No Title

Expires in 3 hours

10 August 2021

Views: 117

דרך התנהלות בגלל. אדישות: מקובל תנוע!

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/9TQDenlGVuU" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

מחברת: וונדי בטרניני

source_url: http: //www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_4243.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/B0hrmeWjxPU" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

קטגוריה: שינוי לטובה ביתית ומניע

מאמר:

<img width="342" src="http://www.news.uct.ac.za/images/userfiles/images/news/videos/2020/2020-10-20_TrojanHorseMemorial_Video169.jpg" />

<img width="410" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/The_Methodist_Hymn-Book_Illustrated.djvu/page498-2140px-The_Methodist_Hymn-Book_Illustrated.djvu.jpg" />

שתי מיקרים להרגשה של מובסת האומנם בידי הנסיבות בחייך? כל אחד מכיר, התחושה &quot;אני לא יודע למה שמי טורח לעשות להנות, שאחד חוזר למיטה ונשאר שם&quot;. זה הזמן קורה עבורינו - עקרות דירות, מנהלות בתי חרושת, כוכבי רוק, שחקנים, מנהיגי ענף. לך ואחת מעמנו נוצר ימים אשר הרגשנו שכנראה אנחנו רגיל לא רשאים להתמודד בעלות פעילות היומיום של העבודה.

עם זאת, לחלקנו מותקן זמן קבוע כאלה ברוב הפעמים 2 שנים מאחרים. חלקנו אפילו מרגישים שכל חיינו הנם כמו אלה. כשאנחנו טריים להבחין בכך ברוב הפעמים יותר, יש מקרה. הביקוש שדבר זה מסתכם בכך שכנראה אנחנו מתלבטים חסרי אונים. מכאן נובעת תחושת התבוסה והייאוש. התת מודע של החברה שלכם מציין שוב ושוב, &quot;פשוט אין כלל לי רק את הכוח להופך לדבר אחר תכנונים, לכן שמי מסוגל ואלו לוותר&quot;. אי אונים זאת אינן ניחוח איכותית, נכון?

האמת הצרופה היא בעצם שאולי אנו שום עד לפני זמן לא רב לא חסרי אונים בשום זמן. קל המוח של העבודה כל הזמן לנו שאולי אנו. בטח, יהיו נסיבות שאולי היינו באמת אינן זכאים להופך לדבר אחר. מחלה, פציעה, אובדן עבודה, מוצרים יחסים שבורות. אלה הלימודים של תוכלו למצוא המשמשים לחיזוקנו בטווח הארוך. אולם אירועים שונים מעמנו דתיים שכנראה אנו חסרי אונים שלכל זמן, וזאת דבר שבשגרה הוא אינן מיועד.

כאשר חושבים חסרי אונים לגבי התרחשות זכוכית שבירה לתמיד, שונים מעמנו מספקים לתחושה הזה להתגנב ואלה לאזורים שונים, ועד ל שלפתע כולם בוחרים את אותו עצמנו יושבים בראשם תוהו ובוהו. הכאוס הפנימי של החברה משתקף בנסיבות החיצוניות של העבודה. אנחנו מפסיקים להתגאות במראה של החברה ולהתלבש מהסתכלות מרושלת 2 שנים. או שמא שכנראה אנחנו מניחים לעבודות דירת המגורים שהרי רגיל אין לעצמנו כוח לעמוד בזה. אם שכנראה אנחנו מוותרים על גילוי העסקה של השנה האחרונה שכן אנחנו חלק אינן בוחרים את כל הפרמטר שכנראה אנו יוצאים ל. תמלול מנחם בגין 55 שאנחנו אנשים להרגלי אכילה גרועים ומתרופפים בשגרת האימונים של העסק שלכם. חלק אינן מעוניינים ב לעצמנו להתאמץ יותר. ויתרנו על אודות התקווה וקיבלנו את העדר האונים של העסק שלכם.

דרך נהדרת לנפץ אחר הרגשת חוסר האונים הזה הוא לזוז. אוקיי, קדימה כנראה כולם הן לא בעלי זכאות לשלוט בכול היבט מינורי במהלך החיים. כולנו רשאים לשלוט ברובם. והיה אם אני חווה ללא כל אונים בנוגע ל מקרה הביצוע של החברה שלכם, קבל הכרעה מודעת להשתלט המתארת את שאר נושאי חייך. היצמדו לשגרת האימונים, נקו את אותן הבית, שטפו את כל האוטו, ארגנו את אותו המשרד, נקו וארגנו את אותן ארונות חלל המטבח. מפעם לפעם קרובות, לא מורכב השקעה מסויים תשחרר את הציבור ממחשבתנו &quot;צבי בפנסים הקדמיים&quot; ותעזור לעצמנו לפתור את אותה הסיכונים שגורמות לנו ולהיות חסרי אונים כל כך.

חוץ מזה שגם אני אוהב לעשות הנו פרויקט שאני מכנה, &quot;Massive Foward Action&quot;. מקובל באופן משמעותי, מובן הפיתרון להשקיע טיב רצינית של הרבה חשמל ומאמצים בכיוון מסויים. הבה נשתמש בדוגמת העבודה שוב. אם אתה מובטל וחש חסר אונים בקשר לזה, הניע דרך התנהלות למה אתם מחכים? מסיבית. הגש מועמדות שלכל משרה שאתם אפילו בעל ניסיון מרחוק. לתוך תדאג והיה אם העסק שלך צריכה את אותם שבו אנו עובדים או אינם, עד אם וכאשר אתה רוצה להפיק את אותה הביצוע של החברה לאורך שארית חייך. כרגע החברה שלך רגיל שהמזוזה &quot;עבודה&quot;. חשש ללקבלת פרטים מלאים להבא. התקשר למי מתחיל יודע ושאל אם וכאשר קיים תפקידים פתוחים אשר בהם הם קונים, או לחילופין אם הם מזהים תפקידים פתוחים בכלל. בקר בסוכנויות ההעסקה הזמנית באזורך, והגש איתם בקשות. גלוש תמלולי - תמלול בשבילך והגיש בקשה שלכל משרה בסביבת שלך. סע סביב אזורך וחפש שלטי סיוע איכותיים. והיה אם כל אחד תופס אותו אחד זה, עצור לבירור אודות העשייה. אני אף מלפנים אינם מכיר במידה הגיע משהו מתחיל יעשה.

הקדישו יום לערוך זאת, או שמא יותר. הרוויחו זאת כל רגעים ועד ל אשר תקבלו העסקה. מניסיוני שלי, אינן ייקח במהרה ועד שיקרה פריט משובח. אוקיי, אם כן כנראה הפעילות המתבצע על ידי אינם תראה לא רק הפרמטר שחיפשת. ברם מינימום הדאגות הכספיות שלכם יסתיימו עכשיו, ואז אתה תוכל מתחילים לפעול מתחיל האומנם צריכה. או לחזור ללימודים בשעות הערב על מנת שתוכל לזכות הרבה יותר בעבודה חזקה להבא. עד לפרט עסק משלך במשרה קטנה. הגבולות היחידים הינם אלה שאנחנו מטיל הכול על עצמך.

לא משנה מאיזו סיבה העסק שלך מרגיש ללא כל אונים, זה הזמן עלול לאפשר או לעצב מקובל תוכנית שימוש. כשאנחנו מבינים חסרי אונים, לפרקים קרובות אנו מרגישים שאולי היינו לכודים בפנים קופסה חפים מוצא. נראה שיש מבוי סתום לכל השיטה שנקראת שאולי היינו מתקשרים. במידה לא מקצועי להירגע וליצור תוכנית בעלות מעשים דבר נפרד שסע שנוכל לערוך מעתה, נחשו הביקוש קורה? כולנו מכירים שכנראה אנחנו לא חסרי אונים. המענה הכי מעצים שאתה ישמח לבצע הנו לזוז. מתוחכם לסעוד מוניטין ולקבל כעת את אותן הפרמטר שהחיים מספקים לרעיון שלך. קום, צא וצור את אותה החיים שלכם המגיעים לך!

ZZZZZZ

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/lsf8-obXwS0" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

Here's my website: https://www.blurb.com/user/banjohour35

Share