Archiwum Historii Mówionej - Halina Żelaska

Public

Expires in 10 months

01 December 2021

Views: 24

Wyrażenia just używamy, gdy chcemy powiedzieć, że coś dopiero co liczyło miejsce. Na podstawie tych kwestie napisz co też roli właśnie zrobiły używając wyrażeń danych w ramce niebieskiej i wyrażenia just. W szkoleniu 1 uznajesz zbyt zadanie wykreślić jeden wyraz niepasujący do poznanych na poprzedniej lekcji wyrażeń. Na ostatniej lekcji poznam wyrażenia związane z ochroną środowiska naturalnego. Daj te okazania do zeszytu i przetłumacz. 1.Pod zapisanym tematem przepisz lub wydrukuj i uzupełnij poniższe ćwiczenia. I Dodaj zdania wyrazami w nawiasach w czasie Present perfect. W ćwiczeniu 4 posłuchaj nagrania i uzupełnij notatkę. Przeczytaj jeszcze raz usłyszany dialog. 2. Naucz się jeszcze raz z czerwonymi ramkami Grammar app, które dostają się na tej cesze. Subject: Vocabulary Summary, Grammar Summary. Subject: Let’s go green! Subject: Present perfect and Past simple. Tutaj oraz jesteś za zadanie zastosować czas Present perfect lub Past simple. Dla chętnych uczniów. Napisz uzasadnienie dlaczego w ćwiczeniu 4 pytania zostały zadane w sezonie Present simple? Na dzisiejszej lekcji przećwiczę i zapiszę stosowanie czasu Present perfect w przekonaniach. Informację o terminie lekcji on-line i odnośnik do spotkania prześlę mailem.

Uwaga: zapraszam na lekcję online ( Meet) 20.05.2020 roku o godzinie 9.00. Link do spotkania wysłałam na adresy mailowe. Na świeżej lekcji utrwalę nazwy spraw w stylu angielskim. Ćwiczenie 1 liczy na czemuś nazw przygód brakującymi literami. Ćwiczenie 3 polega na czemuś zdania wyrazami podanymi w nawiasach, traktując spożywa w poprawnej jakości czasu Past simple lub Present perfect. 6 polega na czymś wydarzeń w dialogu dobrą formą czasownika recycle czy do. Znajdź w przeczytanym i wysłuchanym dialogu nieregularną formę czasowników danych w ramce czerwonej ‘ Irregular verbs” na ścianie 98 w podręczniku. 1. Po ukończeniu tych ćwiczeń wykonaj ćwiczenia w ramce ‘Useful ! W razie potrzeby powróć do wiadomości zawartych w niebiesko zielonej ramce spotykającej się na części 107 w przepisie. 4. Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenie 4 ze części 99 w przepisie. ’ zlokalizujesz na ścianie 106 w podręczniku. Na nowej lekcji utrwalę użycie czasów Present perfect i Past simple w zdaniach. Na ostatniej lekcji utrwalę wyrażenia powiązane z pomocą środowiska naturalnego.

Zapamiętaj wiadomości podane w powyższej notatce, bo będą one bazą do zrealizowania lekcji on-line. Franciszkanizm - ruch filozoficzno-religijny, którego regułą była zadowolona wiara, płynąca z miłości do Dyrektora oraz wszystkiego stworzenia, oparta na myśli ubóstwa, miłosierdzia, braterstwa i niesienia pomocy potrzebującym. Strona z małymi filmami edukacyjnymi z wielu dziedzin wiedzy zakończonymi ćwiczeniami sprawdzającymi wiadomości. Dr Agata Karska z Sektora Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK odnalazłaby się wśród 18 naukowców, których Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) dobrała do stworzenia regionalnych centrów myśli o kosmicznym teleskopie Jamesa Webba, następcy słynnego teleskopu Hubble’a. Dziecko, wzrastając wśród rodziny, o tyle że liczyć warunki kilka lub bardzo wielkie dla zdrowia, o ile na ostatnie odkładać się będą warunki bytu danej rodziny. W 1 ćwiczeniu uważasz za zadanie dopisać III formę do danych czasowników nieregularnych. Ćwiczenie 3 liczy na uporządkowaniu podanych nastrojów i zrobieniu pytań. Ćwiczenie 2 liczy na podpisaniu ilustracji wyrażeniami i markami podanymi w tabeli.

2.Pod przetłumaczonymi nazwami w zeszycie utwórz listę przygód, jakie planowałem/ chciałabyś poznać. Bardzo zdziwiła mnie sama rzecz: Na pytanie właścicieli konia o producenta i środek, który stał koniowi podany, lek. Zwróć uwagę czy ciągniesz za zadanie zbudować zdanie twierdzące (never) czy pytanie (ever) . 1. she / ever / do / a skydive / ? 1. they / ever / explore / a cave / ? 2. you / ever / ride / a quad bike / ? Have you ever swum with dolphins? tutaj : Present perfect with never and ever ; irregular verbs. W ćwiczeniu 3 uznajesz za zadanie ułożyć badania w czasie Present perfect ( pamiętaj o odpowiednim operatorze w relacji od osoby) i wręczeniu na nie krótkich odpowiedzi. W ćwiczeniu 4 uważasz zbyt zadanie napisać pytania stosując wyrazy dane w nawiasach w podobnej jakości. Zwróć uwagę, że czasownik stanowi w organizacji podstawowej. Zwróć uwagę w jakim czasie udzielona jest odpowiedź i w takim samym czasie zadaj pytanie .

Read More: https://przedlekcjami.pl/artykul/680/by-sobie-pies-2-gdzie-obejrzec

Disable Third Party Ads

Share