABJPkAT2FXI6i9QYy9BzYS221PNNFhS1+gHf600dAOkZ0fYnupWp4vhXm9oJgtuDCokQ8g48lODB9QnaOMkU04VojI94YfANSk/DnEs/C2DSSVHv3yxt/wAx+w3P9QiD010fZ+k2gGdJwHvHkR1CRMk+ch9YwtXySOAkeSQPPJoK9RdSLeuUgbyfiOeaJTV/XM1A5b1uYEhtaE891D4k/qn9aAXUhxyHdpCFEgbz/wCtWSqqAZzG3a2iU8OUUk1dLPVnNI/xEnrc6/VQ++z0ygtl8JWhYIUFDII9CDQ4vOmtPvL3JhpZVn/5OUD8u1SG83dtO4bsnngVFZT0qcslAKU571G0km61anDqdoymyhep2bPB2xojZ8fPOVEkD1P/AGKi8hQwVc5xwPSn7U0ERrgVHdlQHJ+tR50KWoBY2470dHawsp3yktsStS3VpSAlO5Q7g1qdKlNkuoSPTnmvb7fwDYnJ9aROLcABWoqIPHNEADolU85Zuvr6wkqUglK88EcEY86bl/ix51vkvLOMEt+ZSBzSVbhUsrA/OiY2kJFVStc7wr20kqBBGPnWtw7ElKyAOeaVMNqcTtQttSVcHPlXyVEQykJJStYPKN2a6zAGy9dC50eYJB4qWWytKVJJ8x2xWoPFTOEEheM7+1fHmZKlKMdtQI/EnFaEPOpUW1p2FI5qZrOySyzFrg11wFvRdS0kNmIglPBOBzWUkUhtSipalFR74PFZXVkNz6gbOQum2+Zbnvd5sdxlzaFbFpKTggEHB9QQa8NKbC8uJJT8jg16eefkufv1qUoYBKjk4HFbnbe8zJEQoS4vI4bUF5BGe4JHarJfTVfnQtu48sXF0mCloztyN3HfvUv09bIpshuyrzEL3vHge4nd4xTtzv7bdvl3z8qZpyb2mxw2pUXw4CH3vAcLASVOEJ3pK8ZVgbeCTjPGM1rsCymalAySsgDHrQ87TJEbH90ZT2hmDXtvcddN0Z9U6UYsfSaPckzG3/HKVfAlQLe7+E5A5+mRzQQK/BWtcdStiuBngkfOri+0boVejugGmWlNhL7zDMh8DuCsZAPpgYH3qoS7m7PTFj3MlbMNgstJbCWyE5UoZVjn4lck5OOM9sV7heq9tpZJr38bh8irBxLG2GeMN8PgBHql8CRdLr4MFBkSUxkq8JoFSghOSTtHkMkk4qSaWYuMy5MxLbFeflpO5LbSSpfw8ngc9qjVm1LdNMS2rhp2Q7AlttraW+0shTgVkH6fCcYHpW6z6guVvnJuMOW6zIycuNqKVc98Eds5ptUwukDg0C3T+qJwXEoqVzOaSTfX08lZeXqL9vaAUhxX76LtUQe48jQqnO71EZGc+te9L6gX7o6wpwqRIQQefP8A9aQuPJVNKGlFQSR3GDnz8z51UqOg9ie9o2vdafi1Q2qp4pWm4Kd4MWO1IaTNJW2pIUrwHEE8jIHmAfUGnSK0Nw8vPJptiuJ8FDIYQFhRV4gzuPAGPTA+lS/SVkN7mNtJlR0AubFJWoggYyT27eXfuajq5MgLnbLqhpxIWtYiPpKwS7jBQx4Tay0soK0nIVg44PmOKe77pYW6AVZG9IyMUr0lONutKm4pAO84OM+de7tc5M+IIzqVeJkkrK+/yxjjz5qiuqHGoIvorPTUz82mgClXQjq89YJCbDdnyYLx25VyGz2z9D50bbyiRZJCdQafXviunc4hJyBnn8qqM227EaSyGmkJL29T2zK0+Xfvj5UeekHUISox07dnQ8gfC0tfZSc4AwaLELRJzGDQo2vwnw+1wi5/mHcd/gpLrO/xdQNWtTTZbcbcWXkYxg4TSawJDs8c8FXFI9Ywo1kvqokV3cgoS7j/AClYzj8hW3Srqzc4wAJCVBSselXumbkhY0dlmVVkE8jovdvp9EYLfbloZDjTa1ZwMAedS7SME+8+8vdkj0pLE1NAmhLYaCewG05xxipRao3vyxHhrSCR5kCmkbA5wSWonIjIdotcxS3HFYVxuNKbxbv2lp6XAWMpkxHWVfRSCP61tm2WbBwZDIAJ4UFZBpc0B4KEq8h29aIYwhxulb522a6M3sVxduEJ2NJdjOpIcZWUK9cjilsR2FLtDsOW2EvMDLS/PHoamPWGzqh9SdUx0fhZu8tIwnAwHVY4HyxQ9kNqbCucZGD86rhPiLV+nWgV1MyYaGwKSpVgkj7Uuivdgqm5bqylKCE7UZxhIz9zWxh05zXZbpdexTGM5SpXBk4AGeM/epHAfBTk+RqEQ3/iGR+dSy0QbhILPhRlqD2SjHY84z+dBTNDBd2ybwVAO5Rd6Xs/te7RrWzuW+64lKR65V5Vcu4sI0/Y2bbGJLnhgKx5nFV36Baat2kZB1FeJCHZuMNJB+Fv5/WitftdMSCrwjlZPBzyB51QcTrRNUGOmGZx0WVcWOlxTEWRwi7GfUn9gnvp70xb1hfjOvjQXarc4l55Cu0h3PwNkeY8z8gB/FU06jS7wlC2o0RxxGMYbSTj8qXaZu7mltG2mOttvxpTRlPH/eXzg/QYH2oe9R+r19jJcj211iNkEbkNgq+xOa0KgpZcMoGwsHjIu71PT4DRZsJK3F8U5mUFjTlaCbAAaX+J/YdEPZF1mWS7tXG5R345adStPifDwDnsea09ZNHvXpLV5sTK30zkpLIaSVb93ASAPPJxQh1xqK4uPu3CXKdfdUSorcUVKJ+tF72dOtUNi2NW/UTyXUJWUxw5glr6Z8/6UhxFsolZNe2up3WjyUlZQRNxClbnewatHUf+UINa9EtQ6KtUK66hWBIkKPix0fEI+cFKVHzV644HlnkmDyI4RgADI710D6laVt/UPSipdsUH2XmyMoGSlY9fn/rVObj0yvrVychLjLTtVgqKcDGfnR8tVBAAc3hI013RnDnEQxmmcaohsjTYja3lZBbXNnU5HTKSnsM9vUUOXm1IOFoOc5NWf1ho+BGtymZkpDYQjAzjJwPSgndI+m0LUlpZc2+vAryixNsmgBIVmgmEo3UFea+HctJ44H0pC8E55J+lPd2Vb0fDGSR3/izmmZagc5GKfRHOLheVTQdEjdaB4JB+laG4hWePOlS1ZV2zXhSy0QUrCR86KF7WSd0UZdmckxgvR5ASFjK+QM8V9mNOR21OZcGwjeMAjP519cZflKL7cgEtnhOMZ+lJ51yeZL0eUwlYXynJ7V80XshZnRQsdcFovodx9FremTkp3stHbwSojBFNktawkvqWSpfJyc0ualA7Wltq8FXz5pFcmhtV4Suxxj0FEs3SCue58WcOJ8uybC45n+KsrwXFjjcKyicoVXMju6HylKWsqUSpROSTzS2BdX7eUvQ0JaktupdbkAkLQU9gOcd+e2eBWlgtw3XUTIocOxSNqiRsX5HjzB8j968R1Ry4feCtKQCRtSCc+XcjjNOiLjVYyxzoyHNNj+i2zp8yc6uRMfW4txZWoqOcqPc/eiZ7MfT7/wBpvWzS+lHB/h3ZiHpJx/8AKQdyv5UN5twM9uM17sw0IzfhgtNhJWMk5UR3PPc1b3+zPtEJzqnd77Lh+I7Btjvurm/GxZHJxjng0ox6qNDhc0rRY5bD1OgTfCqf2zEWMLswve562Fz9UcfbjTbrhpx+2shIbaWhpAHkBwAK5u3S3C3y/dy2oONrVvUeyjnjHH9fOr5e1FqR1l4PlDb2yUFlDyQpKsK7EeYqqGrrK3dGlXlLKQXT8YSMJSong/Ty/KqNwBM6loLSbPJKv/GWHsfJGGe81rdP6ocz5b0+QqVIDW9QAPhtJbTwMfhSAB+VKbCqQLlGVAQ0uSHE+Gh1KShSs8fi4P0PFfJNmubcVye5Cf8AdmnhHW9sOxLpBO0q7ZwCcfKkbDi2XELQsoUlQII7j51pJs5tgqBDnhma54I1Upt9xksS3ESU7HN5KkgYAPmMeX0pygSkSJKgSB8R5JwKj8O6SFSC/JV7wpa96i4NxJz35qWwlMynE3JyMlsyVqUFBoIQpWeQAABwSO3qKUVLAzxW1V/wuqfM1sZOgPXsn23x3FlJbCjg98UX9BWN6Nb37s80lS3kHhTeAN3mO3l2I4qDwp1rkRRKWgpmrc+JDbKUs7McYA7H1GP50Xund2t0x5y3ujwo7wS2jKeQUgDy+9UjG5ZOSQwevotRwymiis8u9P77py0ZB8RpSFvIHx4wtWMd+cDy+dPL1occSp1KFbUkAqA4GaXM6dkWuT4iUZaPxJWOARUqiMLkxXIrbi2mHiFONAkpUR2Jz9/zqhS1P5nMCeNBhIIUPtemHroHktM5DTZcc5HA9eaV2bS0603Rmaxu8JCgoY7U/PaekR8qbSoA8Ep7U96XuT0BxuJLYU+wVE4Ke1N6CUyOFimBrHsic+OxHbrZMt4ur0++OPPqJV8I/JIAqc6LihiOJzyPiXjaD5VCrzGjr1LNWFAMl87ADxg8jn71N4byUNMMMkJCUjNaZE3wN9AsTldnkdbqSiPY3EhHipATmpzYRJR/iA6pPGEmh/p2LKmob8BKlISQFKxxn60UC003HYbbOFIGDiio9SgKgi+TulguExaA08/4gHbJNObRK4wPmRTC2dowKeouTFQE0RE4ndKamNsbRlC5w+0LZEw+qmqgmKnD9xeWFEHKcqJJH1zQSuEQoUrAq5PtZ6P921Mm/to+G5ILpUO24cH+lVXvcds7iGEowgIG3jJHmc5qoPmtM5p7lfpHh2pbVYdBMw6Fo+Y0P1UBkN7CRjHpXq2FSJTbqWm3PDIUUODKFfIjzFKbiyBz6GkEeS9DeS6zt3IORuAIz8wcg/cGj43Zm2RVZGY33anUPHxSspCSo8hPYfT5VKLBqKXCxtWV7ewJqDGUogZ748vqac4EzwyArBB8qjmiEjbOC5gk6ORltXUq8IbDTKSnA75zjiiFoPVKp09ty5uqWNwBCqr1a7o9H3OJIQpf7vhIPwn8R59Bx9+4qUWfUL0NxK23AO/Y4PelIo46d+eNoBU1RSRVETmNFrq/Fz1ML9bociBISUNNhtaUnO1WOx9KGOsEqWrc4SSeKBlq6sahsqkSYMxKVJGClXKVD/KpPYg/+mDzRJ051T0xrpbEOc6i23dSkoEZ1f7txZ4AaWe5Pkk4V5DPenYrG1Ojt1mkvDNTgp5kYzRi+o3A8x+6YNRWRMhratv8xUDk2iRaXjJt0hxhwHug4/8AX70cNQW/wwUqRgjg+o5xzQ+u0BK93HrQ8sAKPw/EzlFjopr7P/tBuadXO0hri6+7xZZQ5AkrGG0P8hSVKPCQobOTwCDzzSrrrrK/Wt9EmI+pDTxKFFAA+nlQPvFi8YE7PlxTHdb1qdmBGtkudIlwIWQyy4onw0+iT3wMcAnjy4yCI+jglaGuaDZctw+n9tNcywLtwvGotRTJ/iF5xSirzUrNCWYp9uQ6oLCkBZGAeRU7nTGpTJUjH0JoaXx1SLtI2KIAIPH0FMaaBrBlaLJoJuU8ELeuQpSHGskNrxuBHfHIpueSecE48jWxiQHEr3fEofP5V8OxSg2taW9x7q7D60dGAzZMp5GzNzApGfhSTkc1oXtKFBSSCCOe9bnHGEq2EEq7jmtbEtAcUtxKfPI9alvdKnFpOUuWLkx2HkpjeIrYOSpXBPr8q+38sSoIUUKU9kHcnsK1Pqc2eOtpokcIBJPFIJEqTlUp0J2n4Rt7cV00XN0JU1YjikidqHdLbeaRF9S0FLxwUdhSGS9tR8QVknnNbS6hLK1qGSVU3S5AX60dGy5uqNWVWWPV2qTKkfEeTWUnLhz2FZRGRVY1Ou6j0pbTje5SXFSFLKluqcyFD6Y75yc5/wBSiNPUeO2pDzi4pdAbIByQEE9lH/SmdxJQspIxTJrgdFnlTAYrOPVe2Rzmrrf2dzjNv1k+0o7VToj6U/M4GP5VTO2wXJqtjZTkdgTjNXI9kaI5pK92m9vuN5U4GNoVkDd3qr8XPBw50d9SrVwlTmSqzW6H6om+09oqTPgSpMWP4oQ6l1QCckJB5x/Wq6Kt8VLf7LWgFC2viGOeRXQjVVjbuZfWttLiUp7EAg5/Sqa640LbLbfpku3zDHSHQQ26fhSkJ5SnA3E58hk/KqDwxUuLfYjuDcLTcUpvaYm1pI8LQHXIGg9UDr30+vsmO80hlxrwsLSpxW1D7f8ACoA8qIHmAeKjMPp9PcaVMXOhqjgKwUvFKyQD2SpIJ574FNOqNT3Z3Utzcj3yW4yqY6ppXjK/DuOCM9uMUhGrb6ElLlzkukdt694H2VmtfggdHGATdYzX4kJ5y9rbW0UrVoa5RkocZmwJAVggNy29wz57d2cfOpHC0pqBu2FmcXUxm3Q62ppCVtgkYKi4DwMY+XHPahqrWmo39qJ14lyWQQS046Sn7A5x9qTztQzJy1kqdSkk8F5a/hIGAcnnHP8A2K+fSiQWK7pMfnpHXaAfI7fFEifrO42qz+6Rn2HX4zhbYfLiFNgEkqKAkfvMKz8edo7DcTgS3orpS+6hvbWptQSpjzm4OxC+6tK3FHkLCeMI9P8AN6Y5oXaITbJ8KYxKYQ5JikTGiprelCEJUFlR9OU4B4z5E1Zn2frVKGo4rstCnGn9ivhJIWk9lg45+h570lxd38NpXmnFid3dVe+Fmv4prBNiUtwzURg226262+J8+itz0r0+0LU2i8tKeSOCXOR2qX3K26GwuBDnpjSXU4CVr4B9ea0SX06Z00FqQBlvcfyqrerNUz5Won5iJL4Ad4SlZHGe3yrFYqEzylw0Wr0FFLjE7niQtA/vVWej6FvcNrcsty46hwtPOfyphvNi92X4gZUgpPxADjFQPpH7QN403Obtt/WZNvcVtIWd20HjGfpVitRxLVd7Ob1a1B2PIaC28DJyR2p1R0QjII0IXFW6uwWrbHVC7HbOGx9fNVpvjxdua3WXFJDgGQnscdjUm0pNll1mI4542/AHqBUdu8dK7m+1F2/4dRQUk4PGPWpboC2lueidIUnjgAkGtCYHZB6BUWpe0yyEf5nfqVYbTGyNbGUKABSnCUjy/wCtPbS1AZcJ57VEbNPS4chY2jsBUmYcU+AoHtwKJB0SgtNySnJtW4ceVPcXiMkZ5pphR1Nt7nAMmnmOlIYGPSiIhY3S6qcLWQd9pLTIvOgTcGm9zlsfDhwOQhQ2n9SmqPXOwKuEp+Ow6yyEpW4kvupQCBzjJxz8q6S3mAxquxXqwAhRlMuMEeivI/mBXPzWdjfiyXm3WilxBKVDtgjv+uao2J/k1JI7rYPw4rjJRyUTjqx1x6OH3ugddmShawewphkJLbhStJQR3CuCKl2oIq2XVj+Xcc0zxLBe79IWYcN+S4AXFqwSducZJP1FH08zQy7jYLRMRF4wUzJV5nzpZGWCoEn8PIqV3/pTqCy26JcHWk7H0DcnjKFenHyxTRF01KGXHUkpSO1Tirgc24cEmhfm1abrWm4EY2r7cZBp3hXEISCF5+tMcmEYrikIBIHIzWlmSsAgHGOea9cwSC4TSOUKXG6ur+IKHw8gZzmlNsZmX2a3Chshx2SQ22nOSSTjAx5k1E0ziEcEK3dznGDW+PPmQQl9krayVBKx2PlwajMBAu3dECWwOVGvTHWPUGjZqtLa7bfuVvjfulrUcyogHHwlR+PHPwqPGOCBgUVm41s1LbkXvT01ubCeGA40PwnGSlQPKVDzScEelVHi3VbkpEqW0H3FHcpLh4UM+eMelTTQWq77pa5ruNjuCo+9OHGFJ3tPDyStB4I5OD3GeCDXrnPa2xVYxbA4pxz6Y5ZOo6H7I3ytPqUShTau/p2/So3fdKHatCGwrHGcUbelU2zdU2W4giC2XZSf/h3V/u3CDj924Rzn/Kee+MjmnHXHTaVYytqbF2qA49PlS4yvHisbd1RzX8io9klNnjp3HcdwqTamsMm2OrdZQdo/EMcGhHqB3dcpCsEEkZH0Aq3+sdKNKbf3lKClJUE4J3/IYqvGudBPl12dBjqDqc70Yxv/AOtNqGoaSMyZ80vaHBQC3XJ6H4jDalIEhvw1q3KHw5B8iM8gcHjj5V6luYCgCFfMDuKTKbUwgeNHwU5CiTyef0rRNkoWpa0fux5Jz259fOmoAJ0XjMQAaWPK9laACsYCgPMUndnobSA0ylRI+InzpI48rJ+I4xzzSZJP+apmsugpsRJ8LErbUl9GfEWnvlOc7fnSVayf3WVYHrwKxLaviwTnvgVi3GAzgpIV5mpAwDZAvkLmjNp+6TTEpQ1uDgPPYc0wyHDuINOE2SraU5wBTM6s5KiaMhabaqoYvUsLrNXguHJrK1lznvWURZVrmLdFkyWUPtRnnWmpKdjiELIC05yEqx3GQDz5gUhl2t1Y8ZDfAz9TT5ZYBmyWmcbgo1JbvbW7bHO+OhWWynasHjI78EcjPFCPrOVMGdSihhBrILu2Cj+n7E3Zb2wmZIjSwEodPuz4WghQCtu4dlDOCPI1a3pvdtK72JEOFIh+EUrW2V70bvJSTgEfTmqm2XczMA5xuyKsRoF+zRrBJXcBKEx1A90LZSEheed+ecY9POq9xI3mtGZP+EKQNmLALAaq+umJ0fUWlhc2CFhaAD9QOa51+2FIu1l6iW9dvu0uIlcdXDLqk7SHDlQwe5GPrirsezffPG0vJtclRKEPEgE+RSKpj7edvjwerdvMfftct5zu7Ehahx60l4Ph5eJuv2KP41jMeDysG2Zp+tlWmUwuTKeejJW82VlQWr8ZBPBV8zWgW+WpWwRllXp3rqf/AGYTMB32eZy1QWPF/vFKQtzwgVLAaZI3HHOMnGaaPav6+ddtK9U16I6RNxLfZYcJt2RcrdbmpkhbxPxtrcUhSWSMj4SAcefNag+QRi5WOU1G+slEUXvO+C5lizXI5xbpBwMnDajgflW5VhvLcYylWiYlgAnxSwsIx67sYxXV72NOontN6/ut5tnWW2OS9LNxd0a7SrUmC8qSpQ/cgBKQ8nbuz8OAQOaLt4sukbqb7p5jQ9wjKFumNqluQAiK6B+7KUr3EEneFAY5Tkg/CQPBKHAOGy+mpHwSGKTcaFcRn2FW5TTSH0FzKg8G1pWjIIwAU5SeMcjIzV+vYm0+3frFb7o6HHHIq3gVqIKQCoKA/Mq8/Pyrn68hTSUpypO1akn6jb/Wukv9nWrxOlEp0oKvd7k6kkjyVjAz5/hNJeI258Pd8FaOB6g0+K3G+Vw+iN3V5+RFs6mGQcFv4SnnA7fF6feqoynVGU8ktpUC4TuUOeCeM1arq2wuVbHHEqBUScAdx/pVYLhAW3JX8J37sbdvBHme+e59PvWXU7GtJuv0nwyMtKCN1lltxmS22mk+IpakjaAR9qsPa9dwNF6GXA1BdGoUW1tmU8+65tSy2eeST9gPP68UDbVqPTmgba5q3VU9mJb4avjUv8SlYOEIT+JajzwB+Q5odMw9Re03qs6i1WiXY9BNr8aHbEkpeuASfhUs+Q+YzgZCcn4y6oaQzf8AESnLGNL9/IdyfkEPxTiome3DKdnNnPia0fy/6nH+VoHxOwRiRP8A2ndFXKNJUtqUrxm1AEZQrkHn5UQ9MOKShvLyioGh6mLEgzkwYLKGmmEpaZaQMJQkAAAD0AoqaStSWoqHpPGfXirQLX02WX5SxtpNwSiPpx9am0IRnPr2og2p5EZgFa96z3FD2xOgKCWykJT6d6m8DBGFJOOKkGiDlF9FJ2HXHcZPBp6jY8E4x3H86YIznAV2HGPWniM9+4UpJ8hRUBudUpqmG2iYLVDk2rUMmRHmBSHn1Fxo+WTQJ669JpCNRT51viKXGln3pISPJfJx980TLlfH4Osp7SnDtLuCPIcCpg281qazFogKkwwVI8ypB7/kaoWLszuc0bglWSgrqrAKiOvbq1zQD+3y2+K5v6o02qHIUn3cjBx2qVdOdKQ7WydSakPgNIGWUrA5+ZzVpNWaLtHgvSVQGg+ckq2Ag8foapj1p1Lc3Ls5ZgpbUZklIA4CufLHlSSmkfWDkbLX8PxY8SRGOEFttz9k7a76lWy9yhBioUYrS+DtHNarDZbRqFpaGJbbJCSoBYVyr0wATQejvuJd3EnI4OTRC0S+484JMN4pW0QMZ86KqqD2aH8o2sm/8MFNDZmijOsLDItc5xhxBTjjvxUILhU4sZAKvljtVuNU6Jiat0am9qjD3pj4XFDgqHaqs6isqbTcXom9W9K/w4/hwOc/ftTLAcTbXMLDo5uhQMMvMBDeh1Te2FglKwePT1peqShbYZO0FKRxnHJ5zSGIhxuQFKWW1dwoHBBreWW5EluNF5dcUEfEQkHJ9ew586faE2RIc4MunK1ot/iOuXR59tsNLLZZQCSvHwg5IGCc8+VP9jccG19xP7pGD8RAzyBx6847fWogymQ/O/ZqEKdeV+7CUKzk/LGcjP8AKpJpyOl1Uh+U7sjREFSsk/izwkenbn+tDztu0qCd9mXOwVo+i3Vay6OktvrY8RPhgYeAV8QTzxgcZ7VcOWqz9VOm9s1THlpQ49G3hXcKUklKknng7kmuZAMmBa4tzd/dqkO4QNpSCmrfezfq6TO6TG3+9A/s24Px8A8gKCXs4+ZdV+RoSOd+R1M4Xaf1WZ8ZYQJnMxOE2ka4AnuCD+6j2sNJyFTlxWGfFJJRhBzimKL7PeoNSDxRFShKu3iHBoiXCSq23xN/UQV8thJGQrnzHnRc6eTUagQ3IYa8NSOHG/T5j1T/AN/VLWVUlPaKLQpVV4lNRwCVuo7+aol1a9kHV9uhu3e32sLKQSoNnhY/1qqWp9KXmxznoVwgrZcbOFIVgfl613dnQ2BEWZDSVIx8QI8q5y+3ToW0Qn2dW2aMGyXjGlJbHAzkpUf+VXP0ozDMVqIqgU85vdDYPizcXkLJm5SOoVEJDi2lbHEkHt2rUp/b2PanO6MYdBKuSCCKj6ypClJVnjt860CG0jA5e1r3Uk7onHZOIlggJGASaTyl+G2cryfKkKniOc1ofkKWME1MI9ULPiJLCDutch9S8hRzSJxe4/KvTqjnNaHFYH1o1jeiqFXOX6rWd2eKyvmR6msqTKEv5iOnT3o9qadMgy2IC3G1OJOAnnBqcdT+jN8hT1RVW95ISgKx4ZzjHfA8qtx7POnYElDbcNpoNYGCRg98ZxVg9fWPpzarQi9X9uI4UpMdTq+U7sdiceY8vOsIrOLap+IZ2tFm6LUWyU9Blo3MLi7suMidLTrTcjFktraSojclQxuwcjj6iifaYLohtLQnalogHOeSfKpx1si2a/a9l3GzRm0Rd21Hh424GewFCfqHrK66diRbRZCffZqg1FaQMnccDfj1GRj5n5VdYKqTFzG1vvH6JnyocEpH1kgs3T1PkPVE2B1+uvT506I6c2NeoNZXNxLcSMhJW1GJT+JwD8RGc7cgADKiBQb9p3QnVLSuobBe+r+rE3u/6kjuzXUt8tQwFgeCgj4cDcDhCQkEkDd3qwPst9MmtCyHbpcEpfvNwY3y5TnxL3E5KEk87Rnk/wARGfSoz/aALExzQEpZBLLs+OT6jdHIH6mmuDT09PXez0re93dXED6BVbi3DK+fCjieIHK4ZcsYOjGk2F+hdbfz2Rx/syLuzavZy1JNlhSmYOopbywnkhIiR1Hjz7VUzql7ePXzWuo5M3SWsrloa0CU45Ftmn5BiISgqJBeW3hTzhzlS1EgnOABwLVf2XSo03olq+1yEBTf94VhwEZC0LiNAjH/AA0KOsX9mT1GiaslTOjc613SwTHytiHNl+7yoKFHhClqGxxKewUCFED8PmbmSA83WQm+UWR39hH2v9U9bJc7prrqXIud2tVsRPj3V9pLbriErS2426UYS4oKWhSXMJJBIUCRvUYdLXCQ/wBRdSXhbt2k23U3u7UWMu2S20w1MsEEqcdlLaAI4IbZayVJCtysmhr7G/shOezk3cdT6pu0e46pvLCYixEKjHhxgpKlNJKgC4tS0p3KwANoAHdRNNp1H1NugtrmodJ26AiQ8pE1LdyD5jpBdAUhQJDpJS3kEJ2+IoclODw49l1GO64b3hHhyZTeP9nKdTjHYg/6CuhH9nXPaZ6aXttSyA3c8kE+RST/AENUF1bFTFu16Z3csXaQ19gpY/8A+auR7GeqLNojozqLUeprzCtdvTPO5+Q5jlLWdoA5UTkYSnJJ7CluMxmWhc1oudNFY+EHMZjDDIbNs65Ow0Vjdf364XOauPEivPR0n4ktJOVDz5wQOKr11G6oaZ0k7+xhbpF31RKXsiWWGCt4LPYuEA+GPljcfIY5pbN6tdXOuyXbP0Rth0jpVvLM3VM5GH3/AF93HBTxx8OVdsrb7VJ+nfS3p/0pZU7aGVTr9JJVLvU0hyU+tX48KP4Ek+Q7/wARJwaz51JBQHPVnM7owf8A9HYDy3K3SmxevxGP2bBWZIxoZSP+wHc+ZsB5qD6D6B6l1peG+oXXZlE5UQoMSwskCHDyRgOJBO4nAynJyfxlXajM/BgvTo0eDHQwG8ownjIzgDHYYHHAHb7VLra/GcgqKkJ7DAxkHnNM4txM4uoQkBBKhgYH0z6UMa+Wvma2TQDQAbAJ3g9HT4OyV7b5zq5xN3PPdxO/kNh0UatUdqZqY5z8Tu3B7AAmidMWmCylBPwpHYdqHWmGfcr0BJ2haCSfPFTGVLMuZHYBJ8RYFXRwDRZZfC4y+N3XVT3SDLxZRMcWdqjRI91mx20ON7Alac5V9KGbs39lQ247ax5Zo36WhNan0zEfZfQl9LYBz/FX0TTI4s6qGslEDWzP90m3omm3JXuBkPFfbz4qURkp8HGBt4+/NamNJyErUl9SUADgjnJpahhNs/wj21aXB+Idkq/0oyKMs1ck9XVRzH8s3UF1Zo9yTcV3aIglT+3xOf4gMfqAK+6aTLtMpCiMKQeQexHmKnDyghO5RBT5nPBpBJuFtKW1SoWVLOG1IIBV9R2pPX4XneZI+qKZiMskHs7m5m7fBeNX6XbuFjcudtaK0LQSUeaeKpb1F6RRL34rod93lB1QG4Z798pPlV8Yl/jsMswmoTh8YEdwQB6kU33DR+h746r3yGhp88rITwPvikFZw9MHCal0d9Edw1xXPw64iVpLSdCN7ei5c3DoVqphZ9yLCwDwcqAP6cU76L6bars9zaXKjNpaJAcAUTkZ79q6LOdHNKunMNTas84CqTSOjWjG8qfUUrHmlVV+rdi7Y3RuY0j1Wgn8VaaVuUsOvkglZNIyGtB3BpxCVEAEbfPiqVdabcq16lDhbIS6MEY/FiupbGjo8S0y7c0sONuIOxXY9uxqgPtYaNct8lEkNFCkKUM/SlOAVDqXEmslFs4PzXvCmPNxComb1JuFW1S8jPAIPFaXCpJ3/LkCsQlxeBuAz5kU6QX2ogkCTbo8sOsKaT4u790o4wtOCOR8+K00uLBdX3IXs0TO08rxFKSMHORg4NTmDIK9KPKjMJCgUhY+IhRHdRBPf6YHyqJ2d+3wp7zM+1icXWlNM7nSnw3D+FfHcj07etETRFpizYpgszVKWtnc8HE7QlXPwjvngj9airZQxtyNEonkLW73sb2SS8Xh2YzYmkubkLRykKwQon/p3qynsrPSYepNS6aklxCJsBi4R0KGEqLSihak+pPioB/8NVz1HpldpYsKvc3ELZfU0tajkL+PIIHGBjFHLTritA9V9B359amod6SbctZ7bnUFCU/IeJ4Z9KUOrGCrha3ZwKS4sBNh8jOpFx8NUdrlZpM25lqS2UNxl5KVDtRY6aRWYR8eMRuaHcdqiN9Shu1rdIUVvEZV5/61LenKERLfuBPKATu558/60k4huyobJ2WW4hIZaIjptZTHWWpIUCwPul5pt0jG1asYNc1vau6strmjTduWxKdWtTk1J+JCQUlKWzj+LClE+mRRL9rfq3fbRepFss13XFL8dbSijJVjkYT/AJTzwe4+tUjuMmRNbDbgSoKcU94hSCtRVjurue3am+DgVTRVyDU6f1Vn4S4ZEUPNc7U62WpGnI+qLNMkQ2kxZ0NIKU7soeBz8Az2VgE+dDSQrYstvJKscHHcY+tFGY5ERoa5xUyhGnsSo86Md20uDCm1pB8yAsHHnnPkaFr+55apD7u5wqO8ckg+uexq+Ye67L30SziGJ0dc+N410t8kkc/D2pK7St4kcD0pA6eO1NGi6qtU7JotDhFJ1rra4r0FJ3CKJaNFX6iRfdyfWspPkfOsr1BZ11wmWO6dCramUie48ZifDSjAAQsk4xj5Um0XrhfVGPd+nGqpX7q4Ahp1SuWXM5acB+SsZ+RNSPqI3M1pKiGQFlptG5ATjG7I/F9iaHultGzNPayVd1pKGVEIQPXHevy5S1EU1I6aQ/mCxHqF+gqWmE7LSgZ7HXsRqD80P71otVhkTLde0hl22rWiQpZ7bM5P088/OgN0yhMdQupFw6jymCbXb3DFtKFDAO3jfj1CTn/xOfKrT+3/ACBp7pSnVlve8KVqHw7S4pJwVEpJUfqW0qT96C+idNo0dpKyWhpsocRFbdf47urG9efnuUR9AK0XBKgx4W+rJs6Q5B5AC7iPU2CGZLHj2JQU5H5cDeY8d3k5WA+QsXAel0W9Mz0xX0FBH7vjA7Y4/wBaB3ttThMtellp2qEe5SB8/iQ2R/8A0NFjTBLkhxToWWwkEgHGfv5UEPa4Sr+7dklLBGLjtAJzj92o/wBBTfh3SvYPX9CmnH0Qm4ZqZSNQG/8Ac1HD+zKv7Fh6VdRJ0pLq2bVdW5jiGQCsoEZRVgEjJwg/lVgHvaJ0eLrJi3W+aptyG3PehGct0JSAwhpRUhCm3CtaF4Uc5UsHA4BFVq/sxJbaIfUe2qIWBLgKKCMggiSnkenFWSb6mezw1qU21i2Wn9tP382ZzZp5KXFXFKnB8S1NpBwY7nx5P+zOCcCtJfqV+X2e6mTpnrPpP7Pmlp+mLXZNbRYiro5JfN4fiSnUuuqKMgtPEBr9y4SoDA8NRWcqyZdqjWKdHdarJbGoryYmso62JB8IgCY1gIdUocbijDZJ5ISnnCcV70n1K6U6nn22Po/Tm525iaW3U2dtlLKo6mvHDucLbUCpglJTuIKDwRxvmWHXsi9LnXG86ekxmZqnYKf2Wnx2I3iNqCPFUCd+xLqSpIGSpJGNnPK6suPnUZtLOrtVsJTwi/Skj6eK8P6VYH2ZOneidbdP1XnXEJdxj6fvDy2IZXtYcU4w0SXQOVY2cDODk5B7UBOrTfgdQtbsDhKNRTAMfKQ8KPvsp6nXaemWqICGGHkyJ7SVJcTnw8tfiT6Hj8jQeJueyje5hsVYeDaeGpx6nhqGhzSTcHbYo0samU2EQ7Q4IUNpIbS2hACG0jsAkDAAHlimw3OU5ICvFJBUM/TzpvsjviOKZcwFKPkadVQWUsugof8AH8QFKgRsCPPPGc+lZXUHLIb7r9c07WcmzR5In2a5KlWsOMtoGO4aRhIwOeKkFkUl4FOEla8DJTnzqG6RW7FtCnI7i8A/GkEp3AnlJ55FS2wL3uKUloISTkAHIAz2qCkI5t/NJK6MBjwFF1vsRdSXDxeCl5aMDyUDT9phRmXEzljDcb18zUCuDqk6juYJyTMfAA8vjNSi13L3SAiOy7yvlf1q/l17ErIYWZGZQpvNuqJKlBx0D0JPAqb9Mupy7Ir9jzih2Mo/u1A4KVfI0HxOQ6whCW3A60SStHIwT6U5wJDzkhtl9zxcA+C4Dt+L0+VQ3cHh7SiHxxyxGKQXBVmVaqSp9Xi+EhtI3EqSc4PzzSxnUDczCI6UOblf5uwoGxLy/JT7400takjYtouhWMegOKmMK9uFyO8uCpMVbeS2pwA7ge+c+dFc91t0tfh8Tdgi0yht1rBJ2+QWe1J5dnW4pL0f4iBjaoHGPkaT2JYUhuRHZ8NLgylt1ZP/AH96k7LLrjHiIdCwOdqVcAfLNGsaJm6qvzSupX+FReGH4gcckoKn+QUg44p7t3izGy2hABPfHH617lRQ8gBKCCrzB7H0+lJ4SJkde1tt9LrZBUDghQ+XlXrYyx1lzLKJmE7FIb5apUdIk2eQW5CMl1tCuHB9uMiok5qOY+4f36+B2J70TXFbRhqE7lfB3YBoa6osztvurjkZr906kLwOcE9xVN4rw3lxiqg9COnr90xwaWOU8qUC/Q/t9k/6dvglICFK+tV69sLSKJ1lemMNAlpPi9u4OM0UNNzXmpxZWCkBffNJ+ttoVfNHrVsSs+CtCzuHmPrWXySlrmy/zMdf4bFWTCAMLxmN40a7Qrlum1vKnKYSg7UnOSOwxTpdbIq0tbZ7DqVOoSplSQNp55znmiAdGCFqBMVSClKXMuZ8/QfSlnWuyqgNW9Kox2qZ3JcycDtn860JuIiR7QDoVuZnDXiMdUD3nvdJTcpoDKCO47mif0ll2eRNQhwrbnKd+Ibk7FowcY8wrP27UMpkZa0rQkZP8AAzzWaemzLbc2JMMKaeaAyQcYHc/pTOoi9pgLLqvVTMzyCNSrv3npkxq/S8Yw/CD8daXAT2ODyKWdcOnN4uPRFi+W1gm6aSkonMbfiKUgjOMehwadOgt5RqnR6I76h4+MrSTg/IUYIGjrnJst2sjpIZnxHGxnOEkp4PH2rInYjNRYlG150aTZUjEK91G/lSOADHX16g6EfIlIYUlvWGi7BquGwW495gMT0tkY2eIgK2EeRSTg/MH51J7fLNssbzyht8Nry48qZugtkusfpknTWoEhcizS3Y6E9yGVK3oJ+6lD/hqVajsbjOmriEJVlMZQTn5A/9KunEkjKykZUQ6ggH7qlSTNZO6leRo74HXT6Ll57RXUGfeNaXVsPKKPHWhG7kDBKeB5Gh/YkrEJXvDYWlaQck8pHfI/KpB1xtCYeu5SpJ2NvOqXkJJwefn607atummViLeLFpJ+w2wxUIUh13xkOqHnuB5Pr2z34NWOjawYdGIuy1jAqyno6toqNARYHpcDqhtfmAUrG7CAMj6VCIOnrldHlogQXXVLUSMJ9fU1Kl3qVfLoIkVhDcML3L3JyFDP6D5U6am1c7BDtqtraGY6GeFNAJ3HHyp9RmWnaGW1KrfFVdBiNUXwahvXufshrc7DOgtOvO+EUMuBlwocSdqyCcYzny+lNsWyzbksIisqWonAAHc0qmoSpTakSg8XE7lgpI2HJGOe54B49flViuk+i7DP6fsSrjGbDwUpSV5wrGTRtbX+wRB7uqob6T2l+QaWCrHqDT1y088mPcmS04tIXtPkDTEpWecYom9ZHWlXJDKHA54QKAfPg4oZoSFrSlSsAnk02pJjNCJHdVUa5vKlLAV4wDzuFZRCtuh7ZKgsyDKSStOSRWVya6IGyGEEp6LrB08lNXVllqTg708Z+1Su8aQZVj92MjlJxQp6Y3TdIbKCQgAJQPQCrMxYBnWtpbjOF7AoZ8xivyDVtdSTEN2Wv1lbJRyB3dUg/tENP3ad7P9tuLaC43p6/RpD2BgBpbbre4/wDEtA/4qi7UWNqGy2nU1qcDsO4w2ZDZH+8gHH1HYjyNXa1hoywa801dtF6ogtyrbd4zsV9kjyUOCP8AKpJwpJ8iAa553LQvWr2TLlMsbenZOvuniHi/HeipPvENKiScpSFFs+ZylTZPIIJIrS+Ga1mK4a3D2PDZo3EtBNg5rrXAP+YEbdkNhOLDBcTkq5mkxStAcQLlpGoNux2PbdFjStieEohTZCHEECq+e2i9Ah2mz2UvoMtU4yEtA8+GEKSVfTJwKmj3tl2e4uNW/Q3S3VVwvLiQiPDeaSElztj92VrI+iR9qCnXnp31RGn/AP2w9Wlrj3i+XJEZq1jtCj7HFJSeTs7YCMlX4is7lVf8Aw6elq2yVtmdhcEk/bzRfFnF0OI4PPSYaOYC3xGxDWtBBJJO5JsAPVG3+zOlFq+dRQjcnItq93bHxSv9atJL07r2TKAtmn9ExG2r9Imuvvw2l+8smQDHeIS2pSXUxy4lavhcU5sKVgbwanf2aq1/3j6gIKx8ca2rWo+RC3xn9c/61aOFqTrw7GMiToSysuNAqEdC8+JyRjeZGEADBzhWcpHGcjQHLC4x4dE4absfW233e0fta+6R/Y0WTN9+Yt1uSy4tg+GGPC/dfCpakuuu4UPicCQSEAne9pzTds1j7rNfv6n7vJdu0WQ7OUuMXwpKlRkkYLeAncGj8CkqXgk5SEdwvXXNMaOmz2GyvPlWJCpAS0gDI/Cn3hRHw57k8kH1xq6xtNaihwI9m1XZLbdtPXNq4FU6b4fhJS2tRB2pUclI3cgApBPlmuVJZctethJ6r68bxg/3innHr/iHf9aKPsuXNprTuqLWuM24t1bDyVEnLeE4yKGvXxCmuteu0nGTqGecAEY/xKzUp9mBxRv93iKcADsIrCf8xCkigsVNqGQ+SsPBTrcQ0pHV1voUcostxqQXSCClXHPlU7styYvTIgtKSJJACgVgZz9SKg8xcaDHkJklKU7SEE8fF5VDdKajkNTlrlKIe8Qg/Lms0lpvammRq/U7akU7hF31VutFWpS4Ljbfwkp3oUB2xzxUmtNrkNtErCiOTye5Peh1026htxYqn5EcOqSAlDSON5IwPp25NbNR6w1Y+4p2Y45GjOctsx/gZ+iiPiVj0JwflUWFYXUVMhfezR1+wVQ4hxv+G1BgLczjrbyKbdXMJgaylNPPNnxAH0pBTkBXqO4Oc/ofOlcNTb+APD4BAQfhV9fQ1DLpDj3NRXNC1OZKkuBakrSo+YUMc14ift+zoK7bcDPbyMsTzuGPksYUPvmrg6TL4TqqfBHzW3Gh7f1RSiNNNZWuOeU4JBBp1iiMySDJ8NtxIAIHCvz7GhTbertnt8wRNT2ebaVk8yAnxmfrlOFj7pP1og2HVWmNSK36e1Va5KzgHbITvV9Ufiz9RXTS1w0XckMkRu8FTC3lTKgtwLdCic7XdpPocA1K7K54AW6/bYsttITuU458SecDHn+tROJDVHK0rjgbilQKQePUEeX51I7K0oLKj4hwDwHDg57DB71I2wCHcbg2KLNhkWeRHaCkORSQT4aHVbc47f8AWpPal2vwVFqc+ndjKC6Ttod2idBcQy25YnSsYDuEKAVx5eQqZWuQzDy4hiPEyrgEZVj6Dz+9FwvGmyQ10Gh3UnV4qkJ2pSEHjeTjP2rw874byFIkthacDKz8J860hRmN+NInKUnPCQNpH5dqb5jkcbW3HloQofCrd8WAR2opx6gfVJ44sxs79E5LLrIw3cWiB3QM4H3qvHtRe0xL6LT7LpDTvSXUOt79qCM7KhJtuAykIUEKCykLXkFSeNmMKHxeVGmVP01aWy48t6UoJykLyVZ9MDj9aHeqNQ3DUMkOw44YZaBQhCT8W35mkONYpSU9OWTAPv8Ay3/WyaUOEz1rxyyWAfzEW+iqUrrP7d8+aJVp9n/TttS7+8bYnywlzHod0lHP1Apwe9rD2kNMaafZ6zeyzcXrW2ol26WJ1a22CO+4DxUY+q0/WrGJXJhRXJkxpJW2k+GfNJ/rT70zluu2x9h4/FIUVjNZnW43RBp5lGwtPbM0/PMU6rMHnhh9pjqXEtI3sQfhYbKili6t6F6l3lMzS851p9Si67AmJDclvnttzhWPVJUKm/V6QLxZYUZiGl9CG1cgEqQQM5H5U4+0z7KVjvz87XOkUt6c1TCWZUebFT4SJDg5Ad28evx9x55HFBXptrbUOv7PMtt9Cmr5ZnjDuDY+HcoZTvx89pBHbI+dMIo6Spp24hQEhrLZmOOrb7a9R5/NaFgWOzVNRFSYlbPY5Ht919hqCP5XAbgaHcdVD58FxiSQ2jJ8hTxBsgmXFcpUVhocLebaRtQP8qQPtk1J71YTCPvDzI94eOEJCcAH1AFbbfBXAipjtILrq+VDHJNFvxLNFdquFRGC243KI3RDU8uyamisIUQxLWGynyzmugGnLbMFv9/Q5uSWyQPPtVC+kOl3l3VuZNS3+4eC2kpVkk8EE+gHPHrXQbRMgq02lLvdLWP0qhVzIKvEww7gErIOPiYsj273sVA+kc2Q7qrUDEngONIXt+aVK5/8xoo3y0CTYpiCnPisLTx6kcUJLFJFh6nBTh8KPIWpp0nttVyM/wDEBR9ebbkQFITtWlSD2PBFWzhxjcRwh0DveZcfvdUHiCR0NXHOBYODT8gAuO3tOWxqDqGSJMcgqVuQcYI70H5l2nXbS6bQZDTzcJQUFhJBCeDwDjtnHb8+9XU9rnpWq8TpNwiJISla8kIJx38hVO7XpO7MzXW48N13AKVISgnI+lOcArovZeW52rVq1MDVU4kGug/RMN506mxuxolpu7c5qQlC/HQhSACoZKcKweDxntUsa6G6j1Ja3rvamVvpZY3uJ5ycDnH5V9stuS5Pas9yZ3oDmWyR8TZz2+nyrpJ0l6UxD08t88J+NbGS2QMFOOK9xnH5qAMMAuf2SfEOVSjPNoDouOs+wS4Uz3d1pSVBzaQR50XNMX96NYVQkbgywjKucZSASaNXXfpTpxGtJEWzWJ9D7jhLoSTtHPkPvQt6lWqH0/0yYa4DjS5TeClzhRTTCDHYcXZFHbxFKZ6V0AMzNiLqtOqJyrhPffyfDDithPfvUfJIIyadLo4ZLzig3tSD8KR2ApA0w46vaEH07VoUFmMAWd1bS+Q2RI09eo7FmitONblJSQTnvyaymq2xVtwmkFBOB3x86ylD2xlxTtlNUZRoumHS6P4shraSADk1bnR0bfbEbgeU/pQG6VdOJCyuUy8hCUrSAhXmO9WX0/BLEZLWzBSMcedfleZ4q5bt1Vr4qnjY/lxnUKHS7c8u7LQztSEKJOf5VGL3p1SriuU41hCU7wTxzRYIiwEqkyGwS44eSO1QvX13bjOtFvYQU58ua79l9ls/N4u3XXZAYZiE8kwZENLWug1q62toHiNAJIOSQME/Kox1R9nJPtEdFbvYI89m3XRstS7Y+8k+EJLeQEuYBO1SVKTkDIKgecYM7uUZV5jeOyjPxfEB3FE3RVrVG0Z7qlBStaifnVtwXGHU8zZgdWXPyVlx2Vowv2e/vGx9DuubHsA6bvmk+qnU7SF0YCZ9nYYhy22lBwJdafcSrChkEZzz86vH4c0f/wAZ7PrsNAr2gfY70HqXUUvXsKReNO3KaVG4LtEkNJluKVuLjiVJV8R89uAeCQTzQiT7IHTNyVGala919sLid6Xbg18SM4JR+6/nW2UXGWGVkDZHOIcRqLdfms7ZwNi04L6UNcy5sc37WV0dkk/ijOgD1QaaZ+ldLSpr86fpu2PTJCUh9+RHb8RwBJSncSMqwlSkjPkSOxNV21X/AGfvTGzvl2DqHWMpgJ37pF1b/CO/PhCp90t9jnoyrTDtkl/t+6l1RR7rIn+Kg7jncPgG3OfIgcZ780LifFtBHGOU9wdfsAbdhvr8F7DwjXQxe1TBpZ6kkHzFhp8VUK9+zhf+v/tGdQLFoC5wVTF32SGEyCEMLUP3j+50H4Uo5GQlRPGBmj1pv2MD7Pelpcu8XRi9ajknbJkx21BiO0OfDa3fERnkqIBOBwAObldMfZ/6T9ENPXeN090m3bQhQYS6XXHZDzqgN+XVkrIBAASCE4A4yM0o6k2hTyXWJSSststoQgg/vPh5V8+aq2P8VVD4XRRnwaa6XI219bX+KacJwwUGJRVbwMw+QO+nzt8FzE6lSpHjCMwAQ2vJx54qHW19IkAvjaVq4IPfny9aulrbRzpnRhZrWzDjB3fJU2n8WByOfNR7/pig3qrSjWm4ce86gtrkdmBIky40daMB0rWS1x6EnP8Apig8Nx+KWMRBm+m+vXy8luj52zvEzevRI9DuyAQ21IQle5KUIcVhRJBIIGO3cZ+dFuNdZtpjITqSJJhsOD4VzmP3K/o6MoP/ADZ+QoeaO1ElFoh3uTKUVvFT8t1DaVBThOA0pSj8IGcADvj6Ztn0iuJnsM2hzwy3ILQO0gggHn7YFcniOfCn5Hsu0k9bWPy/sJNxZQx1MIrw05wLHzA1Qjbt2kbwwlwJj5UOFsOcH5jnFJldOrDKc/daifiZPdW1Y/RNXXndLumGqLVKkQ9G2dUlCtq3UwUtrcIHKStIBVkZ5z3od6i6I9MIsOKq1aQdhRXyHFIZuU1sbgO/wujA748vlVlkxaNsfNcNDYix6deizKjxdk0nKbmaddwPh1VTdQdLbc60tB1MzJbSMjDCwrB/4f1oYXToVb576UW29uqcWcpTsGPr2q+DHRjQ0uF/eJ62ylPtEo//AHSUEc4HKA4EnOT3BPb0pxkezZ0WiWtN8g6UkJnFoLWUXqcQUq/HtSXiE8dsYx5UPFiQmidK0W8OYa/36p2cfbSERuJcCbbDf5qg1t0/1O0of2bpXrNPK2R/8GJhW2AD2S2sKScfQVKLP1p6r2FSocbqVpu+T2Qf8NJgMJUojuEqaDZP6Vce3+yp7Pkx9iUx09acTw4FvXKa/u+zjyhU3jdK+kOgbcXdL9M9MWx8pLbbsW1MIeWoggDeE7iefWpva3xxmT2jQC+w1/p07oGo4hp5HBnIu4+ipDpD2q/aT1bLNu0t0bhaieZWUL9ystxd2KBwcqRI2J+pOKtD0st/tf6vim46p0v050Cxt+Bu4QJc+as+RLbU5ISPXc4kjH4aNGkQYkZLL5x4TYBGc8+lINYdSYunY6yXQk/Xiiv8Qw08Ykfp5Ku1L6nEJTS0sYBPUX+9voq79Y+nXtx3ArRo7rt07tqUjKUsaadjqz3/ABPKlYPzBHegkOt/t6dIXEsdRuk1l6kQoxyq42viQtIzz/h+3bPMerhWfqTZtVJUHZzSXyrYGycE/MVFeolslwALjDcKmVnnjIBpbPxa57c2Rrm9jofoj6HhyTnez1Ej43976fVBTT/9on0P1bKFr1zar9oa4tjY83cohfZQvzBW0C4Of8zaaKGkOp/TbWTwf0bruxXptfdMOc2tafLlGdyfuKGWppWkNQtG3dQdG2e+xDx4dwhtulPzSsjck/MGo9cvYd9l/qhbzedIx7xpCa3gKZtU9TjYPmrbI8Qj6AgemKXT1+EYoy02aJ3wcP2KcVOD47gDL5WyxHrq0/uFYrUaC8nwA2dqj2PFLdFpU1cREZZXltGDxnufSqwwP7N3W7DaJOivai1VbI+PgaejOKIHoC3ISP8Ay0vj+wdr6Y/7jqn2otS3Bn8C0+4FZUPMfvnlpx9qqtXQ4Q9uV2IC3/xvv9vqlrsfqpInUwp9R/qFkV/ag6sdNenemJbGodWQE3ZSMt21h1LsxwfJlJ3AfM4HzqnHs76but5uOpOp14ti7fGvsnfBjrGCtpJJ3n142jPmQryxVrbP7BfRnQ8H9szHbtqy4tqCkOXV5AYbV6pjsJbbP/GFU23yxtxJvu8ZlKGkENhKQAEjsAPQVC3G8Mw2kfhuGOdIXgZnuAboDezW3J37p5we2oxCRktW4BsJLmtG+Yi13HyBOiE1/ivXGYqbMAPhgJHwgDgYHFMLDyFSFvFtttROcJGAPpRK1bCMOEqMduASvgA849aECpG2YqOVKzu9OPP/AKVNh8hqozY7LXoXc+O46I89EmjLuDp28Ajyq6WlEeDaUtDjckZ+mKqd7NtnVNcLjbZKSsDdj0Aq3cRAiNtN9gcJ+nlVdgaZcVkI2asb47nbJU8kJDeNLQZ8pNwCEpkN85x+L5VJNLTFMIMN1zcg5ABycHFJJBKApW4cDypHbJKkzCdxxuq10LhQyc6HQk6qgS5qqAskNwNlBOqekY703etgOMu/FhQyCD3H61CLD0Z0kl2RPt1uDM19JKsjKfoKP2orci625e4ZUyrcnHpUStcVbMlKG+4JqKajYJC8bFWCgxiYUeRriHN/sKkfUb2c7zaNdMvx4WWpcnejaOOTnjFXw0jbBZ9N221bQn3eOhtQ+e2tclq3zpbS5zLZejK3tggZBHnW+RdEwLM/dZH4GUqWPoO1QOfJlvM64aLBcYpic+KRRxOFrW+J6KuHW9uyWXVy5zzbaVqVkk8VSP2tDcdUX6BHhQnSlLO1IS2c+Rzj51YDr/rOdftXKWhBKUq4weMUFLpf9RaU1LAuziXXGVpQFqfTvSU4HHxfpRvDINLKKoG51sFbfY3Po2wv3sEA7d0O1jc2fHaskpQI/wDpmpvov2Z9QTlIXdYbsRkkA5T8R+1X20xN07etKx5kRuOh11sFeE9zit0ODb47a1uqSVfw5SMZoit/ECvJdEGWKGpeHqSPxubqqzxfZa0+3GbQp18qCRk48/Osq2UPRV7lRm5DUdJQ4NyTgdqyq8eKsROuYpnajbpYfNPfTGS5JibYb5S81yB/nHp9asLpd5TlqLrqcOBJHNVn0ov+77see3lJSoEp/nVhW7ozEsEW5R1YblZcT9MdvzNU7DZGUdWai/hA1Ha9hf6qrcYU5dMBGNHHT7JVqKGqVbVeF3QcgetAzW7kqRc1REZUppCRjIo6Wi7M3OAvxFjec8ZoM6p0xMna13Mnah4Abs8Y7fnTOviZK9lVAbhwsh+GpBBUOjnNstyk2j7O/wCJtc8MpVwQVA0XLVaVxrSlpCchJ7g+VD3Tum5NkmKVcpSmkJWQOO4oqWC4QHmDGQSoDsVGpKCke2YmY5cwsveIap0rs0RuPJQbWukkXG2PoU3nKfSq26k0bLt0tJKVfCQEn0FXakohracjyQBkdz2oZa10Q1PQpxtGVAcY9KkdLJhR8DrhMOGOJnUjuVL7p7qP6egt6o0NFXLQhbrbIac3DuQMfypv6YxrhpTUC7Y0yuS2+va22paU7eeADThomx3y0SVRJKyiE6cAKPn8hUxf07DtCv2upxQW3+FR4ya7kxSWSMVDLgdVLWVscPNo75mybBSO8qvdzimPJ0860UuBxKkTEAhQ8+1JVu3l6IIcjTynhs2FTkpBUeO54pdaNSN3KCkuEBxDiW3Pv2NOLbqFg8eflT+KsbWMEzHk3H+n7Kj5nwfluYBY+f3QguPTqQz4kkWN1YySCp9B4J5BAFV89oHRES+2VESS45DVHWXMhAczgYxgfLNXkICwR2yMHPpQV6s9PUS5BmM4DTndOOxpTMx2GyNqYXGw32+yu3DXETzVBlQbdt/3JXOqNoXTKHyhGqJG9KsbRCX3q4vsv6dVYWm5h8a4KUAprxFeEMZ9DXiP0n0yl73qTAZU4DuyQO9Tq1eHbMN29IT4W0ApPA47VPVY+KvKCSR8Psr/AI7i7K6hdRw38W+37I/xbvqF9ge76XykD+GWgD+VMl8N8nNBD+mikoPB95Qf6Ug0br1UZ1mJcezoA3HtU3n3WIl7wzjaoBQOcDBqxsr4aumu2U5huNPssKkhmw+py8odwfF91C7dMu0dCoP93k5dBQjLyCArBwcY+VJLwvUUeQorsqkNLH/1kgY8qk0l9hMsFB+LuMH1p0LDd1grjvkAnkEeRrllU+SMxcw3G22v0U/tfJeJSwWO+/3Q+ttxukRspj2YJBJVjxxgE06WyO7LmC4XZxLz6eG0D8DX0Hr86S3Ng2uT4C3Nu3j6iktpuQ/a3gFfwqIxk4zVcOPiEtjlJNja2mh+CZvi50TpYxbS9x/VOUqb7k1LLROQSKrH111XLS+YoWpsjOUng1YW7TizcZccK2lQynB86r91F0zL1Y+4Vtrcfyecck0vONCWp/Ndpcq5cExQwVgmnHhtugXYuosmyXRLokjYlYyCoZBPbAq2WgtUQ9e6fVa5ziXfFbGF59R3+xqu7vs46sm730W9ZSOUAoOVfpx/0ov9EemurNMS249yWhDSCMBS+celM6+riawT0516juFe+MJsHrqQzwSjmM2sVDdUaQlxbnJgyWzuZcKfw9+eP0xSzptAvVt1EyG1OGKoBCgTwBnt/OrMas0NbXHGru7EakOutBCsp4yPP64qHqtjNuWpTcZLeOwCRSKqxCaEuicPRVWn4wGIUXJLLkixv3RGtD7LcHwGwOE8UkMBefeXM4J5pBoxS5OEOq58ufKpZOY2RC2TxtJzS6iMlYJJJBo1ZvOfZZzGDuo2VKuKHWTy2BgCg3q+zNs3FQQQoA5OB5+flRrtDBQypSh3zihjq7w371IaQR8JwR6Gq82Z8cpcrLw/O6Kqcxh0AQL1yuHFUFSIin2k58Rvft3fQjtQKWIj087IakPB1Si74mQpHknGOMc858+1WF1/anZCnm21ICkJ3YUrBPyHqah2lem7T09uTcBvUtWENp5GSfOtGwStjhpS95WrUFbHDTlzirK+zDAhQNHpkIigOuNlwuY5Vz/0oylwvwFOjuhWaiXTmyN2LTjVvQgJKWhxjGBipCZK4VucVgnK/wA65wVxmD53fzElYdjUgrK6WVut3aJzfkJVDD6SCFAGm22yQuUcYAJGK1uTyqFtjj92scfL5UlhRpUY+9rACB5H+dP3PayMkmyAjgDWOBOpREZhf4N0laSS2SR9qF9xvItJlPJWkOp3bB86mBvfgWpUkgZUknPyxVb9YaguE65L8J1RT4vYZ7ZoLEcap2sjZTjXXqiuGsJfVySCQ+HREXSuoZV2uwRdUlJdaUE54BOfL7VMJ9uNz0vMtmdqlNqT3/KoZaG4TtiieMoNSmgChfmDU9s61uRFeIrJKACR64NL6OcyxvhebnupcUAilzxC1j+ipNqywOWjVTkWfCRJaQo8qGcU5a50/E1Xpdq323TzJPhDB7FOPMc0U9aWC1++SDKO59TpwSOMZ9a36fsCnnm4rCMlQABAzgUrZib4MpZe4KvEdS10LZXDYKAdL+l/ultZttyuKWilACWkKJxmp5/cJLUpMQq8RIIIV6inRGjE2ect1aBknIUeCTSXqDf3NN2IuR0lUhY4+lLKnEH1MxiHvE6qB1ZJPI1tO64d9ERramFDgMRd7Y8NAHJrKrM3rnWjjaVpfCQRwPSspq0TgBBu4dmcSS9TGLd4guqY7uC2FjgdsUXYepocrTbNq3gKZC3Ghnundj/SqUtdS0Cc2tTw5OQc1O7f1SAiRpTT+VxFqSoZ7oV/1zXzOHZiXteDYjX0uD/VIsaxJk4jd2N/irHRNVotcKTLKsJaQTgHHlW/S+vbFe20yp7CUvsEkFShn61X269SokiAY/vOEyMA4PlTUrVrVrgvC3ztylpPCjjv6GmFHgNZh7WwtbmDRcpK3EaedjuZo8nQ+SOerepVrlPpajqSPjPZXcU6dPtVvzXS4GyGCop3q4T+v9KpbL6hOMXBciS5gNZCkk4qa6Y69uuQ2ILyUNJSCEqSewqSqwqoqnNlkuMvb9E8rXxxUQjpwHeZKuzddQxJUf3H3lpCzyle/wA/Svlp1Ew/GMOehJcZH4s5ChVO7h1gwSfeycDI+Kl2m+uDbzaEPytr2SEqKvxCoYsIlqanPILX09R2P7dVVntdHBduut/NWs/bVniLXMlEKxnaPSoVqjqGi4FTajtDZ4SO2P8AWgjfuravD8NUgFtY7g1DZPUNJdK/ejsPJ5qPEsLnLRSBtmjfzR2GVMWbmy7hWT0lrFpU8Rioj3nKDz/EOUn8x+tTFnqJDiujeoEKPIzVRtPdQQiey6HwVJcCh8XkDmnSX1NYaK1uPgnccfF5VxS4dXUkQMQ0v9kRWVlPPOQequH/AHztz0X3mM8jgZI3eVQzW+pY02IVokZGMpQD3P8ArVXGOuCrdJSUy8tK+FQ3Vtm9VWvEKFSPEZc+IDfyKsLaB9dAWyCxQ9MRSTh4REYu17fvDfukVDjW/BbcBIV9aIjjFvtDBMh5lLzvxukK4SSOwFAeD1TiNMoU04nf5qPeo31D6rS1JQ5FuCkhTYKvix615T8M+zDM4XsnLsdfX1DIRZgVmTqSwobjhMoeIDgHHGfrUgvGtWkwrfIDgOUltRz6VQW0dXbm3LQwqeHAV7k7lEkURbt1geNiiJU8CsOE5CvlQVZgk/OMjBYkdPVdVrGsljBdfUq1SuosNy5IjhYJCQCc96mzOsoUeOy7uGVDnvVF9M9RUuTTJelFbhHmrgVNn+rn4G/eMBPH4uKino6xkBe33idEjxN8Be2Jmw3Vi9eakivobmNLTkjCiKgx1m1BdYeJHiKWM8+WaEc7qm3MhKaVJBIwRlVQW9dTUrfTtkj4VetKajh+eaoD7HxWJ9UzwitZyuS5Wo1DrS3tXQu/AorQMZJ4+dOFhFlmPpufioCfxEH186p9qXqqVzGj4o/AP4qcrF1XkqiFCLiUpUO2f5Uf/h58cxe9pI3+KLll5dK0xusTofRWl1B1NtUaU5DhNDg7Qd3H6Vs0/quKl0SnEIAHJyc1Vd3qBEZkpW674nOSN2M0+p6rwoVkkyi/twjaOfXivJMLr6h4aNB2A6dkNLVU7IRHGCSepVlL/wBSmLrZ/wDDHb4ToGc4wKiidWICtqlkn13d6rgrrA17mtluRjxE8c+dKbJ1JRJKFPyAM43eeKAnwCqPikJJ2/ZFQ1MNFEQBpdWw07q2PAAluefkT2FTCRr+0vwsuLQkrSU8mqfvdU2m2lpRIyBwPnTe91XdcLDZlDClYxnyqGiwmtpw6MaglJppIqx/McbWVv0aqt1vtkiU46nw2W1K798ChJZbuvUN1efSgqLzhUfkKEd/6xIfdZ00xM4UAp74vPHAp50zr6Hao3htOjIGSo8UW3hGSok5eoHdT0+KjDIHy28b9vIIxHQlkmLcdvDoGRgAZzSuxaA03aJYuaHklhn4gFd+BxQvm9VGyznxxnjzqDar68ONf/psJ8YzlzB7+gp+eFoqSERuB+a4p+IK+uPLa/Q7+itpC1bawtTUdYwAc4NKrvqW3tWpLSlJ3r5x+tU7sPV9RCWlPgEnOSo073Pq+3yXJe4pPwjd2HlTGnwswRXaLBDyuDJw0G9lZL++NuhR0hbozn8NPadZQrlCbiNrQkOD4jnlKfM1SqR1aU48VKlE/epRb+qvu9o3mVhx74e/ZI/1pPPBWSlzbeFTVbow0G/iurHak1xCEeSGF7WUI2IBOAB5UJReIqpbbqltq8Qk/jyRz5+hoTX3qiVsGMmTy4rnmmZnXLDKgtySCQc/ioCTA5CBon2F4hFSQkA7qy9w1ewzb0RmiD25HcVP9F6zjSLYplbg3BOPqcVTMdS0ynk/vfhHzqS6Y6riKVJD+34jkZrvDcJnhqPHsUFiVXFLT2A1vdEzXeozMujrLQ5Ln9aImhLnAt7bUmTtyhAKlE9sDmq6y9bWwy13JawtZ578UsunVFhGni01IQy4+nBO/Hw1zUcO1HOs0aN1XFTjrKinZTM0B0JVgdWautsqcZbSklppBI54oSdQtUImRGHFbVAg8eXyoaTepe22IaD/ACU5VzUZl68auUNcZ18lSDuTzUNLgUjpzO4JhhtfFTAW6aKaxtRSVMpISnBzj4fnWVCbbqWKqC0Ssdv61lOPYJE5/j0HZAdy4TfEbPvK8ipZYrtcSlSTLXgjntWVlaHTsb7QzTr+yyvECeUlK7tcjLLZmOFKQMDPatV2vV0QykJmuACsrKne0ZH6JWz+VR+8zpb0dDjj6lKPBJ86bItyntySluUtIHYCsrKGDW5NlYYXExbp9duc9TScylmkLN3uSJagmY4NgBTjyrKyhg0WOiEYfAVLU3a4vQ8Oy1qyjPOKZHrnPKthlLwFYxWVlFYmxvgNugQNMTmTlZblOSpxaZKwpKTg+lILpeLmSsGY5jFZWVy5jfZ2adXfsvWE+0KMu3Kdk/4pfY+dLYl4uZCEma4QDgZ9KysqWBreycSnwBPqLtcg0CJaxj/SmzU9wmu29guSVnJUDz5VlZTOVoy7ICmJ57VDrHLk+9Oq8ZWUnA57c1K7rcp/uTI96XgKP8qysoKoa3MdE2q3HnM1SrT9ynBRxJWOKe3LnPHIlOfnWVlASNbkGn92SKsJ561Iulw8Bf8Ail9qi0+4zSo5kr4P9aysr4sbmboiqAnOUiu9znmUkGUs4bH8qUWS63Hw8e9rwAcVlZRzmt7JnMT7OEqlXS4KeVmW55efyrbdrnPGnVD3peFLRnnv8RrKyoYGt5m3RCXN4/VRxu5T/Db/AMUvyqVWy5TgkkSVisrK4rmttt3RFaTkS43KcpBzKX+dJBcpxmx8yV8K4rKyhadjbbJWwmxTPb7pcHdSLdclLUveTkmp/Hulw3hPvS8HHFZWU/oGNz7dlHiZOVn+0L7c7xcxHdImuDCSRzQ9euU5binFyVlROSTWVlc4m0c0aLrBj7yUQbvckuIKZjgxW64Xa5KUpRmOE/WsrKCeBkR7ieak7VxmqwTJXT69dbiGGU+9rwEcCsrKFLW2OiHqybhN0u4zS+jMhVfPfpZXgvq4rKyu42t7KZrjkCWxZspKApLygcGtIu1xDoAlrHPlWVlfTMaLWCHa4lxuUt/a9zLBSZjhBOO9I75drkqQy2ZjhSEjAzxWVlSSNGV2nQKKn/5rfivMm5TjkGUvGAO9NCLhNRJUlMhYGaysoeFrcuyYwE5SnSNcpwYQBIUB9vWsrKyuso7IcuPdf//Z" width="303px" alt="dương vật giả gắn tường" />

<p>Thuốc xịt k&eacute;o d&atilde;n d&agrave;i thời hạn quan tiền hệ Black Panther ko m&ugrave;i hương kh&ocirc;ng vị kh&ocirc;ng r&aacute;t bỏng ,an to&agrave;n v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy tuyệt đối, xịt k&eacute;o d&atilde;n d&agrave;i chất lượng nhất.</p>

<h3>Dương Vật Silicon Nắm Tay, Gắn Tường Rung</h3>

<p>T&ocirc;i đề xuất nhận được một trong những b&ocirc;i trơn nhằm đi c&ugrave;ng với đồ chơi dương vật giả mới của bạn. T&ocirc;i cũng đề nghị chắc chắn chắn c&oacute; được những nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; cơ sở cốc h&uacute;t. Một hạ tầng cốc h&uacute;t hết sức mạnh mẽ v&agrave; uy lực đến ph&eacute;p bạn thực sự c&oacute; một trong những nụ cười tay rảnh đầy nghịch ngợm. Đối tượng của chị em phụ ph&aacute;i nữ ở từng độ tuổi kh&ocirc;ng giống nhau sẽ sở hữu những lựa lựa chọn size k&iacute;ch cỡ kh&aacute;c nhau. Đối với những chị em c&ograve;n trẻ con như Sinh Vi&ecirc;n hoặc d&acirc;n văn chống chưa lập gia đ&igrave;nh th&igrave; sản phẩm được lựa chọn mang đến những c&ocirc;ng dụng kh&aacute;c biệt mới nhất kỳ lạ nhằm b&agrave; mẹ thuận ti&ecirc;n nh&agrave; giam ph&aacute; v&agrave; hương thụ.</p>

<ul>

<li>Kết hợp c&ugrave;ng với lối sống dục t&igrave;nh thanh khiết, tinh th&acirc;n thoải m&aacute;i sẽ khiến bạn c&oacute; một cuộc sống an l&agrave;nh hơn.</li>

<li>Sẽ l&agrave;m bong tr&oacute;c lớp vỏ, kể từ đ&oacute; sẽ tạo hư sợ h&atilde;i đến sản phẩm v&agrave; kh&ocirc;ng thể d&ugrave;ng được nữa.</li>

<li>Trong khi qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể tự tạo ra ra c&aacute;c thế sử dụng dương vật gắn tường theo &yacute; qu&iacute; của bản th&acirc;n v&agrave; c&oacute; thể sử dụng được ở bất kể điểm n&agrave;o l&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch th&iacute;ch.</li>

<li>Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch may mắn được tiếp cận c&ugrave;ng với b&agrave;n m&aacute;t xa, ch&uacute;ng ta cũng rất c&oacute; thể tạo ra những hạ tầng tuyệt vời cho việc đ&ugrave;a dương vật giả của bạn v&igrave; ch&uacute;ng được kiến thiết nhằm rất c&oacute; thể Chịu được trọng lượng của hầu hết người rộng lớn.</li>

<li>Nhờ v&agrave;o c&aacute;c chức năng của bản th&acirc;n, Boy Dong l&acirc;́y đến cảm gi&aacute;c mới nhất kỳ lạ, th&uacute; vị, kể từ đ&oacute; n&acirc;ng cao đời sinh sống đ&ocirc;i lứa.</li>

<li>Dương vật giả h&iacute;t tường Lovetoy si&ecirc;u mềm 7.0 được cấu tạo ho&agrave;n to&agrave;n từ chất liệu silicon cao cấp v&ocirc; c&ugrave;ng mềm mịn.</li>

</ul>

<p>Gắn dương vật giả ly h&uacute;t của qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave;o trong 1 chiếc ghế v&agrave; đến n&oacute; một “điệu nhảy nhẹ nh&agrave;ng nh&agrave;ng”. qu&yacute; kh&aacute;ch trượt l&ecirc;n v&agrave; xuống, uốn nắn cong đầu gối của qu&yacute; kh&aacute;ch, hoặc chỉ ngồi thoải m&aacute;i v&agrave; dễ chịu b&ecirc;n tr&ecirc;n ghế mang đến lực đẩy s&acirc;u rộng. Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng d&ugrave;ng th&agrave;nh phầm ko giống như quảng c&aacute;o hoặc lỗi do nh&agrave; cửa ph&aacute;t triển, Bao Cao Su Y&ecirc;u sẽ khẳng định trả trả số chi ph&iacute; m&agrave; qu&yacute; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; thanh to&aacute;n. Oichin tự động h&agrave;o l&agrave; một trong v&agrave;o top 10 nh&agrave; ph&acirc;n phối sex toy sản phẩm đầu tr&ecirc;n Việt Nam. c&aacute;ch d&ugrave;ng dương vật giả gắn tường </p>

<img width="310" src="https://cf.shopee.vn/file/077a706faf8e175eee7fed858ebea9e2" />

<p>Dương vật giả h&iacute;t tường cao cấp n&agrave;y được kiến thiết v&ocirc; c&ugrave;ng độc đ&aacute;o v&agrave; kh&aacute;c biệt v&agrave; s&aacute;ng tạo n&ecirc;n. Với h&igrave;nh d&aacute;ng vẻ b&ecirc;n ngo&agrave;i v&ocirc; c&ugrave;ng giống như với cỗ phận sinh dục của ph&aacute;i mạnh. Dường như dương vật giả c&ograve;n được thiết kế 2 da l&uacute;c sờ v&agrave;o rất tương đương thiệt.</p>

<p>Lời khuy&ecirc;n d&agrave;nh mang đến những kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng sử dụng dương vật giả gắn tường n&agrave;y l&agrave; kh&ocirc;ng cho người kh&aacute;c d&ugrave;ng chung hoặc mượn, để tr&aacute;nh những căn bệnh t&igrave;nh dục nguy hiểm, khiến ảnh tận hưởng nguy hiểm đến sức khỏe mạnh v&agrave; việc l&agrave;m. Trong khi, Dương vật giả gắn tường c&ograve;n tồn tại th&ecirc;m nhiều chức năng rung – ngo&aacute;y – thụt tự động động cực kỳ th&uacute; vị. Chị em cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n quăng quật qua dương vật giả gắn tường 2 thớ y như “h&agrave;ng thật”.</p>

<p>Dương vật giả h&iacute;t tường – thực sự l&agrave; một sản phẩm đồ đ&ugrave;a dục t&igrave;nh trả hảo, lắng đọng b&ecirc;n tr&ecirc;n m&igrave;nh đầy đầy đủ những qu&aacute;nh điểm khiến c&aacute;c chị em m&ecirc; mệt. Đ&oacute; l&agrave; độ cao thấp dương vật đẩy đ&agrave;, bao quy đầu căng b&oacute;ng như l&agrave; sản phẩm thiệt, g&acirc;n nổi cuồn cuộn, tương đương từng lối g&acirc;n thớ thịt, color sắc đa dạng v&agrave; phong ph&uacute; như thiệt, l&agrave;m sạch đơn giản v&agrave; giản dị tinh khiết sẽ, chất liệu cao cấp si&ecirc;u mềm mại, mịn m&agrave;ng, đế h&iacute;t tường vững dương vật giả gắn tường c&oacute; rung chắc. Dương vật giả gắn tường cao cấp c&oacute; kỹ năng b&aacute;m ở mọi mặt phẳng kh&aacute;c nhau như b&agrave;n mộc, đ&aacute; hoa, đầu nhường, Nh&agrave; CửA tắm… Sản phẩm được trang bị chức năng rung nhiều cấp độ kh&aacute;c nhau k&iacute;ch mến c&ocirc; nhỏ kh&oacute;c th&eacute;t v&agrave; sung sướng. Điểm kh&ocirc;ng giống biệt của loại dụng cụ t&igrave;nh dục ph&aacute;i nữ n&agrave;y với c&aacute;c kh&iacute; cụ kh&aacute;c chủ yếu l&agrave; kỹ năng xoay 360 độ chắc chắn chắn sẽ thỏa m&atilde;n nhu cầu được nhu cầu của kh&ocirc;ng &iacute;t c&ocirc; nường kh&oacute; t&iacute;nh nhất.</p>

<h3>Dương Vật Giả Lovetoy Chủ Yếu Thương Hiệu</h3>

<p>To&agrave;n bộ th&acirc;n dương vật được đ&uacute;c bằng một khối Silicon cao cấp y tế . Tr&ecirc;n th&acirc;n được tạo n&ecirc;n bởi v&igrave; nhiều đường g&acirc;n giống như như g&acirc;n thiệt của cậu b&eacute; bỏng dương vật khi bị k&iacute;ch mến cao độ tạo những đ&agrave;ng g&acirc;n in hằn b&ecirc;n tr&ecirc;n bề mặt. Ph&iacute;a b&ecirc;n tr&ecirc;n bao quy đầu được thắt đầu khất tương đương như bao quy đầu thiệt tạo độ k&iacute;ch mến mang đến c&aacute;c chi em. Phia dưới được tạo ra do 2 d&aacute;i tinh ho&agrave;n giống như như thật, th&agrave;nh phầm sẽ k&iacute;ch mến mẹ đạt được kho&aacute;i cảm mạnh mẽ.</p>

<p>Tuy kh&ocirc;ng c&oacute; c&ocirc;ng dụng rung nhưng kỹ năng chọc ngo&aacute;y của sản phẩm n&agrave;y được tấn c&ocirc;ng chi ph&iacute; cực kỳ cao. Với khả năng uốn cong của m&igrave;nh, th&agrave;nh phầm nhanh ch&oacute;ng va tới điểm G b&ecirc;n trong &acirc;m đạo. Chỉ sau v&agrave;i ba ph&uacute;t sử dụng, ch&uacute;ng sẽ khiến qu&yacute; kh&aacute;ch thời gian nhanh ch&oacute;ng sung sướng l&ecirc;n 9 lầu m&acirc;y.</p>

My Website: https://thesexshop.vn/2021/07/05/duong-vat-gia-gan-tuong/

Disable Third Party Ads

Share