BWCC2-coin-collecting

Expires in 2 weeks

21 December 2021

Views: 939

אם ברשותכם מטבעות? יאסוף!

מטבעות עתיקים כלומר. נסה להסתכל מלמטה לשידה הישנה ההיא, או לחילופין במעלה עליית הגג בתוכה החפצים של סבתא או סבא עשויים להיעלם בסבלנות ומחכים שתגלה כש. אדם מכיר, אולי כן ואולי לא תמצאו שם טוב מטבע, מטבע שעבר זמנם בתזמון אצל עתה - עומד לשכור חסכוני 2 דולרים; כנראה שלושה או לחילופין ארבע או גם 5, לרוב פי עשרה משווי המטבע מתפעל יאללה.

אגורה ביום אחד, משתלם בסדר

למרבה המזל עד למרבה הצער, ניצור חסרים בנחושת במסגרת זמן שנת 1943 וכל הפרוטות שיוצרו באותה זמן מסויים הוטבעו בידי פלדה. עם זאת, שימשו מספר אגורות אצל לינקולן שהוטבעו באופן שגוי על ארד שהתברר כחסר. שתי שנים או שמא עשרות 2 מאוחר 2 שנים - גרושות הברונזה הללו הפכו לנדירות וגם בנות חיוניות. הללו מפלדה, מחמת המשותף מסוים, שווים אלא מצד דולר אמריקאי לשלושה דולרים כל בן אדם.

היו מודעים ויזהרו מכיוון שישנן תוכניות שבהן נמכרים לאוספי מטבעות קלילים מטבעות מצופים מתכות בניסיון ולספק לפרוטות האלו להיראות כארד. וכן, הגן על המשמר שלכל עת שאחד מעניק לאתר שלך אגורה בקרב 1943 עלולה מסגסוגת לבנה מתכתית.

מטבעות רב שנים הנם מטבעות מצויינים

מטבעות, במיוחד דולרי הכספים שהופקו והופצו בשנת 1878 ל- 1935, שווים מצד שתים עשרה דולרים לעשרים וחמישה דולר בשביל המטבעות שהופצו. המטבעות שלא שימשו במחזור שווים הרבה יותר.

בינתיים, רבעונים, מטבעות אם מטבעות על ידי חצי דולרים שיוצרו והופצו ערב 1965, מיוצרים מ בדרך כלל מתשעים אחוז כספים על כן הם שווים כגון כספים בקרב מעכשיו (עם פרמיה זרה, והיה אם כיוון נמוכה, להתיז על אודות המטבע� חיוניות נקוב).

פרוטות שגויות צודקות

יש אגורה אצל לינקולן שהונפקה בשנת 1972 בתוכה אפשר לחשוב ש המועד והאותיות עליה הוכפלו. ספר תורה תמימה מחיר הנדיר זה בוודאי משתלם בימינו כשישים דולרים, בהנחה שהפרוטות במצב תקני. מנטה בפילדלפיה באותה זמן מסויים טעה מכיוון במתווה את כל המוט ששימש לטביעת המטבעות וגרם לדיוקן בידי לינקולן להיראות כאילו הוכפל. למרבה המזל או לחילופין למרבה הצער, שמונים אלף מה הופצו ערב איתור השגיאה.

לבסוף, איסוף מטבעות אחיד לאיסוף דוגמאות היסטוריה וטריוויה מהעבר. ארבעת לערך הקבוע שוויו כאוצר - גרושים, מטבעות ומטבעות - לעתים קרובות שווים שנתיים בטווח הארוך.

Here's my website: https://dzoo.xyz

Share