https://baladmirza.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%d

30 April 2023

Views: 13

https://app.box.com/s/8e2gmauhqmt22kdnve2mtwoullh432cm پرفروش ترین کتاب آموزش نقاشی کودک در آمریکا با 365 نقاشی مرحله به مرحله و قدم به قدم ، یک ابزار قوی برای رشد خلاقیت کودک شماست . از ناشری با فروش 55 میلیون نسخه در جهان . این کتاب نه تنها یک هدیه مناسب برای کودکان است بلکه یک موتور متحرک برای رشد خلاقیت در آن هاست و در واقع ناشر سعی کرده تا با هر روز یک نقاشی در طی یکسال خلاقیت کودک را پرورش دهد. 12 هزار نظر مثبت و کسب رتبه 4.7 خود گواه بزرگی بر این مدعا می باشد .

Share