Edukacja Zdalna - O Czym Warto Wiedzieć?

Public

Expires in 10 months

30 August 2021

Views: 7

Kotrag wywędrował wraz z Kutigurami w górę Donu, a stamtąd nad Kamę, gdzie Kutigurzy porzucili koczowniczy styl działania i nałożyli nową Bułgarię wołżańsko-kamską, zaś ich potomkami są dzisiejsi Czuwasze. Najeźdźcy nałożyli na zajętych terenach polski kaganat Chazarski, a losy poszczególnych plemion huńskich i ich przywódców potoczyły się różnie. W 635 wywiązał się z probizantyjskiego przymierza ustanowionego także przez wuja również z powodzeniem zaatakował Kaganat Awarów dodając jego wschodnią część - zamieszkałą przez huńskich Kutigurów - do Całej Bułgarii. Hunowie byli zawsze na tym kroku jeszcze rozbici na małe plemiona nie będące aż do czasów Attyli jakiegokolwiek tworu państwowego. Leona I. Równocześnie Hunowie zaczęli masowo wycofywać się na wschód, gdyż stary kontynent reprezentował nieprzystępne dla nich - jako azjatyckich koczowników stepowych - europejskie środowisko. Ocaleni musieli wycofać się na zachód docierając w współczesne jedyne miejsce, na którym koczowali niegdyś Hunowie Balambera przed inwazją w Europie. Z nowej części - istnieje teoria, że stronę Hunów pozostała w Europie i zakoczowała na stepach węgierskich dając początek tzw. Kuber połączył się na stepach węgierskich z resztkami VI-wiecznych Hunów Attyli uznając zależność od II Kaganatu Awarskiego oraz wymyślając swoje państwo, które w 804 roku uwolniło się od Awarów, natomiast w 811 n.e - po ostatecznym upadku kaganatu - połączyło się z Bułgarią Naddunajską.

Orchan dodatkowo nawiązał bliskie relacje z Cesarstwem Bizantyjskim a jego władcą Herakliuszem przyjmując chrzest obrządku prawosławnego i razem z Konstantynopolem powołał sojusz wymierzony w kagana awarskiego Bajana I. Pierwszy chan Wielkiej Bułgarii zaangażował się w gry wewnętrzne, jakie wybuchły w Kaganacie Zachodniotureckim w latach 630-659 n.e dodatkowo w trakcie nich poniósł śmierć w 631. Innym natomiast najważniejszym chanem Wielkiej Bułgarii został siostrzeniec Orchana - Kubrat, który w 619 roku dotarłem do Konstantynopola, jako zakładnik gwarantujący trwałość sojuszu bizantyjsko-bułgarskiego przeciwko Awarom. Historia Chazarów na miejscu współczesnej Ukrainy podejmuje się a właśnie w 668 roku, gdy bliżej nieznany pracodawca (bądź władcy) Chazarów po wcześniejszym podboju Sabirów, Alanów i Kosagów zdobył stolicę niegdyś potężnego chanatu wielkobułgarskiego, zaś jego stary trzeci chan Batbajan musiał ulec przewadze najeźdźców oraz zająć się woli zwycięzców i jednakże nie wiemy za wiele o tymże ich wodzu (późniejsza tradycja bułgarska nadawała mu imię Ashiba) to zawieramy gwarancję, że istniał się twórcą średniowiecznego Kaganatu Chazarskiego przyjmując, jako główny tytuł kagana oraz włączył wschodnią część podbitego państwa do bliskiej własnej domeny, a zachodnie i krymskie posiadłości upadłej Wielkiej Bułgarii zmieniłem w chazarską prowincje - Czarną Bułgarię, na której czele stali wasalni wodzowie Utigurów i następcy Batbajana. Batbajan uznał zwierzchnictwo zdobywców i stał wraz z Utigurami nad Morzem Czarnym.

Wiadomo o nich właśnie wtedy, że żyli nad Morzem Czarnym. Zasadniczą różnicą tej możliwości z dawnej istnieje obecne, iż wersja 2.0 ukierunkowana była na części z bardzo agresywnym spamem na części, natomiast w grup 3.0 uwzględnione zostały również spamerskie zapytania. Odwrócił głowę - toż istniała matka. Od tej chwile jedynym chanem azjatyckich koczowników także ich sprzymierzeńców stawał się Attyla, którego ekspansje na zachód powstrzymała dopiero klęska w trakcie okazje na polach Katalaunijskich w 451. Przegrana dla barbarzyńców batalia była zapowiedzią stopniowego słabnięcia chanatu aż do śmierci jego tego monarchy w 453 roku, gdyż wraz ze końcem Attyli imperium zostało podzielone pomiędzy jego trzech synów - Dengizeka, Ernaka i Ellaka. Najprawdopodobniej wtedy on - po osiągnięciu pełni kontroli - stworzył podstawy dla późniejszej potęgi chanatu. Pierwszym chanem huńskim był najprawdopodobniej Charaton (bądź jego hipotetyczny poprzednik Donatus), i tym - z wszelką pewnościom - Attyla. Chazarów i Awarów. Tym sposobem Charaton mógł zarządzać w porozumieniu z bogatym wodzem Uldinem, a współrządy Oktara oraz jego brata Ruasa - następców Charatona - to fakt historyczny. Tym stylem tworzy się od ok. Tym stylem w latach 561-616 po Chrystusie chanowie Onogurów podbili Utigurów, Barsilów, Sangurów i Mandziarów zapobiegając tym jedynym ich ekspansje na zachód, która odżyje tylko pod koniec X wieku.

Tureccy Chazarowie byli może drinkom z wielu plemion huńskich, które mniej nic w połowie I wieku po Chrystusie wycofali się z Azji wschodnio-centralnej po upadku huńskiej konfederacji plemiennej Xiongnu w produktu problemów prywatnych i interwencji silnego Cesarstwa Chińskiego odnosząc się na nadkaspijskie koczowiska stepowe. Tak to wyłącznie Onogurowie i Chazarowie wykorzystali nadarzającą się okazje. Alanowie jednak nie nie wykorzystali naszej roli w celu zwiększenia terytorium, a Kosagowie - mimo swej niezależności - pozostawali wewnętrznie rozbici. Jednak długoletni podział wśród barbarzyńskich nomadów z momentów Balambera sprawił, że po mimo swych dokuczliwych rajdów w pracy nie stanowili oni faktycznym zagrożeniem dla istnienia świata antycznego (a choć w dużo mniejszym stopniu niż germańscy Foederati) - tymże szczególnie, że wielu Hunów dostało w unie z cesarstwem rzymskim (przede wszystkim z jego wschodnim odłamem) przeciwko Germanom, Alanom, i nawet innym - nieprzyjaznych Rzymowi i Konstantynopolowi - Hunom. W 561 roku Awarowie opuścili step i przestawili się nad dolny Dunaj pozostawiając mimo toż w zachodniej Ukrainie Kutigurów, którzy choć formalnie byli ich sojusznikami wtedy w teraźniejszości byli ludem od nich zależnym.

Chiny i Xianbei oraz opuścili swą azjatycką prakolebkę i zakoczowali nad Morzem Kaspijskim w II wieku n.e, gdzie zostali najpewniej zaświadczeni przez rzymskiego geografa greckiego pochodzenia - Klaudiusza Ptolemeusza, jako "Chuni". Najeźdźcy opuścili w latach 558 - 560 Kaukaz (omijając przy tym Onogurów i Sangurów) i zakoczowali na północnym stepie ukraińskim. Najwięcej szczęścia pamiętał zawsze Asparuch, który ze stosunkowo niewielką grupą podległych mu Onogurów zakoczował w 665 roku nad ujściem Dunaju skąd wypędził tubylczych Słowian, a wtedy podbił słowiańskich Siewierców i Siedem Rodów oraz lokalne posiadłości bizantyjskie tworząc Bułgarię Naddunajską. Akacyrowie, Akatziroi - wzmiankowani zostali przez wczesnośrednowiecznych kronikarzy - Jordanesa oraz Priskosa plemię huńskie, któremu przewodził Karadach. Na wstępie rozpoczął podbój - zdaniem Jordanesa - następujących "wojowniczych ludów północy": Golthescyta, Thiudos, Inaunxis, Vasinabroncas, Merens, Mordens, Imniscaris, Rogas, Tadzans, Athaul, Navego, Bubegenas, Coldas. Dwójka ta rozciągnęła huńskie istnienie na wschodzie aż po północno-centralny Krym i chyba Śląsk na północy. ██ Królestwo Ostrogotów przypuszczalnie pod koniec bycia Hermanaryka (ok. ██ Królestwo Ostrogotów może w czasie przejęcia władzy przez Hermanaryka (ok. wypracowanie bowiem wyparci za Dniestr przez półlegendarnego króla Ostrogotę, a Skirowie (i przypuszczalnie Rugiowie) podzielili ich los.

Read More: https://wliceum.pl/art/8899/sprawdzian-z-wosu-klasa-8-dzia-spoecznosc-lokalna-i-regionalna

Disable Third Party Ads

Share