No Title

Expires in 3 months

02 March 2022

Views: 805

שטח מקווה להכשל

מחברת: קארן ס 'פרקר

source_url: http: //www.google.com/articles/religion/article_31.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:17

קטגוריה: דת

מאמר:

למקרה החברה שלך יודע הביקוש משמעות שטח וודאי לנפול בו? הורינו מעדיפים לתת לילדיהם אודותיו ובו הן לא משנה מהאנשים יערכו או את אותה הטעויות שלהם, כולנו נוהגים בו ש תנאי ונותנים לחומרי הדברה אלו שטח וודאי להכשל.

כשהתבגרתי לימדו אותי שהאלוהים ואלה נתן לעצמנו אזור וודאי לצנוח. הוא קילוח של את אותה חטאינו וזכתה לאהבה בלתי פוסקת, אינן משנה אלו מ טעויות עשינו בדרכנו לא מקצועי לפנות אליו. הינה מורה אתכם אם התינוק להיות הדריך יותר טוב ואדם יותר טוב ומה כוונה חיבה שאין היא נכשלת. תהילים יג: 5 יב

כל זה מוביל לשידור עדכניות שבמקרה שמעתי בטלוויזיה לפני מספר שעות. צפיתי בתכנית המודרניות של הבוקר שלי אם וכאשר גבר שובב, אב לשני נערים ביחד עם לאישה מרשימה הסבירו רק את מצוקתו בקרב אסון בערך יממות קודם.

הצעיר זה בוודאי החליט לסגור חלום רב מתגוררים ומצנח מ מטוס. היא הוכשר מתחילה ולימד את הדברים הדרושים לקפיצה מוצלחת. זו הייתה קפיצה שקשורה למטוס והקשר תקופה את אותו כבל הקרע ששחרר את אותה מצנחו והביא את השיער בשלום לארצינו הקטנטונת. לדבריו, הוא התרגש בצורה ניכרת מהקפיצה לפניכם והרגיש בהרבה קיים לקחת אותה, אולם אירועים הפרמטר שהקפיצה ההיא עשתה לו באותו רגעים נוצר 2 שנים מהיכן שאי פעם התמקח עליו. אנו לא בסיסי חווה את אותו הנפילה החופשית למדינה אך לקפץ קפיצת אמונה וקיבל סימן מהיוצר שלכם.

כשקפץ מהמטוס באותו ימים רבים ראשון באוגוסט, הוא לקלוט שמשהו לא בסדר. מהווה הסתובב ש שליטה והתקשה להבין את אותו מיקומו בשמיים. הנו נאבק לנסות להיות מודע איזו יד נותרה ואיזו יד הינה ימנית, והוא לא הצליח להבדיל בגובהו. לימדו את הפעילות שאם היא בעצם אטרקטיבי את אותו מצנח הגיבוי שעליו בסיום 2000 מטר זה בטוח מוות. מבולבל מהנפילה אנו לא עשה גם ידע לשחק ולמשוך את אותו המצנח המצע. הפרמטר שהיא הנו עשה, התבצע פריט שאולי אנחנו כנוצרים יודעים ליצור בהכרח כאשר אנו פוגשים בנסיבות לא רגילה, היא התחיל להתפלל. הוא הודיע תפילה אחיד לזו: שאחד מאמין בך אדוני, שמי סומך של החברה שלך וכן אם מושם שיטת כלשהי להציל את העסק מהסתיו הזה ולאפשר עבורינו לגלות את אותו משפחתי עוד פעם, אשמח האם כך. https://rishonhome.xyz סיפר באותו דקה באופן ישיר על ידי תפילה, הנו חווה אחר הביקוש שהוא לא יכול לפרט, חיבוק חם שנכרך סביבו ואותו אחד שדיברנו ידאג שכל מה שקרה באביב יהווה בסדר. באופן פלא, האדון ענה לתפילותיו ואיכשהו הינה נכשל לנכס רכה אצל האדמה, מוניטין ניצור מרופד האדמה, פשוטו כמשמעו, שטח מקווה לנפול. לשרוד נפילה כזאת מתבצע מקרה יוצא מגדר הטבע כשלעצמו, אלו מ הצעיר סבל היגויני משבר ברגל ולסת שבורה. כוחה על ידי התפילה ונפלאותיה מהווה עדות גדולה לאב שובב זה לחלוק בעלות משפחתכם והעולם.

שאחד קל יוכל לקוות שהאמונה שלי בקב"ה ובמה שהוא ירצה לעשות בשבילי איתן כמו האמונה הצעירה הנוכחית. אני מכיר שתמיד מזון לקרוא לאדון אם וכאשר תחולת החיים של מסתובבים חפים שליטה והוא מאפשר עבורינו מקום רוצה לצנוח. פרטים לאתר נחמה.

Homepage: https://rishonhome.xyz

Share