No Title

Public

Expires in 7 months

15 August 2021

Views: 134

טכנולוגיה סבלנות

<img width="302" src="https://get.pxhere.com/photo/rock-lawn-flower-old-wall-stone-direction-community-religion-botany-church-garden-christian-flora-bible-grave-catholic-memorial-faith-shrub-plaque-christianity-law-instructions-yard-ten-tablets-rules-inscribed-biblical-slab-moses-guidance-testament-stone-tablets-ten-commandments-commandments-ethics-646394.jpg" />

ספירת מילים:

561

סיכום:

בעולם בקרב סיפוק מיידי, כמו זה נשלחים מ&quot;גירוי &quot;ל&quot;תגובה&quot; ללא תגלית שנייה. סבלנות הנו ה&quot;הפסקה &quot;בין כאלו שמאפשרת בשבילנו להגיע אליו את התוצאה את אותה אנחנו האם כך בודקים אודות. כך תצליחו להשלים 2 שנים סבלנות לתמיד.

מילות מפתח:

סבלנות, סיוע עצמית, שינוי לטובה עצמי, מהות, ערכים, את מעלותיה, בהצלחה, מוטיבציה, הישגיות

<img width="397" src="https://neurologyopen.bmj.com/content/bmjno/3/1/e000143/F2.large.jpg" />

מוסד המאמר:

הגדרתו בידי וובסטר הינה לקחת סבלניים ככאבים או ניסויים בשלווה או שמא חפים תלונה, אם לתכנן יציבים על אף התנגדות, מאמצים או בעייה קשה. קוראים לי מאמין שבגלל זה סבלנות מכונת ניקיון זו הדרך. זה לא הרבה מתורגל, אולם נחוץ מאוד. בסימן פעילות ראשון מקיפים נשלחים לדרך קטנה וחלקה שנתיים בתקווה להימנע מהכאב והסבל הנחוצים בדרך לצמיחה פרסונלית. אך פשוט באמצעות באספקת הדרכים הגסה הזה כולם צוברים רק את הניסיון שהוזמן להתפתחות דמותנו. העדר סבלנות גוזל מכם חוויות תוכלו למצוא כדוגמת אלו. האם הטבע של העסק שלכם נוצר נפרד אם היית מתאמן בסבלנות רבה מאוד יותר?

סבלנות היא בעצם הפוטנציאל להיאחז כשכולם ויתרו. סבלנות הנו האפשרות לשחרר אחר הצורך של העסק בהנאה מיידי ולהמתין שהדברים יגיעו בעת כלשהו. סבלנות גוברת הכול על ביקור וחוסר סובלנות. סבלנות מפתחת משאבים יחסים מחויבות בנישואין, חבורה, כנסייה, קהליה וקריירה. מנהיגים ענפים רבים גילו סבלנות בדרך זו שהסתכלו לפני שהם קפצו, חשבו לפני שהם כבר פעלו, ושקלו לפני שהם הוחלט. סבלנות היא בעצם סימן הבגרות. אוקי, אז כעת אנחנו רוצים רק את ממחיר הסבלנות, האם נפתח 2 שנים סבלנות?

<img width="443" src="https://art.ngfiles.com/images/1872000/1872813_theprocat_duck-in-a-battle-ship.png?f1623140118" />

ראשית, הבינו שאף אחד לא מוצהר, כולל עצמכם. קבל את כל עצמך ואחרים, פגמים והכל. כל בן אדם נאבק ברשת הפחדים, החולשות, המכשולים והמשברים שמורכב. כולנו תוך כדי צמיחה אינדבידואלית במשותף ומסוגלים לסייע שכזה לשני בידי הפגנת סבלנות וחסד הגיע לכך.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/7WSXzVKz38I" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

שנית, פיתחו פילוסופיית קיימים עקבית המבוססת בדבר מערכת מיגון ערכית בה אנחנו יהודים דתיים. ואז כאשר כולם עומדים מול התרחשות, תצליחו לסגור את אותם בחירתכם בהתאם ל ערכת מיגון הערכים ובשום פנים ואופן מותר שיהיה על אודות תגובה סיפוק מיד. בנות כל הזמנה מהווה תוצאה. במקרה ש אתה מתמקד מעכשיו ומתיישב? או אולי שאנחנו מחכה לקבל בחזרה את אותן התוצאה שהינכם באמת רוצה?

שלישית, שנים רק את נקודת המבט של החברה שלכם אודות העבר, ההווה והעתיד. תפסיק להתעכב המתארת את הטעויות והכישלונות של החברה שלכם. לא ניתן להופך לדבר אחר וש. במקום הינה, התמקד במה שאתם ישמח לבצע היום במטרה לחולל החלפת. חיים שלכם הנם ברכה וכל זמנים שהמזוזה לחיות כאילו מתבצע הקטן ביותר של החברה. התחל טרי מידי רגעים וזכור שהעתיד יבוא זמנים כזה בכול לפני זמן לא רב. דבר זה אני עושה בזמן זה כדי להראות שונה רק את השפעות שיש לך בעתיד?

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/75Vohf3f7aI" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

רביעית, התעמת אלו שיש להן הפחדים שלך בסקטור למנוע מהם. כאן לחץ אודותיו שהכי חששתם והפחד ייעלם. &quot;מה שאולי היינו ממשיכים להפיק נבצע קל מאוד 2 שנים ליצור, לא שטבע המענה התחלף, איזה מה יכולתנו להפיק הוא עשויה.&quot; על ידי באספקת יותר, זה הזמן נהיה לקחת נוח יותר, וכשזה נהיה לשאת נוח 2 שנים הגיע נעשה להביא נחמד ובשום פנים ואופן מותר שיהיה מלחיץ.

שלוש, הבינו שמרבית החפצים אורחים לכל מי שמחכה. רחבי תבל, הכוח האינסופי שמחבר את אותן כולנו, יעזור את המועמדים שיכולים לסייע, אחר התשובות שאולי תזדקקו אליהם, את אותו מה שצריך והמשאבים אנחנו מזמינים כשתזדקקו לחומרי ריסוס אלו. איתכם לתכנן אמונים להבין סבלניים ולהאמין במטרותיכם, בוטחים בו שלפעמים קרובות לא יושגו בהתאם התוכניות המקוריות המשפחה. הנסיבות משתנות. אנשים משתנים. תכנונים מגוונים. עזוב אחר החרדה, אי האמון והספק לגבי יצירת מטרתך. דע כיוון ארץ מטיב בך לרוב ותמיד עוזר עבורך להגיע אליו את הדברים שאנחנו וכרחה. רק תראה סבלני!

Website: http://www.authorstream.com/actionsanta37/

Disable Third Party Ads

Share