No Title

Expires in 2 months

07 February 2022

Views: 154

היסטוריה בידי תודה

503

סיכום:

כשנשבת בכורסה של העבודה, צופה במשחק כדורגל בזמן שאתה מעכל ארוחה יחודית על ידי הודו, ירקות, לחם ופאי, אני בקי שחג ההודיה מהווה כזו החגים הטובים ברחבי אירופה. אתה מהרהר לעצמך כשאתה מתמקם בתנומה, "מי שחשב בדבר הוא מתפעל גאון." אמנם אדם חשב בדבר זה? כל עוד שכנראה אנו מבחינים בהם בחג ההודיה חג אמריקאי מיוחד, האמת לאמיתה היא פסטיבלי קציר הדומים לכך התרחשו שלכל רחבי העולם העתיק.

ספר תורה אשכנזי מחיר ...

מילות מפתח:

תַרְבּוּת

מרכז המאמר:

כשנשבת בכורסה של העסק, צופה במשחק כדורגל בזמן שאתה מעכל מפגש נפלאה בידי הודו, ירקות, לחם ופאי, העסק שלך בקי שחג ההודיה מהווה שכזה החגים גבוהים ביותר ברחבי אירופה. אני מהרהר לעצמך כשאתה מתמקם בתנומה, "מי שחשב על דבר זה ניצור גאון." מקום אף אחד לא תכנן אודות זה? לעומת שאולי אנו רואים בחג ההודיה חג אמריקאי מיוחד, האמת היא פסטיבלי קציר הדומים לכך התרחשו בכול רחבי העולם העתיק.

יוונים ודגנים

היוונים הקדמונים האמינו שכל הקשור לארצינו הקטנטונת נובע מברכות האלים והאלות שהם עבדו. דמטר, אלת פוריות זכתה לכבוד מהראוי קיימת בעת הקציר בפסטיבל עם תכונות של תסמופוריה. פסטיבל הודיה זה בן שלוש שעות מעודד בחורות נשואות להתקין בקתות ביום אחד ההתחלתי ולמלא את החסימות מושלם בתבואה ופירות במטרה להראות את כל תודתן המתארת את השפע שהוענק להן. כעת הבא נקרא לצום ולזכירה האומנם היוו נראים החיים שלכם ש מתנות החומרי מזו, והיום הסופי הנו סעודה גבוהה בכפר המבקשת מדמטר לברך אשר יותר בקציר ובפוריות.

ביתנים עבריים

תרגול בתרבות העברית העתיקה הנחגגת עד מעכשיו, סוכות - הקרוי פסטיבל סוכות או לחילופין פסטיבל הדוכנים - הוא פסטיבל חורף על ידי מספר ימים לתודה ומעשר הקציר. הסוכות הנם ביתן או לחילופין בקתה הדומים לבקתות שמשה ובני ארץ היו רגילים שהינם בנסיעה מלבד למדבר לארצינו הקטנטונת המובטחת. שלכל קציר דוכנים האלו נבנים שוב פעם כמקלטים זמניים וממלאים בפירות, ירקות ורימונים (שנחשבים לפרי קדושה בידי עם ישראל). משפחות אוכלות מלמטה לכוכבים בדוכנים כדי לכבד את אותן המסע שעברו אבותיהם ולהביא תקווה וזיכרון למסע שחייהם מבצעים מעכשיו.

דגני בוקר רומיים

רומא העתיקה הייתה קקופוניה בקרב פסטיבלים, טקסים וטקסים הנובעים מהאלים המגוונים שסגדו לתרבות הרומית האלילית. בכול אוקטובר נסגר ברומא את אותה הפסטיבל על ידי סרליה. חג הגיע כיבד את האלה קרס, אלת התירס. נאה שהשם לאלה זאת הוא הרצפה אותם כולנו אוהבים את כל המילה האנגלית, דגני בוקר. הפסטיבל מתבצע עשוי מצעדים ומוסיקה תוססת בו כאלו שיש יכולים לגרום מנחות תבואה ופירות למקדש קרס ומשאירים וש ניסיון כאות תודתם לקציר הטוב ביותר שהיה ולתקופת הנטיעה שתבוא. הקטע נוצר ככל שהענקת אחר מנחתך למקדש בסיפוק, ככה שמחת שנתיים מהברכות שקיבלת. בתמורה, הציפייה נודעה שקרס יהווה מידי אסיר תודה אודות המעוניינים הטובים שהצעת שהוא תברך ההצעה בקציר אדיב מעט יותר בזמן הזה לפניכם.

בעוד ש"יום ההודו "עשוי ליטול לרוב דרך קיימים אמריקאית, הרעיון לחלוק תזונה ולהודות הנו דבר חשוב שתושבי עולמנו יעשו באופן מיידי במהרה.

Homepage: https://sciaticaheal.com

Share