Share

No Title

Public

10 November 2018

Views: 7

/*
* Acest program are scopul de afisa reteaua WiFi cu semnalul cel mai puternic
*/

#include "ESP8266WiFi.h"

int retea = 0; //variabila in care memoram reteaua cu cel mai puternic semnal

void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA); //setam placa sa scaneze retelele WiFi din apropiere (station mode)
WiFi.disconnect(); //deconectare de la orice retea la care ar fi conectata placa
delay(100);
}

void loop() {
Serial.println("Incep Scanarea WiFi");
int n = WiFi.scanNetworks(); //intoarce numarul de retele WiFi din zona
Serial.println("Scanare Finalizata");
if (n == 0)
Serial.println("Nu am gasit retele WiFi");
else {
Serial.print(n);
Serial.println(" Retele Gasite");
for (int i = 0; i < n; i++) {
//afiseaza relele WiFi si informatii despre acestea
Serial.print(i + 1);
Serial.print(": ");
Serial.print(WiFi.SSID(i)); //SSID reprezinta numele retelei WiFi
Serial.print(" (");
Serial.print(WiFi.RSSI(i));
Serial.println(") ");
if (WiFi.RSSI(i) > WiFi.RSSI(retea)) {
retea = i;
}
delay(10);
}
}
Serial.println("");
Serial.println("Reteaua cu cel mai puternic semnal este: ");
Serial.print(WiFi.SSID(retea));
Serial.print(" ");
Serial.println(WiFi.RSSI(retea));
Serial.println(" ");
delay(5000); //asteapta 5 secunde pana la urmatoarea scanare
}

Advertisement

Disable Third Party Ads