An_Oustanding_Goldmine_In_CRM_Software_Solutions

Public

Expires in 6 months

08 August 2021

Views: 108

מכרה תכשיטים משחררת בפתרונות אפליקציות ותוכנות ל- CRM

<img width="376" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/5c/John_Palmer_%28Home_and_Away%29.jpg/200px-John_Palmer_%28Home_and_Away%29.jpg" />

383

סיכום:

יתר על המידה שנים, ללא אי הצלחה, תשובה התוכנה GoldMine CRM (ניהול קשרי לקוחות) הצליח לתפוס פרס או אולי שני מארגונים יחודיים בטווח CRM ומחשוב.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/gHprKr0ZmmE" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

בקטגוריית התוכנה העסקית בקרב מגזין VARBusiness על ידי CMP Media, תוכנת GoldMine נודעה אחד מחמשת המוצרים היחידים שהוכרו בידי המגזין. המגזין חיוניות סקר באופן מפתיע לזכור איזה מה פריטים הנם מעולים למפעלים עסקיים בראש שוק הדירות שעבדו של ...

<img width="361" src="https://a.deviantart.net/avatars-big/k/i/kirastarbrite.png?4" />

<img width="384" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/b/b5/Help_poster.jpg" />

הסכם סודיות תמלול מפתח:

חברת המאמר:

מהראוי קיימת, חפים כישלון, תשובה התוכנה GoldMine CRM (ניהול קשרי לקוחות) הצליח לקלוט פרס עד שני מארגונים מיוחדים בטווח CRM ומחשוב.

כאן המקום מגזין VARBusiness על ידי CMP Media, תוכנת GoldMine הייתה אחד מחמשת המוצרים היחידים שהוכרו בידי המגזין. המגזין משמעות סקר במטרה לדעת אילו מה חפצים הנם מעולים למפעלים עסקיים בראשם השוק של השכרתדירות שהעסיקו מכיוון 100 לשם -999 לקוחות. דרך 350 המועמדויות שנבחרו, אלא 45 כלים נבחרו לייצג 5 קטגוריות. בהשוואה לשנה הוותיקה בתוכה GoldMine נודעה פיגור במאה הראשונים, קפיצה לטופ 45 הנו עדיין קפיצה רחבה.

GoldMine צוטטה ואלו בידי ISM Inc., כאחת מ- 15 פרס התוכנות הקטנות והבינוניות לעסקים קצרים ובינוניים לשנת 2021. גוגל תמלול מדובר, זוהי השנה הרביעית ברציפות ש- GoldMine זוכה בכבוד להיכלל ברשימת הפרסים.

בשנת 2005 הוענקה לתוכנת GoldMine פרסי מובילי תחומי CRM למשרדים קטנים על ידי מגזין CRM. מוביל שווקי ה- CRM יודע באותם בעלים שהצטיינו בשמונה קטגוריות ענף. ההבחנה בנויה על הכול על אלמנטים משוקללים המחברים תשואות, צמיחה, נתח נושא, שם טוב אצל שביעות חשק מותאמים, עומק פונקציונליות וכיוון הפירמה.

וגם ב2005, GoldMine קיבלה את כל פרס הצטיינות CRM ממגזין אינטראקציה עם פקטורים. בהתאם ל המגזין, תוכנת GoldMine קיבלה את הפרס להפגין הכרה בדרך זו שהמוצרים והשירותים בידי GoldMine שיפרו באופן ניכר את אותן התהליכים אצל עסקיהם על ידי לקוחותיהם באמצעות ייעול והקלה המתארת את כניסת הידע הנדרש הדרושה לתאגידים כדי לשמור הכול על הנכס הגבוה עד מאוד ... הלקוח מיוחד.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/0i7VwVoe2fA" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

תוכנת GodlMine זוכה לשבחים ופרסים רבים מפרסומים וארגונים ייחודיים העוסקים בתעשיית ה- CRM. עובדה זאת משקפת את המסירות אצל כמות גדולה של כאלו שתרמו להתפתחות תוכנת GoldMine בשלב מסוים. את אותם תוצאות מסירותם לשירות ומצוינות במוצרים ניתן לראות בדיוק מהפרסים שהתקבלו, אלא אף מאלפי סיפורי הצלחתו עסקים מרחבי הטבע.

ההצלחות בקרב לחברות האלו מוכיחות, שנתיים איפה שמבצעים הפרסים, שהרי GoldMine עדיין יודעת העניין היא ישמח לבצע באמצעות הגדלת אחוזים של שימור בעל הבית ושביעות טעמו בקרב מפעלים הקורא הרבות שלהם; וזו השורה התחתונה.

Homepage: https://intensedebate.com/people/sortdrawer9

Disable Third Party Ads

Share