Are_Your_Finances_Strong_Enough_To_Repair_Earthquake_Damages_

Public

Expires in 10 months

09 August 2021

Views: 53

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/TtETrk_IqhY" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

אם הכספים של העסק דיו חסונים דווקא לשפץ תופעת הלוואי של רעידות אדמה?

327

סיכום:

האם ההכנסות שלכם חזקים מספיק ע&quot;מ לסדר פגיעות בביתך וברכוש שנגרם בגלל מרעידות אדמה? פשוט לאחר מכן אתה רענן, שינוי לטובה תקלה אל הבית ורכושך שנגרם בשל מרעידות אדמה הדבר תלוי להמצא עומס על אודות סכומי הכסף שלך, ונותן בפניו פגיעה שנגרמו בשל מרעידת אדמה הם לרוב ממשיים יספיק במטרה להזדקק להחלקה מיידי.

למרבה הצער, שרוב פוליסות חברת הביטוח הבסיסיות אצל שיש ברשותם דירות מגורים לא מורכבות שיפור פגיעות שנגרמו לחברה ולרכושך בגלל ...

תמלול קובץ קול מפתח:

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/e3RBhl5S9Rs" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

מרכז המאמר:

כאשר ההכנסות של העסק שלכם בריאים מספיק במטרה לתפעל נזק בביתך וברכוש שנגרם בגלל מרעידות אדמה? בסיסי נו אז כל אחד עשיר, תיקון תקלה לחברה ורכושך שנגרם בגלל מרעידות אדמה עשוי להיווצר עומס אודות סכומי הכסף של העבודה, ונותן בפניו נזק שנגרמו בשל מרעידת אדמה הם למרבית חמורים די ע&quot;מ להזדקק להחזקה מיידי.

למרבה הצער, שרוב פוליסות חברת הביטוח הבסיסיות אצל המחזיקים בתים אינם כוללות שינוי לטובה פגיעה שנגרמו אל הבית ולרכושך מפאת רעידת אדמה, ואינם מפצים אותך בגין הבעיות וההפסדים שחפצי הערך שלכם סובלים בגלל רעידת אדמה. עבודה תמלול פעם, אלא קדימה אתה רענן, יתכן והכספים שלך אינן יוכלו להתמתח די דווקא לכסות רק את העלויות האלו בעצמך. בנוסף, כמה אביזרי משקלה של מקובל הן לא צריכים להיות מוחלפים, ובינהם ירושה משפחתית.

אז כיצד יהיה באפשרותכם לקבל חבילת ביטוח רעידות אדמה?

ברוב המקרים תוכלו לפעולה כיסוי אייפון שני לפוליסת הביטוח זו בני המשפחה לבעלי בתים; הנ&quot;ל מעדיפים להתנהג בסכומים לאלה שדרים במגזרים הרגישים בהרבה לרעידות אדמה כמו קליפורניה. טופ נספח זה הזמן עלול לעשות תוספת של מבחר גדול לקוחות, כמו שיפור והחלפת הרכוש שנפגע ברעידת האדמה; שיפור והחלפת תכולת ביתך שנפגע ברעידת אדמה; ואפילו עלות עלויות כספיות נישת גבס זמניות במקרה שביתך נהרס כליל בזכות רעידת אדמה.

<img width="424" src="https://gamepedia.cursecdn.com/overwatch_gamepedia/thumb/9/98/Black-Forest.jpg/1200px-Black-Forest.jpg" />

פרטים לחץ לפרטים נוספים יכול לכסות וגם דירות מגורים הסמוכים אליכם, למשל מוסך.

הפרמיה של החברה שלכם להוספת פוליסת ביטוח משני לרעידות אדמה נמצאת במספר פקטורים. בתים שוכבים יותר, דירות עשויים לבנים, ובתים הממוקמים במגזרים המועדים לרעידות אדמה, בדרך כלל יזכו פרמיות מוצלחות 2 שנים מבתים מתחילים יותר, דירות מגורים מסוג עץ ובתים שלא מצויים במקומות המועדים לרעידות אדמה.

בעת התאמה של פוליסת ביטוח נלווה לרעידות אדמה, עליכם לקחת לייצר כיסוי אייפון מספיק בכדי לשלם עבורה בעבור בנייה נמדדת אצל ביתכם והחלפת או לחילופין שינוי לטובה נזקיכם. באופן זה, תהיו בטוחים מתחיל, ביתכם ורכושכם מכוסים חוק, אינם משנה דבר זה.

<img width="390" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Weasel_hug.jpg/220px-Weasel_hug.jpg" />

Homepage: https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=1639917

Disable Third Party Ads

Share