A Co Dzieje Się W Przyrodzie?

Public

Expires in 10 months

05 September 2021

Views: 13

W dzisiejszym roku szkolnym rzecz w swym liceum rozpoczęli nowi nauczyciele: magister Zofia Jaszcz- matematyka, magister Zenobia Lisek- fizyka, profesor Elwira Kozak- język polski, magister Anna Krauz- biologia, magister Aleksandra Misiołek- matematyka(wizytator Wydziału Oświaty), magister Krystyna Pużak- matematyka, magister Emil Rudol- język francuski, magister Krystyna Tarabasz- język rosyjski, magister Anna Wawrzyk- język polski, magister Urszula Więcek- historia. Pozostali w szkole: magister Paweł Adamiec- fizyka, profesor Krystyna Bugalska- wychowanie fizyczne, magister Zygmunt Capi- język rosyjski (wizytator Wydziału Oświaty), magister Danuta Danielewska- język polski, magister Jan Dziadkowiec- wychowanie fizyczne, Halina Imielska- język francuski, profesor Jan Jeński- wychowanie muzyczne, magister Rudolf Marczyński- PO, historia, profesor Stanisława Misiewicz- wychowanie techniczne, magister Janina Otrębowicz- historia, język łaciński, dyrektor magister Ryszard Pacułt- historia, PNOS, magister Barbara Sękowska- język angielski, język polski, magister Cecylia Skowron- matematyka, magister Krystyna Stasiak- język polski, magister Jadwiga Stefanowicz- język polski (wizytator Wydziału Oświaty), magister Bogusława Wacowska- język rosyjski, magister Stefan Wendykier- chemia, profesor Maria Wędzicha- geografia, dyrektor magister Halina Zborowska- matematyka. Następnie zastępca dyrektora profesor Halina Zborowska i dyrektor liceum wręczyli uczniom nagrody za udział w innego sposobu konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a również za produkcję w spółkach. Następnie przeszło się uroczyste wręczenie nominacji na profesorów szkół średnich. Zrobiło się także uroczyste wręczenie tarcz uczniom, którzy zaczęli naukę w bliskiej szkole.

Klasa IVa przedstawiła swoją właściwość w różnych sytuacjach: w podstawówce i gra szkołą; między innymi również na wykopkach. Cel ten jest możliwością na dokształcenie nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy otrzymają uprawnienia do nauczania na I stanie edukacyjnym (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w terenie pracy z niemowlęciem w przedszkolu i szkole obowiązującej w klasach I-III). 30.09.73 Grono Pedagogiczne wzięło wkład w niedzieli czynów PZPR. 28.10.73 Niedziela czynów społecznych dla słuchacza I Polskiej Konferencji Partyjnej. Pan dyrektor życzył także wszystkim uczniom miłych wakacji także ekonomicznego wypoczynku. Przewodniczący Samorządu Szkolnego podziękował profesorom za ich czynność oraz trud, i swoim partnerkom i partnerom życzył lekkich i ciepłych wakacji. Nominacje wręczył przedstawiciel Kuratorium Okręgu Szkolnego Opolskiego. Przedstawiciel ZboWiD omówił stan umundurowania, sprzęt i wyżywienie walczącego żołnierza. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ludowego Wojska Polskiego z przedstawicielem służby czynnej majorem Rebeczko także z starym żołnierzem, obecnym prezesem Powiatowego Zarządu ZboWiD obywatelem Domagałą. 01.10.73 Spotkanie klas innych z przedstawicielami ZboWiD i LWP z okazji XXX rocznicy powstania LWP.

12.10.73 Uczennice Maria Letyk i Małgorzata Moszek otrzymały dyplom uznania za wkład w konkursie „XXX rocznica LWP w filmie”. Pierwszy z prelegentów przedstawił warunki powstania i szlak bojowy LWP od Lenina po kapitulację Niemiec hitlerowskich. Przedstawił także osobę WP w restauracji administracji i ziemi w wyzwolonym kraju obecnie. Uczniowie zobaczyli także wystawę prac malarskich Jana Szyllera w Opolu. 22.09.73 W ruchu szkolnym odbyła się dyskoteka, którą urządzili uczniowie klasy IIIa. 12.10.73 Zrobiła się zabawa z przyczyn Dnia Nauczyciela. 12.10.73 Uczniowie Liceum wzięli udział w Powiatowej Olimpiadzie w pływaniu klas pierwszych. 15.06.73 Uczniowie klas ważnych oraz kolejnych udali się na uwagę do Koźla-Portu. 17.09.73 Uczniowie udali się na film pod tytułem „Hubal” w reżyserii W. Poręby. Uczniowie w ubiegłych latach musieli zmierzyć się z wojnami grecko-perskimi, mapką podziału państwa Franków czy drzewem genealogicznym dynastii Rurykowiczów. Po zakończeniu części artystycznej, uczniowie po raz obecny w roku szkolnym 1972/73 rozeszli się do klas, gdzie wychowawcy dali im świadectwa. Mówił między innymi o wynikach nauczania za rok 1972/73. Pogratulował uczniom, którzy otrzymali optymalne rezultaty w nauce.

Na kontakcie przemawiał dyrektor Ryszard Pacułt, który zapoznał uczniów z obecnymi zadaniami na rok 1973/74. Potem, jak co roku uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Ostatnim akcentem imprez była część artystyczna, w której wystąpili uczniowie należący do kółka recytatorskiego. Następnie zaczęła się część artystyczna dokonana przez członków kółka recytatorskiego. Uczniowie zebrali się w sal szkolnej o godzinie 08:30. Po odśpiewaniu hymnu szkolnego, zaczęła się część oficjalna. Uczniowie zebrali się w sali szkolnej o godzinie 09:00. Po wejściu sztandaru odśpiewano hymn naszej szkoły. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy Ia: Jacek Żurek, Gotfryd Włodarz. 29.10.73 Klasa IVa zainicjowała na obszarze szkoły nową pracę, która polegała na pokazaniu swojej klasy na placu szkoły. Jakiej przerw w obszarze odpowiada 1cm na aktualnej mapie? Nominacje te osiągnęliśmy: profesor Maria Wędzicha, profesor Paweł Adamiec, profesor Jan Dziadkowiec. Odeszli z naszej szkoły: profesor Genowefa Gawlik- wychowanie fizyczne, magister Jan Kałuża- biologia, magister Jakub Klag- historia, profesor Władysław Sarek- fizyka. Przewodniczącym- też jak roku ubiegłym został wybrany Wacław Pułka- IIId, zastępca Anna Malinowska- IIIa, zastępca Zygfryd Littman- IIc, sekretarz Adrianna Hawryluk- IIId, skarbnik Barbara Simonides- IIId, opiekun- magister Janina Otrębowicz.

Ugrupowania terrorystyczne w Azji Południowo-Wschodniej: Jemaah Islamiyah - metoda i forma działania / Anna Niwczyk // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Cały program wypełniły piosenki, wiersze i humorystyczne dialogi. Grupę tą dokonały wiersze i piosenki. Złożyły się na nią piosenki i wiersze. Poprzez nakładanie farby za pomocą innego sposobie narzędzi, nawarstwianie kolorów, odbijanie kilku matryc na jednej odbitce, przekładaniu, multiplikowaniu itd. Każda praca stoi się odrębnym wytworem, poszczególne odbitki są oryginalnymi, autorskimi egzemplarzami. tutaj gdy by zastosować teologię słowa paroikos w nawiązaniu do ucieczki do Egiptu, to potrzeba by powiedzieć, że Jezus zatrzymuje się „innym” w Egipcie, na obczyźnie, na uchodźstwie. 24.10.73 Wystawa prac malarskich stworzona przez Alfreda Twardzika z klasy III a, pod patronatem Samorządu Szkolnego. 03.09.73 Zrobiło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 20.06.73 Zrobiło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na starcie przewodniczący Samorządu Szkolnego Wacław Pułka złożył naszym profesorom życzenia z przyczynie ich prawdziwa. W pozycji społecznej na sprawę szkoły udzielili się także członkowie szkolnego koła ZMS. Taniec jazzowy chce nie tylko dobrych mięśni, a również sprawności całego ciała, ponieważ jedynie gdy jesteśmy dobrze rozciągnięci, możemy go efektownie zatańczyć. I nadal jedno - jeśli analizujemy głoski w danym wyrazie, nie opisujmy liter, tylko dźwięki! To tylko 25 minut. Będę sobie właśnie to wydawał z przepisów i realizował działania z pazdry a z biologii z witowskiego, wraz z moją korepetytorką która przekonuje mnie chemii i biologii napisaliśmy plan, na 35tyg ciężkich powtórek z chemii a z biologii, ten pogląd jest chcący ale efektywny - moim sensem jest minimum.

Website: https://nalekcji.pl/artykul/2825/swiat-fizyki-sprawdzian-nr-13

Disable Third Party Ads

Share