Phòng Khám Đa Khoa Galant

17 August 2022

Views: 332

Phòng khám đa khoa GALANT là mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững do sự hợp tác của các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) G3VN,Sắc Màu Cuộc Sống, Nụ Cười.
Website: https://g3vn.com/
SĐT: 090 620 09 02
Địa chỉ: 83/44 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Google maps: https://goo.gl/maps/oar4DCXGs9FzjEAbA
#phongkhamgalant, #phongkhamgalantbinhthanh, #phongkhamgalantquan5, #phongkhamgalanttranbinhtrong
https://leetcode.com/pkdakhoagalant/
https://www.yourquote.in/phong-kham-da-khoa-galant-dlere/quotes
https://inkbunny.net/pkdakhoagalant
https://pxhere.com/ru/photographer/3872496
https://deepai.org/profile/pkdakhoagalant
https://www.troublefreepool.com/members/pkdakhoagalant.350303/#about
https://independent.academia.edu/Ph%C3%B2ngKh%C3%A1m%C4%90aKhoaGalant
https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/146677/pkdakhoagalant.html
https://ameblo.jp/pkdakhoagalant
https://www.mixcloud.com/pkdakhoagalant/
https://intellipaat.com/community/user/pkdakhoagalant
https://notionpress.com/author/724484
http://www.conejousd.org/sequoia/User-Profile/userId/135180
https://www.noteflight.com/profile/ef2b516a5d9ac8b78895ef44a18a42f5f514c660
https://www.zotero.org/pkdakhoagalant/cv
https://www.bigbasstabs.com/profile/40370.html
https://camp-fire.jp/profile/pkdakhoagalant
https://beacons.ai/pkdakhoagalant
https://career.habr.com/pkdakhoagalant
https://www.walkscore.com/people/164216862169/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-galant
https://www.chordie.com/forum/profile.php?id=1434515
https://www.designspiration.com/pkdakhoagalant
https://www.bark.com/en/ca/company/phng-khm-a-khoa-galant/0JmZK/
https://scorestream.com/user/pkdakhoagalant-2536158
https://www.checkli.com/pkdakhoagalant
https://appsliced.co/u/pkdakhoagalant
https://bsaber.com/members/pkdakhoagalant/info/
https://worldcosplay.net/member/1071942
https://www.nintendo-master.com/profil/pkdakhoagalant
https://www.warriorforum.com/members/pkdakhoagalant.html
https://www.lawyersclubindia.com/profile.asp?member_id=881576

Share